Asset Publisher

Lịch công tác tháng 02/2015

Lịch công tác tháng 02/2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số: 04 /TB-TrMN

                                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                           Đông Triều, ngày 31  tháng 1  năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2-2015

 

*/Trọng tâm

        - Mừng Đất nước đổi mới, mừng đảng quang vinh, mừng xuân Ất mùi 2015

         - Tham gia liên hoan văn nghệ tiếng hát ngành Giáo dục vòng trung kết

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

2-3

Duyệt hồ sơ bán trú tháng 1/2015

 

Hiệu trưởng

 

4-5

Dự giờ giáo viên điểm Thọ Sơn

 

Ban giám hiệu

6

Dự hội thi: Tiếng hát giáo viên ngành giáo dục cụm 5 tại Hội trường UBND Hoàng Quế

 

Cán bộ

9-11

Kiểm tra cơ sở vật chất các điểm, kiểm tra  vệ sinh đồ dùng, đồ chơi các nhóm. Kiểm tra việc trang trí sắp xếp góc thiên nhiên các nhóm lớp.

Ban giám hiệu

12-13

Kiểm tra Hồ sơ phổ cập giáo dục. Việc rà soát số liệu trẻ trong độ tuổi điều tra từ 0-5 tuổi.

Ban giám hiệu. Tổ trưởng tổ điều tra PCGD

14

Họp trường kí cam kết trong dịp tết, phân công trực tết.

CBGVNV

16,17,18,19

 

 

18

Trực trường

 

 

Đón giao thừa tại văn phòng nhà trường.

Lê Thị Lành

Trần Thị Hoa

 

CBGVNV

20,23,24

Trực trường

Dương Thị Tâm

Đỗ Thị Quyên

 

25,26,27,28

 

 

27

 

28

Trực trường

 

 

Chúc mừng ngày Thầy thuốc VN

 

Thi tiếng hát giáo viên ngành GD vòng trung kết

Tại Hội trường UBND huyện Đông Triều

Bùi Thị Hương

Đỗ Thị Hương

 

Ban giám hiệu

 

CBGVNV

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Cổng TTĐT, lưu VT.

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                  ( Đã ký)

 

 

                                                                              Lê Thị Lành