Asset Publisher

Thực đơn tháng 02/2017

Thực đơn tháng 02/2017


THỰC ĐƠN THÁNG 02 :   NĂM HỌC  2016 - 2017

Từ ngày 06/02 /2017 đến ngày 28/02 /2017

Nghỉ têt âm lịch từ ngày 25/01/2017 đến ngày 05/02/2017

Tuần 2:  Từ  ngày 06/ 02 đến ngày 11/ 02/ 2017

THỨ NGÀY

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 06/02/2017

  -  Cơm thường

  +  Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tôm, tép

  - Cháo xương

 

 

 

Thứ 3

Ngày 07/02

  -  Cơm thường

  +  Thịt bò sào giá đỗ

  +  Canh xương khoai sọ

 -  Mỳ xương

 

 

Thứ 4

Ngày 08/02

   -  Cơm thường

   + Thịt ngan rim gừng

   + Canh xương  bí đỏ

    - Cháo tim

 

Thứ 5

Ngày 09/02

    -  Cơm thường

    + Trứng đúc thịt

    + Canh  xương củ cải, cà rốt

  

  -  Xôi đỗ xanh

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 10/02

   - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

 

  - Mỳ xương thịt

 

Thứ 7

Ngày 11/02

    - Cơm thường

   + Giò  thịt  sốt cà chua

   + Canh xương,  su hào cà rốt

  -  Chè  thập cẩm

 

  Thực đơn: ăn 10.000đ/ngày

                         Bữa trưa: 7000đ

                         Bữa chiều: 3000đ

                                                          Yên Thọ, ngày 05 tháng 02 năm 2017

 XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                  NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                           HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

       Bùi Thị Hương                                                Lê Thị Lành                                                                  

                                         

 

THỰC ĐƠN TUẦN 3:  THÁNG 02

Từ ngày 13 /02 đến ngày 18/ 02 / 2017

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 13/02

  - Cơm thường

   + Ruốc lạc vừng

   + Canh xương rau củ

   - Cháo tim

 

 

 

Thứ 3

Ngày 14/02

  - Cơm thường

  + Thịt lợn nấu kim chi

  +  Canh bầu nấu tôm,  tép

  - Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 15/02

    - Cơm thường

   + Giò  thịt  sốt cà chua

   + Canh xương,  su hào cà rốt

  -  Chè  thập cẩm

 

Thứ 5

Ngày 16/02

   - Cơm thường

  + Thịt bò sốt vang

  + Canh xương bí

  - Xôi ruốc

 

 

Thứ 6

Ngày 17/02

  - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh, xương khoai sọ

   - Mỳ xương thịt

 

Thứ 7

Ngày 18/02

 

  - Cơm thường

  +  Trứng đúc thịt

   + Canh xương thịt  rau củ

 

 - Chè đỗ đen

 

 

                                                                              

                                                                            Yên Thọ, ngày 12  tháng 2 năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                         NGƯỜI DUYỆT                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

               Bùi Thị Hương                                                              Lê Thị Lành                                                                  

 

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 4:  THÁNG 02

Từ ngày 20/2 đến ngày 28/02 / 2017

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 20/02

  -  Cơm thường

  +  Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tôm, tép

  - Cháo xương

      

 

 

Thứ 3

Ngày 21/02

  -  Cơm thường

  +  Thịt bò sào giá đỗ

  +  Canh xương,  su hào, cà rôt

 - Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 22/02

   -  Cơm thường

   + Thịt lợn kho tàu

   + Canh xương  bí đỏ

  -  Xôi đỗ xanh

 

Thứ 5

Ngày 23/02

    -  Cơm thường

    + Trứng đúc thịt

    + Canh  xương củ cải, cà rốt

  

  - Cháo tim

 

 

Thứ 6

Ngày 24/02

   - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

 

  - Cháo thịt lạc

 

Thứ 7

Ngày 25/02

 

  - Cơm thường

   + Thịt ngan rim gừng

   +  Canh xương bí

  - Chè đỗ đen

 

 

Thứ 2

Ngày 27/02

  -  Cơm thường

  +  Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tôm, tép

  - Mỳ  xương, thịt

 

 

Thứ 3

Ngày 28/02

  - Cơm thường

   + Ruốc lạc vừng

   + Canh xương rau củ

   - Cháo tim

 

                                                                

                                                                             Yên Thọ, ngày 18 tháng 02 năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                      NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                          HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

 

     Bùi Thị Hương                                                Lê Thị Lành