Asset Publisher

Thực đơn tháng 11/2016

Thực đơn tháng 11/2016


  THỰC ĐƠN THÁNG 11:   NĂM HỌC  2016 - 2017

Từ ngày 01/11 /2016 đến ngày 03/12 /2016

Tuần1:  Từ  ngày 01/ 11 đến ngày 05/ 11/ 2016

THỨ NGÀY

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 3

ngày 01/11

  -  Cơm thường

  +  Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tôm, tép

  - Cháo xương

 

 

 

Thứ 4

Ngày 02/11

  -  Cơm thường

  +  Thịt bò sào giá đỗ

  +  Canh rau ngót nấu thịt

 - Chè  thập cẩm

 

 

Thứ 5

Ngày 03/11

   -  Cơm thường

   + Thịt ngan rim gừng

   + Canh xương  bí đỏ

  -  Mỳ gà

 

Thứ 6

Ngày 04/11

    -  Cơm thường

    + Trứng đúc thịt

    + Canh  xương củ cải, cà rốt

  

  -  Cháo đường

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 05/11

   - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

 

  - Cháo tim

 

 Thực đơn: ăn 10.000đ/ngày

                  Bữa trưa: 7000đ

                  Bữa chiều: 3000đ

                                                                              Yên Thọ, ngày 30 tháng 10 năm 2016

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                       NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                           

Bùi Thị Hương                                                            Lê Thị Lành                                      

                                  

                                               THỰC ĐƠN TUẦN 2:  THÁNG 11

        Từ ngày 07 /11 đến ngày 12/ 11 / 2016

THỨ NGÀY

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 07/11

  - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

   - Cháo tim

 

 

 

Thứ 3

Ngày08/11

  - Cơm thường

  + Thịt ngan rim gừng

  +  Canh xương bí đỏ

  - Mỳ gà

 

Thứ 4

Ngày 09/11

    - Cơm thường

   + Giò  sốt cà chua

   + Canh xương khoai tây cà rốt

  -  Chè  thập cẩm

 

Thứ 5

Ngày 10/11

   - Cơm thường

  + Muối ruốc lạc vừng

  + Canh xương củ cải, cà rốt

  - Cháo trai, hoặc hến

 

 

Thứ 6

Ngày 11/11

   - Cơm thường

  + Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương  bí

  -  Mỳ xương thịt

 

Thứ 7

Ngày 12/11

 

  - Cơm thường

  +  Trứng đúc thịt

   + Canh rau ngót nấu thịt

 

 - Cháo đường đỗ xanh

 

 

                                                                             

                                                                                Yên Thọ, ngày 5  tháng 11 năm 2016

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                             NGƯỜI DUYỆT                                                                                                                                                                                                                                             

  Bùi Thị Hương                                                               Lê Thị Lành                                                              

 

 THỰC ĐƠN TUẦN 3:  THÁNG 11

Từ ngày 14 /11 đến ngày 19/ 11 / 2016

THỨ NGÀY

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 14/11

  -  Cơm thường

  +  Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tôm, tép

  - Cháo xương

 

 

 

Thứ 3

Ngày 15/11

  -  Cơm thường

  +  Thịt bò sào giá đỗ

  +  Canh xương su hào

 - Chè  thập cẩm

 

Thứ 4

Ngày 16/11

   -  Cơm thường

   + Thịt ngan rim gừng

   + Canh xương  bí đỏ

  -  Mỳ gà

 

Thứ 5

Ngày 17/11

    -  Cơm thường

    + Trứng đúc thịt

    + Canh  xương củ cải, cà rốt

  

  -  Cháo gà

 

 

Thứ 6

Ngày 18/11

   - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

 

  - Cháo tim

 

Thứ 7

Ngày 19/11

 

  - Cơm thường

   + Giò  thịt sốt cà chua

   +  Canh rau ngót nấu thịt

  - Mỳ xương thịt

 

                                                                             

                                                                          Yên Thọ, ngày 14  tháng 11 năm 2016

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                     NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                              HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                          

     Bùi Thị Hương                                                      Lê Thị Lành                                                            

 

THỰC ĐƠN TUẦN 4:  THÁNG 11

Từ ngày 21 /11 đến ngày 25/ 11 / 2016

THỨ NGÀY

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 21/11

   - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

   - Cháo tim

 

 

 

Thứ 3

Ngày 22/11

  - Cơm thường

  + Thịt ngan rim gừng

  +  Canh xương bí đỏ

  - Mỳ gà

 

Thứ 4

Ngày 23/11

    - Cơm thường

   + Giò  sốt cà chua

   + Canh khoai sọ ninh xương

  -  Chè  thập cẩm

 

Thứ 5

Ngày 24/11

   - Cơm thường

  + Muối ruốc lạc vừng

  + Canh xương củ cải, cà rốt

  - Cháo, trai hoặc hến

 

 

Thứ 6

Ngày 25/11

   - Cơm thường

  + Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương  bí

  -  Mỳ xương thịt

 

                                                                             

                                                                              Yên Thọ, ngày 18 tháng 11 năm 2016

  NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                      NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                        

   Bùi Thị Hương                                                          Lê Thị Lành                                                          

 

                                           THỰC ĐƠN TUẦN 5:  THÁNG 11

Từ ngày 28 /11 đến ngày 03/ 12 / 2016

THỨ NGÀY

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 28/11

  - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

   - Cháo tim

 

 

 

Thứ 3

Ngày 29/11

  - Cơm thường

  + Thịt ngan rim gừng

  +  Canh xương bí đỏ

  - Mỳ gà

 

Thứ 4

Ngày 30/11

    - Cơm thường

   + Giò  sốt cà chua

   + Canh xương su hào

  -  Chè  thập cẩm

 

Thứ 5

Ngày 01/12

   - Cơm thường

  + Thịt bò  sốt vang

  + Canh xương củ cải, cà rốt

  - Mỳ xương thịt

 

 

Thứ 6

Ngày 02/12

   - Cơm thường

  + Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương  bí

  -  Cháo  đường đỗ xanh

 

Thứ 7

Ngày 03/12

 

  - Cơm thường

  +  Trứng đúc thịt

   + Canh rau ngót nấu thịt

 

 - Cháo xương thịt

 

 

                                                                             

                                                                     Yên Thọ, ngày 26 tháng 11 năm 2016

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                      NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                    

 Bùi Thị Hương                                                           Lê Thị Lành