Asset Publisher

Thực đơn Tháng 10/2015

Thực đơn Tháng 10/2015


   PHÒNG GD& ĐT TX ĐONG TRIỀU                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG MN YÊNTHỌ                                                                    Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                Yên Thọ, ngày 30 tháng 9 năm 2015

                                                                                    

THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 10/ 2015

Thực hiện từ ngày 5/10 đến 10/10/2015

 

     THỨ

 

BỮA

 

THỨ 2

 

THỨ 3

     THỨ 4

    THỨ  5

        THỨ 6

       

          THỨ 7

Bữa chính

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Tôm, thịt  sốt cà chua

- Canh bầu nấu tôm

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

- Cơm thường MG

- Thịt bò sào giá đỗ,canh xương bí đao

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Thịt  sốt cà chua, canh rau ngót nấu thịt

 

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Cá sốt cà chua

- Canh xương khoai

- Cơm nát( (Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Trứng đúc thịt

- Canh rau củ thập cẩm

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Thịt  đậu sốt cà chua

- Canh tép,  rau cải

Bữa phụ

Cháo xương

Chè thập cẩm

Mỳ thịt

Bún xương

Cháo thịt

Bánh mỳ

 sữa đậu

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 3  THÁNG 10/2015

Thực hiện từ ngày 12/10 đến 17/10/2015

 

     THỨ

 

BỮA

 

THỨ 2

 

THỨ 3

     THỨ 4

    THỨ  5

        THỨ 6

       

          THỨ 7

Bữa chính

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Thịt  đậu sốt cà chua

- Canh tép,  rau cải

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)-

 -Cơm thường MG

- Tôm thịt sốt cà chua, canh bầu nấu tôm

- Cơm nát

(Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Giò sốt cà chua

- Canh thịt rau ngót

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Thịt  bò sốt vang,

canh xương bí

- Cơm nát( (Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Cá sốt cà chua

- Canh xương  rau củ

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường MG

- Trứng đúc thịt, canh xương bí

 

Bữa phụ

Bún xương

Cháo thịt

Chè  thập cẩm

Mỳ xương

Cháo đỗ xanh

Bánh mỳ

 sữa đậu

 

                                                                                             Thực đơn: Bữa chính ăn 7.000đ

                                                                                             Bữa Phụ: 3.000đ

                        THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 10/2015

                         Thực hiện từ ngày 19/10 đến 24/10/2015

     THỨ

 

BỮA

 

THỨ 2

 

THỨ 3

     THỨ 4

    THỨ  5

        THỨ 6

       

          THỨ 7

Bữa chính

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

- Thịt  sốt cà chua,

 - Canh xương bí

 

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

- Cá sốt cà chua

- Canh xương khoai

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

- Thịt bò sào giá đỗ,

- Canh xương bí đao

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

- Thịt  đậu sốt cà chua

- Canh thịt rau ngót

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

- Tôm, thịt  sốt cà chua

- Canh bầu nấu tôm

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh tép rau cải

 

Bữa phụ

Mỳ thịt

Cháo xương

Chè thập cẩm

Cháo đỗ xanh

Bún xương

Bánh mỳ, sữa đậu

 

                                                                     THỰC ĐƠN TUẦN 5  THÁNG 10/2015

                                                                 Thực hiện từ ngày 26/10 đến 30/10/2015

 

     THỨ

 

BỮA

 

THỨ 2

 

 THỨ 3

 THỨ 4

 THỨ  5

 THỨ 6

Bữa chính

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

- Tôm, thịt  sốt cà chua

- Canh bầu nấu tôm

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

- Thịt bò sào giá đỗ,canh xương bí đao

- Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

- Thịt  sốt cà chua, canh rau ngót nấu thịt

 

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

- Cá sốt cà chua

- Canh xương khoai

 - Cơm Nát   (Nhà trẻ)

 - Cơm thường

- Thịt  đậu sốt cà chua

- Canh thịt rau ngót

Bữa phụ

Cháo xương

Chè thập cẩm

Mỳ thịt

Cháo xương

Bánh mỳ

sữa đậu

                                                                                                                                  

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

              ( Đã ký)

       Bùi Thị Hương

          

                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                      (Đã ký)

 

                                                     Lê Thị Lành