IMG_0329.jpg
IMG_0570.JPG
IMG_0506.JPG
DSC00183.JPG
DSC00193.JPG
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn tháng 01/2019

            PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU     TRƯỜNG MN YÊN THỌ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  Yên Thọ, ngày 2 9...

Chi tiết

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 20 / 03 / 2019
7 giờ 00

Đ/c Lê Thị Lành – Hiệu trưởng:  Trực điểm Yên Lãng

Đ/c Lê Thị Hạnh – P. Hiệu trưởng: Trực điểm Thọ Sơn

Đ/c Nguyễn Thị Vân – P.Hiệu trưởng: Trực điểm Yên Lãng

Tài chính công khai ngày 19/03/2019 

Tài chính công khai ngày 19/03/2019 Tổng số xuất ăn: 349 học sinh x 13.000đ = 4.537.000đ Số chi trong ngày: 4.537.000đ Số dư cuối ngày : 0 đ

Công khai hóa về Nhà trường
Tài nguyên