Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 16 / 11 / 2018
7 giờ 00

Đ/c Lê Thị Lành – Hiệu trưởng: Trực tại điểm trung tâm

Đ/c Lê Thị Hạnh – P. Hiệu trưởng: Trực điểm Thọ Sơn

Đ/c Nguyễn Thị Vân – P.Hiệu trưởng: Trực điểm Yên Sơn

Thông báo

Tài chính công khai ngày 10/09/2018

Tổng số xuất ăn: 285học sinh x 12.000đ = 3.420.000đ

Số chi trong ngày: 3.420.000đ

Số dư cuối ngày : 0 đ

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên