Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 18/9/2018 

Tài chính công khai ngày 18/9/2018 Tổng số xuất ăn: 286học sinh x 13.000đ = 3.718.000đ Số chi trong ngày: 3.718.000đ Số dư cuối ngày : 0 đ

Công khai hóa về Nhà trường

Quyết định "V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hành sư phạm đợt 3 lớp trung cấp SPMN - năm học 2018 - 2019" 

Quyết định "V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hành sư phạm đợt 3 lớp trung cấp SPMN - năm học 2018 - 2019

Quy tắc ứng sử trong nhà trường năm học 2018-2019 
Quy chế làm việc năm học 2018-2019 
Nội quy trường học năm học 2018-2019 
Kế hoạch tháng 8 năm 2018 
Thông báo lịch công tác tháng 7 năm 2018 
Lịch công tác tháng 6/2018 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ trong trường học 
Kế hoạch thực tập sư phạm đợt 2 lớp trung cấp mầm non K30 Đông Triều 
QUYẾT ĐỊNH “V/v Thành lập Ban Chỉ đạo thực hành sư phạm năm học 2017-2018” 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 04/2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 05/2018 
Lịch công tác tháng 05/2018 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 04/2018 
Lịch công tác tháng 04/2018 
Lịch công tác tháng 03 năm 2018 

»Xem thêm

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 22 / 09 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 10/09/2018

Tổng số xuất ăn: 285học sinh x 12.000đ = 3.420.000đ

Số chi trong ngày: 3.420.000đ

Số dư cuối ngày : 0 đ

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên