Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:
Biên b-n h-i d-ng thi dua.signed.signed.pdf Biên b-n h-i d-ng thi dua.signed.signed.pdf
Biên b-n h-i d-ng thi dua.signed.signed.pdf-1 Biên b-n h-i d-ng thi dua.signed.signed.pdf-1
dong dao Nu na nu nong.doc dong dao Nu na nu nong.doc
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG.doc GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG.doc
Giáo án phát triển vận động Giáo án phát triển vận động
Giáo án: Cháu yêu bà Giáo án: Cháu yêu bà
KPKH: Cây xanh và môi trường KPKH: Cây xanh và môi trường
KPKH: Cây xanh và môi trường sống KPKH: Cây xanh và môi trường sống
KPKH: Khám phá đôi bàn tay KPKH: Khám phá đôi bàn tay
KPKH: Một số loại quả KPKH: Một số loại quả
Làm quen với b,d,đ Làm quen với b,d,đ
làm quen với P,Q làm quen với P,Q
NUNANUNONG.ppt NUNANUNONG.ppt
PTNN: Làm quen với H, K PTNN: Làm quen với H, K
PTTM: Mùa xuân đến rồi PTTM: Mùa xuân đến rồi
Thơ: Bó hoa tặng cô Thơ: Bó hoa tặng cô
Truyện : Ai đáng khen nhiều hơn Truyện : Ai đáng khen nhiều hơn
Truyện Ba cô gái Truyện Ba cô gái
Truyện: Giấc mơ kỳ lạ Truyện: Giấc mơ kỳ lạ
VŨ THỊ TRANG.ppt VŨ THỊ TRANG.ppt