Xuất bản thông tin

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2017

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số: 47/BC-TrMN

                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                        Yên Thọ, ngày 01 tháng 10 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2017 và phương hướng

 nhiệm vụ tháng 10/2017

 

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 09/2017

1. Chỉ đạo thực hiện công tác phát triển: 

-Các nhóm lớp đã huy động học sinh ra lớp đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc GD trẻ, tạo niềm tin cho phụ huynh và nhân dân.

          2. Chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ:

*Giáo dục:

- Đã tuyên truyền phối hợp với các ban ngành  đoàn thể, nhân dân đưa trẻ đến trường, các nhóm lớp đã rèn trẻ nề nếp.  

        - Tuyên truyền giáo viên và phụ huynh học sinh phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.

- Thực hiện chương trình giáo dục từ ngày 6/9/2017 đã đi vào nề nếp

- Đã dự giờ thăm lớp. kiểm tra chuyên môn, hồ sơ sổ sách giáo viên đồng chí Nguyễn Thị Dung và Đỗ Thị Trang kết quả xếp loại Dung XL tốt; Trang XL Tốt

- Các nhóm lớp trang trí sắp xếp lớp theo chủ đề, đẹp, mang ý nghĩa giáo dục

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch chương trình giáo dục của nhà trường và của nhóm lớp.

- Các nhóm lớp đã quan tâm đến việc giáo dục rèn nền nếp, thói quen và kỹ năng sống cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày.

-GV các nhóm lớp làm đồ dùng, dồ chơi tự tạo

* Nuôi dưỡng:

- Các nhóm lớp thực hiện ăn ngủ đúng giờ rèn nề nếp trẻ. GV đã quan tâm và rèn nề nếp cho trẻ vệ sinh trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hàng ngày cho trẻ

          - Đảm bảo VSATTP; An toàn tính mạng của trẻ.

- Thực hiện báo ăn đủ số trẻ ăn trong ngày

- Thực hiện giờ giấc các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trong ngày.

*/Hạn chế:

- Một số lớp báo ăn còn muộn, vì thế thực phẩm lấy về muộn một số ngày chưa đảm bảo thời gian

-Một số lớp còn chưa tiết kiện điện nước, quạt và điện vẫn còn bật nhiều bóng

-Một số đồng chí khu làm việc hiệu bộ ra khỏi phòng không tắt quạt

3. Chỉ đạo chế độ làm lương- B/c- tài chính:

- Chỉ đạo Nhân viên kế toán làm lương cho chị em CBGVNV đúng đủ kịp thời

- Đã xây dựng kế hoạch thu chi đầu năm và  họp phụ huynh lớp, trường

4. Chỉ đạo công tác y tế:

- Kết hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ đợt 1 tháng 9/2017. Kết quả Trẻ SDDNC 15; TC 8;

- Đã xây dựng kế hoạch chăm sóc riêng biệt đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.

- Thực hiện việc lưu mẫu thức ăn, kiểm thực chất lượng thực phẩm theo ba bước hàng ngày

- Thực hiện tốt công tác kiêm nghiệm

5. Về cơ sở vật chất:

- Đã mua sắm đồ dùng bổ xung bán trú  đầu năm học: chăm, chiếu, bát…

      - Đang thực hiện làm khu vui chơi cho trẻ , trồng cây xanh, cây cảnh, cây bóng mát

      -Trải thảm cỏ nhân tạo khu vui chơi của trẻ xong

      -Trang trí khánh tiết trong và ngoài lớp học về cơ bản đax đảm bảo

      -Thực hiện mua sắm đồ dùng phòng y tế đảm bảo đúng quy định

    6. Chỉ đạo công tác CNTT

          - Đăng tải lên trang các QĐ, kế hoạch…

          - Cập nhập phần mềm kiểm định

          - Theo dõi công văn đi đến kịp thời

          *Hạn chế: Đăng tin bài lên trang còn hạn chế, một số kế hoạch chưa kịp thời đăng lên trang

7/ Chỉ đạo các công tác khác:

  • Đã thực hiện công tác rà soát PCGD XMC, số liệu học sinh 5 tuổi chưa được Gv điều tra cụ thể.

-Nhà trườn đã tặng cặp sách, quần áo cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

- Tổ chức thành công khai giảng năm học

- Kiểm tra các cơ sở tư thục trên địa bàn xã Yên Thọ có báo cáo về xã, xin ý kiến đình chỉ CSTT Thảo Nguyên

- Chuyển đồ dùng, các trang thiết bi về trường mới

- Tổ chức Tết trung thu cho học sinh

- Thực hiện tốt công tác điều tra PCGD

- Thực hiện chỉ thị 01 của TU về đội mũ bảo hiểm, chấp hành tốt ATGT. Thực hiện rà soát tiêu chuẩn Trường chuẩn Quốc gia GĐ II

- Thực hiện nhiêm chủ đề năm 2017 và năm học

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 09/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017, yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện.

  • Nhà trườn được nhận bàn ghế phòng họp do PGD cấp

II.Triển khai nhiệm vụ tháng 10/2017

1. Chỉ đạo thực hiện công tác phát triển: 

tiếp tục chỉ đạo các nhóm lớp đã huy động học sinh ra lớp

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc GD trẻ, tạo niềm tin cho phụ huynh và nhân dân.

     2. Chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ:

*Giáo dục:

        - Tuyên truyền  phụ huynh về phòng chống dịch bệnh Tay chân miệng. tập huấn xử lý dị vật đường thở

- Thực hiện chương trình theo chủ đề của từng nhóm, lớp

- Dự giờ thăm lớp. kiểm tra chuyên môn, hồ sơ sổ sách giáo viên đồng chí Sông Hương ngày 17/10 , Liên 27/10; Hợi 17/10, Nghĩa 09/10; 

- Trang trí sắp xếp lớp theo chủ đề, đẹp chào mừng 20/10

- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu

- Giáo dục rèn nền nếp, thói quen và kỹ năng sống cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày cho trẻ

- Thực hiện khảo sát chuyên đề

* Nuôi dưỡng:

- Các nhóm lớp thực hiện ăn ngủ đúng giờ rèn nề nếp trẻ. GV đã quan tâm và rèn nề nếp cho trẻ vệ sinh trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hàng ngày cho trẻ

          - Đảm bảo VSATTP; An toàn tính mạng của trẻ. Xây dựng thực đơn đủ lượng, chất, tính khẩu phần ăn hàng này đảm bảo

- Thực hiện báo ăn đủ số trẻ ăn trong ngày

- Thực hiện giờ giấc các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trong ngày.

- Dự giờ bếp ăn yên lãng

*/Hạn chế:

- Một số lớp báo ăn còn muộn, vì thế thực phẩm lấy về muộn một số ngày chưa đảm bảo thời gian

-Một số lớp còn chưa tiết kiện điện nước, quạt và điện vẫn còn bật nhiều bóng

-Một số đồng chí khu làm việc hiệu bộ ra khỏi phòng không tắt quạt

3. Chỉ đạo chế độ làm lương- B/c- tài chính:

- Chỉ đạo Nhân viên kế toán làm lương cho chị em CBGVNV đúng đủ kịp thời

- Đã xây dựng kế hoạch thu chi đầu năm và  họp phụ huynh lớp, trường

4. Chỉ đạo công tác y tế:

- Kết hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ đợt 1 tháng 9/2017. Kết quả Trẻ SDDNC 15; TC 8;

- Đã xây dựng kế hoạch chăm sóc riêng biệt đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.

- Thực hiện việc lưu mẫu thức ăn, kiểm thực chất lượng thực phẩm theo ba bước hàng ngày

- Thực hiện tốt công tác kiêm nghiệm

5. Về cơ sở vật chất:

      - Tiếp tục thực hiện làm khu vui chơi cho trẻ , trồng cây xanh, cây cảnh, cây bóng mát

      -Trang trí khánh tiết bên ngoài cổng trường

      -Thực hiện mua sắm đồ dùng bổ xung và giá đồ chơi các lớp

    6. Chỉ đạo công tác CNTT

          - Đăng tải lên trang các QĐ, kế hoạch…

          - Cập nhập phần mềm kiểm định

          - Theo dõi công văn đi đến kịp thời, viết tin bài hoạt động vui chơi của trẻ

7/ Chỉ đạo các công tác khác:

- Thu thập minh chứng kiểm định- Giao đồng chí Nguyễn Hương

- Hoàn thiện báo cáo và hồ sơ chuyên môn đầu năm giao các PHT

- Tổ chức tọa đàm 20/10

- Kiểm tra hướng dẫn các CSTT trên đại bàn về hồ sơ, sổ sách, duyệt GV cho GV. Giao cho Phó Hiệu trưởng trực tại các điểm và xử lý các TNTT khi nhân viên y tế chưa đến kịp( nếu có)

- Thực hiện tốt công tác điều tra PCGD

- Thực hiện chỉ thị 01 của TU về đội mũ bảo hiểm, chấp hành tốt ATGT. Thực hiện rà soát tiêu chuẩn Trường chuẩn Quốc gia GĐ II

- Thực hiện nhiêm chủ đề năm 2017 và năm học

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 09/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017, yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

- CBGVNV trường(t/h);

- Lưu Vt.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Thị Lành