Asset Publisher

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 01/2018

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 01/2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

Số: 06/BC-TrMN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Yên Thọ, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2017 và phương hướng

 nhiệm vụ tháng 01/2018

I. Đánh giá công tác tháng 12/2017

1. Kết quả thực hiện công tác phát triển: 

- Các nhóm lớp huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu giao

-Tiếp tục huy động học

     2. Kết quả chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ:

*Giáo dục:          

        - Tuyên truyền cho phụ huynh về phòng chống dịch bệnh trong mùa đông

- Dự xong GV giỏi cấp trường, kết quả cụ thể sau: 25/25 đ/c đạt GVDG

- Các nhóm, lớp trang trí sắp xếp lớp theo chủ đề, đẹp chào mừng 22/12.

- Các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc thời gian biểu 01 ngày của bé, thực hiện nghiêm túc chuyên môn.

- Tổng kết công tác thực hành sư phạm, kết quả cụ thể sau:

+Xếp loại xuất sắc: 04 đ/c

+Xếp loại giỏi:  07 đ/c

- Các nhóm lớp thực hiện tốt phòng tránh TNTT cho học sinh.Không để sảy ra trường hợp hành hạ, sâm phạm trẻ. GVNV phải yêu thương và chăm sóc trẻ tận tâm, tận lực.

* Nuôi dưỡng:

- Các nhóm lớp thực hiện ăn ngủ đúng giờ rèn nề nếp trẻ.

          - Đảm bảo VSATTP; An toàn tính mạng của trẻ

- Các nhóm lớp thực hiện đúng giờ giấc các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trong ngày

*./Hạn chế: Một số lớp GV chưa chú trọng dạy trẻ kỹ năng trong giao tiếp mạnh dạn tự tin, chưa trả lời đầy dủ câu từ khi người lớp hỏi

- Một số lớp còn hạn chế không cho trẻ tham gia hoạt động ngoài trời, chưa duy trì thường xuyên hoạt động góc và hoạt động buổi chiều

- Một số GV hồ sơ nhân sự còn chưa lưu đầy đủ, chưa đảm bảo

- Một số lớp GV chưa bao quát tốt trẻ ngủ trưa, Hiệu phó được phân công trực tại điểm chưa kiểm tra thường xuyên được giờ trưa khi trẻ ngủ.

3. Chỉ đạo chế độ làm lương- B/c- tài chính, CSVC

- Chỉ đạo Nhân viên kế toán làm lương cho chị em CBGVNV đúng đủ kịp thời

- Hoàn thiện các hồ sơ báo cáo tài chính cuối năm.

- Thực hiện thu nhập tăng thêm cho CBGVNV : loại XS là 2.200.000đ, loại tốt là 1.760.000đ

-Chi trả sửa CSVC điểm Thọ Sơn cho công ty Minh Tuấn.

4. Chỉ đạo công tác y tế:

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc riêng biệt đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.

- Thực hiện việc lưu mẫu thức ăn, kiểm thực chất lượng thực phẩm theo ba bước hàng ngày đảm bảo

- Thực hiện công tác kiêm nghiệm, công tác y tế, hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị bàn giao cho nv mới

    5. Chỉ đạo công tác CNTT

          - Đăng tải lên trang các QĐ, kế hoạch công văn lên trang

          - Theo dõi công văn đi đến kịp thời

6/ Chỉ đạo các công tác khác:

- Công tác PCGD điều tra trẻ của GV còn hạn chế

- Thực hiện luân chuyển nhân viên theo đề án 25 tại QĐ số 2969/UBND ngày 28/12/2017 về việc điều động bố trí viên chức, HĐ 68: đ/c Quyên, Ngà chuyển trường; đ/c Thêm nhân viên Y tế, đ/c Huyền nhân viên kế toán, đ/c Thảo nhân viên hành chính

- Tiếp thu thập minh chứng kiểm định

- Thực hiện nghiêm túc  chỉ thị 01 của TU về đội mũ bảo hiểm, chấp hành tốt ATGT

- Thực hiện tốt chủ đề năm 2017

- Thực hiện việc tiếp công dân, phụ huynh và cháo đón thân thiện đúng mực.

- Làm hồ sơ thu nhập tăng thêm  cho GV,NV:

- Triển khai công văn số 1174/PGD về tăng cương phòng đuối nước cho trẻ em, các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp, cách ứng xử, đối nhân xử thế đối với CBGVNV trong trường sao cho đúng mực.

- Quản lý nhóm trẻ Hoàng Anh được cấp phép giao cho đ/c Bùi Thị Hương -PHT

-Hướng dẫn các CSTT trên địa bàn xã về công tác PCCC, giáo dục lý tưởng đạo đức cho giáo viên

- Các CSTT trên địa bàn xã thực hiện nghiêm túc chuyên môn, đảm bảo an toàn thân thể cho trẻ

I. Triển khai công tác tháng 01/2018

1. Chỉ đạo thực hiện công tác phát triển: 

- Các nhóm lớp duy trì trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu giao

-Tiếp tục huy động học sinh ra lớp

2. Chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ:

*Giáo dục:          

        - Tuyên truyền cho phụ huynh về phòng chống dịch bệnh trong mùa đông, phối kết hợp với phụ huynh mặc ấm cho trẻ

- Các nhóm, lớp trang trí sắp xếp lớp theo chủ đề, trang trí tranh ảnh tết nguyên đán

- Các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc thời gian biểu 01 ngày của bé, thực hiện nghiêm túc chuyên môn.

- Các nhóm lớp thực hiện việc phòng tránh TNTT cho học sinh.Không để sảy ra trường hợp hành hạ, sâm phạm trẻ. GVNV phải yêu thương và chăm sóc trẻ tận tâm, tận lực. Giao cho Phó hiệu trưởng trực tại điểm phụ trách, sinh hoạt chuyên môn để HD giáo viên đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ tại lớp, không chơi đồ chơi mất an toàn

* Nuôi dưỡng:

- Giao Hiệu phó kiểm tra các nhóm lớp thực hiện ăn ngủ đúng giờ rèn nề nếp trẻ. Kiểm tra các CSTT trên địa bàn ít nhất 01 lần/ tháng.

          -Nhà bếp Đảm bảo VSATTP;

- Gv đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ

- Các nhóm lớp thực hiện đúng giờ giấc các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

- Giao đ/c Bùi Hương-PHT, nhân viên nuôi kiểm tra bếp ăn hàng ngày sao cho đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm công văn 05/TRMN ngày 8/1/2018 về phòng cháy.

-Chế biến ăn cho trẻ thật nhỏ, an toàn cho trẻ khi ăn

3. Chỉ đạo chế độ làm lương- B/c- tài chính, CSVC

- Chỉ đạo Nhân viên kế toán làm lương cho chị em CBGVNV đúng đủ kịp thời trong tháng 1/2018

- Hoàn thiện các hồ sơ báo cáo tài chính cuối năm(giao đ/c Thảo) và bàn giao cho đ/c Huyền

- Thực hiện chuyển khoản thu nhập tăng thêm cho CBGVNV

- Cải tạo CSVC điểm trung tâm sân vườn cây cảnh, cây ăn quả

- Thực hiện đăng ký quỹ lương và phân khai ngân sách năm 2018, đ/c Vũ T Hằng, Nguyễn T Dung nâng thâm niên 14-15% ;

4. Chỉ đạo công tác y tế:

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc riêng biệt đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.

- Thực hiện việc lưu mẫu thức ăn, kiểm thực chất lượng thực phẩm theo ba bước hàng ngày đảm bảo

- Thực hiện công tác kiêm nghiệm, công tác y tế.

    5. Chỉ đạo công tác CNTT

          - Đăng tải lên trang các QĐ, kế hoạch công văn lên trang

          - Theo dõi công văn đi đến kịp thời

          - tạo điều kiện cho đồng chí Thảo, Thêm học thêm CNTT về phòng họp trực tuyến, đăng tin  bài, lịch công tác trên trang

6/ Chỉ đạo các công tác khác:

-Bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề cho VC, đóng tiền BD 3.200.000đ

-Thực hiện CV số 02/TrMN ngày 3/01/2018 về phòng dịch mùa đông

-Ủng hộ Tết cho GV có HC khó khăn về công đoàn thị xã 20.000đ/ 01 đ/c giao đ/c Hợi thu; ủng hộ kêu gọi công đức chùa Xuân Quang

- Rà soát công tác PCGD đ/c Hạnh- Nguyễn Hương

- Tiếp thu thập minh chứng kiểm định

-Báo cáo thông tin quân dân dự bị

-QĐ điều động đ/c Liên về MN HTT

- Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 01 của TU về đội mũ bảo hiểm, chấp hành tốt ATGT

- Thực hiện tốt chủ đề năm 2017

- Thực hiện việc tiếp công dân, phụ huynh và cháo đón thân thiện đúng mực.

- Chỉ đạo thực hiện công văn số 1174/PGD về tăng cương phòng đuối nước cho trẻ em, yêu cầu các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc.

- Chỉ đạo các CSTT đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ tại cơ sở

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 12/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 1 năm 2018, yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

- CBGVNV trường(t/h);

-Các CSTT trên đại bàn xã Yên Thọ(t/h);

- Lưu Vt.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Thị Lành