MN Yên Thọ: Nâng cao chất lượng ƯDCNTT trong dạy học  

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong dạy học. Chiều ngày 04/10/2014 trường MN Yên Thọ đã tiến hành kiểm tra khảo sát trình độ tin học của tất cả giáo viên trong nhà trường.


Các trang: 1  2  3  4  5  6  
Mới nhất