Asset Publisher

Trường MN Yên Thọ tăng cường đảm bảo CSVC trang thiết bị trong trường sau Tết 2018

Trường MN Yên Thọ tăng cường đảm bảo CSVC trang thiết bị trong trường sau Tết 2018

Thực hiện công văn số 938/PGDĐT-CMMN ngày 11/9/2017 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2017-2018.
Thực hiện công văn số: 836/PGDĐT-KH ngày 16/8/2017 V/v rà soát thiết bị dạy học, cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới 2017-2018.
Căn cứ vào kế hoạch số 49/ Kh-TrMN ngày 14/09/2017 về Quản lý tài chính xây dựng đầu tư mua sắm sửa chữa CSVC, bảo quản thiết bị, đồ dùng dạy học trường học năm học 2017 – 2018 của Trường MN Yên Thọ


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MN YÊN THỌ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 40/TrMN

  Về việc tăng cường đảm bảo CSVC trang thiết bị

trong trường sau Tết 2018

 

 Yên Thọ, ngày 24 tháng 02  năm 2018

 

         

                                                          

                        Kính gửi:   - Các đồng chí CBGVNV trường

 

Thực hiện công văn số 938/PGDĐT-CMMN ngày 11/9/2017 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2017-2018.

Thực hiện công văn số: 836/PGDĐT-KH  ngày 16/8/2017 V/v rà soát thiết bị dạy học, cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới 2017-2018.

Căn cứ vào kế hoạch số 49/ Kh-TrMN ngày 14/09/2017 về Quản lý tài chính xây dựng đầu tư mua sắm sửa chữa CSVC, bảo quản thiết bị, đồ dùng dạy học trường học năm học 2017 – 2018 của Trường MN Yên Thọ. Trường MN Yên Thọ yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trường thực hiện tốt một số nội dung sau:

          1. Bảo quản và sử dụng thiết bị ĐDDH để nâng cao hiệu quả giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh;

2. Khai thác và sử dụng triệt để có hiệu quả thiết bị ĐDDH sẳn có, kết hợp việc phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học, mua sắm, trang bị thêm thiết bị đồ dùng còn thiếu, bảo quản, tu sửa nhỏ thiết bị, phương tiện dạy học bị hư hỏng nhẹ, tiết kiệm kinh phí nhà trường và ngân sách nhà nước.

          3. Yêu cầu đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Giáo viên rà soát phân phối chương trình, lập kế hoạch sử dụng TB, ĐDDH cho từng chủ đề, bài, tiết dạy cụ thể để thực hiện.

- Các TB, ĐDDH phải được thể hiện trong giáo án và có các yêu cầu, mục tiêu cần đạt đối với giáo viên, học sinh.

- Các TB, ĐDDH cần được thể hiện trong sổ ghi t ài sản của lớp, làm cơ sở cho việc đánh giá giáo viên về  việc thực hiện quy chế chuyên môn.

- Chủ động phối hợp với tổ chuyên môn nắm bắt nhu cầu về sử dụng ĐDDH  của từng môn học để đề nghị lãnh đạo trường lập kế hoạch mua sắm bổ sung TB, ĐDDH; tuyên truyền, giới thiệu các TB, ĐDDH mới cho giáo viên biết để khai thác, sử dụng.

- Báo cáo cho BGH nhà trường khi cần thiết để kịp thời đánh giá và điều chỉnh rút kinh nghiệm việc sử dụng TB, ĐDDH của giáo viên.

- Có ý thức giữ gìn đồ dùng, đồ chơi và các trang thiết bị dạy học

- Giao cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng nghiêm túc chỉ đạo GV các lớp rà soát dồ dùng, đồ chơi các trang thiết bị dạy và học sao cho đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho trẻ, không sử dụng những thiết bị, đồ dùng gây nguy cơ mất an toàn cho trẻ tại lớp

- Giáo viên phải  có nhận thức đúng đắn việc sử dụng thiết bị đồ dùng trong dạy học.

4. Tổ chức thực hiện

- Giáo viên các lớp căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng bồi dưỡng, sử dụng, bảo quản thiết bị đồ dùng dạy học năm học 2017– 2018 của lớp mình, cùng nhà trường tiến hành kiểm kê thiết bị, phương tiện dạy học, xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung đồ dùng dạy học hằng năm tháng 12, tháng 5/2018

- Làm đồ dùng tự tạo đẹp, sáng tạo, chống lãng phí làm đồ chơi, dùng mà không sử dụng đến

- Phối kết hợp với phụ huynh và học sinh trong việc lau chùi, giáo dục trẻ bảo quản đồ dùng, đồ chơi.

- Giao cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng kiểm tra việc thực hiện sử dụng đồ dùng của giáo viên lên lớp một cách hiệu quả, an toàn

          - Căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng đầu năm, giáo viên tổ chức cho trẻ vui chơi với các đồ chơi theo chủ đề …

          -Đối với các đồng chí bảo vệ trường, tuyệt đối phải trông coi đảm bảo tài sản CSVC của nhà trường, không để sảy ra hiện tượng trộm cắp tài sản nhà trường.

        Trên đây là công văn chỉ đạo về việc tăng cường đảm bảo CSVC trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi dạy và học trong trường sau Tết 2018. Yêu cầu các đồng chí CBGVNV trường nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận

TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

-Như kính gửi

- Lưu hồ sơ trường, VT     

           HIỆU TRƯỞNG

 

                (Đã ký)

 

 

 

            Lê Thị Lành