Asset Publisher

Thực đơn tháng 09/2016

Thực đơn tháng 09/2016


THỰC ĐƠN THÁNG 9:   NĂM HỌC  2016 - 2017

Từ ngày 06/9 /2016 đến ngày 30/09 /2016

   Tuần1:  Từ  ngày 06/ 9 đến ngày 10/ 9/ 2016

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 3

Ngày 6/9

  + Thịt bò sào giá đỗ

  +  Canh rau ngót nấu thịt

 -  Chè thập cẩm

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 7/9

  +  Trứng đúc thịt

 + Canh xương bí đao

 - Mỳ xương

 

Thứ 5

Ngày 8/9

  + Cá  sốt cà chua,

  + Canh xương bí

- Bún xương

 

Thứ 6

Ngày 09/9

 

  +  Trứng đúc thịt

 +  Canh tép rau cải

- Cháo đậu xanh

 

 

Thứ 7

Ngày 10/9

 

 + Thịt  đậu sốt cà chua

  + Canh cáy rau đay

 - Bánh mỳ,  sữa đậu

 

    Thực đơn: 10.000đ/1trẻ

      Bữa trưa: 7000đ

     Bữa chiều:3000đ

                                                                              Yên Thọ, ngày 01  tháng 9 năm 2016

            NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                                                                                                                                                                                          NGƯỜIDUYỆT                                            

                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                            

                                                                                           ( Đã ký)

                Bùi Thị Hương                                                Lê Thị Lành                                                                  

 

 

   THỰC ĐƠN TUẦN 2:  THÁNG 9

Từ ngày 12 /9 đến ngày 17/ 9 / 2016

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 12/9

   +  Tôm, thịt  sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tôm

 - Cháo xương

 

 

 

Thứ 3

Ngày 13/9

   +  Thịt bò sào giá đỗ

   +  Canh xương bí đao

- Chè thập cẩm

 

Thứ 4

Ngày 14/9

   +Thịt  sốt cà chua,

   + Canh rau ngót nấu thịt

- Mỳ thịt

 

Thứ 5

Ngày 15/9

   + Cá sốt cà chua

   + Canh xương khoai

- Bánh mỳ, sữa đậu

 

Thứ 6

Ngày 16/9

   +  Giò sốt cà chua

   +  Canh rau củ thập cẩm

- Cháo thịt

 

Thứ 7

Ngày 17/9

  

   + Tôm, thịt  sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tôm

- Cháo xương

 

                                                                             

                                                                    Yên Thọ, ngày 10  tháng 9 năm 2016

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

                                                                                       (Đã ký)

    Bùi Thị Hương                                                         Lê Thị Lành                                                                  

 

                                           THỰC ĐƠN TUẦN 3:  THÁNG 9

Từ ngày 19/9 đến ngày 24/ 9 / 2016

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 19/9

  

   +  Thịt  sốt cà chua

   +  Canh rau ngót nấu thịt

 - Mỳ thịt

 

 

 

Thứ 3

Ngày 20/9

   + Thịt  đậu sốt cà chua

   +  Canh cáy rau đay

- Bánh mỳ, sữa đậu

 

Thứ 4

Ngày 21/9

 

   + Tôm, thịt  sốt cà chua

   + Canh bầu nấu tôm

- Cháo xương

 

Thứ 5

Ngày 22/9

 

  +  Thịt bò sào giá đỗ

  +  Canh xương bí đao

- Chè thập cẩm

 

Thứ 6

Ngày 23/9

 

  +  Trứng đúc thịt

  +  Canh rau ngót nấu thịt

- Cháo xương, củ quả

 

Thứ 7

Ngày 24/9

  

  +  Cá sốt cà chua

  +  Canh xương khoa

- Bánh mỳ, sữa đậu

 

                                                                             

                                                                            Yên Thọ, ngày 17  tháng 9 năm 2016

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                               NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                 (Đã ký)

   Bùi Thị Hương                                                             Lê Thị Lành                                                                                                                                                                                    

 

                                 

                                              THỰC ĐƠN TUẦN 4:  THÁNG 9

Từ ngày 26 /9 đến ngày 30/ 9 / 2016

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 26/9

  

  + Tôm, thịt  sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tôm

 - Cháo xương

 

 

 

Thứ 3

Ngày 27/9

 

  +  Thịt bò sào giá đỗ

  +  Canh xương bí đao

- Chè thập cẩm

 

Thứ 4

Ngày 28/9

   + Thịt  sốt cà chua

   + Canh rau ngót nấu thịt

- Mỳ thịt

 

Thứ 5

Ngày 29/9

 

  +  Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai

- Bánh mỳ, sữa đậu

 

Thứ 6

Ngày 30/9

 

  +  Giò sốt cà chua

  +  Canh rau củ thập cẩm

- Cháo thịt

 

                                                                             

                                                                              Yên Thọ, ngày 17  tháng 9 năm 2016

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                           NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                       (Đã ký)

 Bùi Thị Hương                                                            Lê Thị Lành