Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Công khai hóa về Nhà trường
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2017 
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018 
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2017 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQLNHÀ GIÁO ỨNG DỤNG CNTT- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Năm học 2017 - 2018 
Lịch công tác tháng 10/2017 
Kế hoạch CNTT năm học 2017-2018 
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2017 – 2018 
KẾ HOẠCH Chi các khoản thu theo quy định và các khoản thu theo thỏa thuận đóng góp tự nguyện năm học 2017-2018 
Kế hoạch Phòng học thông minh năm học 2017-2018 
Công khai thông tư 09 
Công khai về đội ngũ CBGVNV - Năm học: 2017-2018 
Công khai thông tư 21 
KẾ HOẠCH Quản lý tài chính xây dựng đầu tư mua sắm sửa chữa CSVC trường học năm học 2017 – 2018 
KẾ HOẠCH Hướng dẫn thực hiện chuyên môn Và quy định hồ sơ sổ sách năm học 2017-2018 

»Xem thêm

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 18 / 01 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 22/12/2017

Tổng số xuất ăn: 309 học sinh x 12.000đ = 3.708.000đ

Số chi trong ngày: 3.708.000đ

Số dư cuối ngày : 0 đ

Video clip
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tài nguyên