Xuất bản thông tin

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN YÊN THỌ

       
 
 
   

 

 

Số: 07/BC-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

       

            Yên Thọ, ngày 09 tháng 1 năm 2018

 

BÁO CÁO SƠ KẾT TÌNH HÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

                                   HỌC KỲ I: NĂM HỌC 2017 – 2018

 

- Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         - Căn cứ vào công văn số: 938/PGDĐT- CMMN  ngày 11 tháng 9 năm 2017 V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2017-2018.

        - Căn cứ  kế hoach số 26 ngày 18 tháng  9 năm 2017  kế hoạch  thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Trường Mầm non Yên Thọ.

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương.

- Trường Mầm non Yên Thọ báo cáo sơ kết tình hình giáo dục MN kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau.

1.Thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

-Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên, người lao động: 42 đồng chí

 Trong đó CBQL:  04 đồng chí; Giáo viên (Biên chế và HĐKXĐ): 25 đồng chí; Nhân viên 02 đồng chí (Hành chính và Y tế); Giáo viên HĐ mùa vụ: 03 đồng chí; Nhân viên (nấu ăn và bảo vệ): 08 đồng chí

- Trình độ đạt chuẩn: 100 %, trên chuẩn 26/35 đạt 74,2%

-  Tổng số Đảng viên: 22/35 Đạt 62,8 %

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động.

- Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội cùng chăm lo cho công tác giáo dục mầm non.

- Được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành, đoàn thể xã đã phối kết hợp với nhà trường tuyên truyền những kiến thức về việc chăm sóc giáo dục trẻ, cũng như vận động trẻ trong độ tuổi đến trường.

- Đội ngũ CB,GV: đủ về số lượng, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, hăng say trong công việc.

- Về cơ sở vật chất:

+ Phòng học:  Có 14 phòng học cho các nhóm lớp. Trong đó: Phòng kiên cố: 12 Phòng bán kiên cố: 2 Có  một số đồ dùng trang thiết bị đảm bảo phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục

+ Bàn ghế học sinh: có 184 bộ

+ Nguồn nước máy, đảm bảo  vệ sinh

+ Cảnh quan môi trường khang trang, sạch sẽ đảm bảo an toàn cho các hoạt động của trẻ.

2. Khó khăn:

- Một số lớp còn chưa đủ đồ dùng, trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho công tác quản lý, dạy và học theo danh mục quy định tại thông tư 02/TT-BGDĐT của nhóm trẻ và lớp mẫu giáo.

 Điểm lẻ Yên Sơn các phòng học chật hẹp chưa có cây xanh bóng mát, việc tạo môi trường học tập cho trẻ còn bất cập

- Công tác huy động học sinh còn gặp nhiều khó khăn, vì trên địa bàn xã có 04 cơ sở tư thục và 01 nhóm trẻ gia đình trong diện quản lý của nhà trường về hồ sơ sổ sách mà biên chế CBQL cũng như các trường khác. Nhận thức của một số bộ phận không nhỏ phụ huynh học sinh 5 tuổi muốn con học chữ, ghép vần trước độ tuổi.

      II. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

         Năm học 2017-2018 Trường Mầm non Yên Thọ với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, sự nhiệt tình năng nổ và không ngừng phấn đấu trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Cùng với sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Đông Triều. Đặc biệt nhà trường được đón nhận sự quan tâm rất lớn của các bậc phụ huynh học sinh và các ban ngành, đoàn thể đến việc chăm sóc giáo dục trẻ, Trường đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

      1. Quy mô phát triển Số lượng trường, lớp, số trẻ đến trường (tăng, giảm); nguyên nhân tăng, giảm so với cùng kỳ năm học 2016-2017.

* Quy mô phát triển:

-Tổng điều tra trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 5 tuổi là: 848 cháu

 + Trẻ từ 0 đến 36 tháng 338 trẻ

 + Mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi 510 trẻ

- Tổng số trẻ huy động:

+ Tổng số lớp: 26 nhóm lớp so với cùng kỳ năm học 2016-2017 tăng 03 nhóm lớp

- Mầm non Yên tho 14 nhóm lớp, (Trong đó Nhóm trẻ là 03; Mẫu giáo là: 11)

- Các cơ sở  tư thục : Tổng số nhóm lớp: 12  (Trong đó nhóm trẻ 03 Mẫu giáo là 9 lớp).

 Trong đó:

- Tổng số trẻ nhà trẻ huy động ra lớp: 112/338 đạt 33,1%.

(Trong đó MN Yên Thọ 60 (Trẻ Tư thục 52 cháu : Tổng  = 112 cháu ).

        - Tổng số trẻ mẫu giáo huy động ra lớp: 487 /510 đạt 95,50%.

+ Khối lớp 3 tuổi ( MN Yên Thọ 96 cháu Tư thục 28 cháu Tổng = 124)

+ Khối lớp 4 tuổi (MN Yên Thọ 112 cháu Tư thục 60 cháu Tổng = 172)

     + Khối lớp 5 tuổi = 186 trong đó học tại Trương MN Yên Thọ 80 nơi khác đến học 21 trẻ tổng số trẻ  5 tuổi học tại trường 101 trẻ .  Trẻ có khẩu học tại các cơ sở tư thục xã 63 trẻ , nơi khác đến học tại các cơ sở tư thục 27 tổng số trẻ 5 tuổi học tại các cơ sở tư thục 90 trẻ. "Trẻ có khẩu tại xã đi nơi khác học 43 trẻ"

      - Công tác triển khai thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi được triển khai ngay từ đầu năm học. BGH nhà trường đặc biệt là Phó HT phụ trách Phổ cập XMC  đã kịp thời tham mưu cho địa phương về công tác triển khai Phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi năm 2017 – 2018,  Số trẻ 5 tuổi ra lớp và học bán trú đạt 100%.

- Duy trì giữ vững kết quả PCGDMNTENT, XMC từng bước nâng cao chất lượng PCGDMNTNT, tạo tiền đề để thực hiện phổ cập các độ tuổi tiếp theo.

2.  Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn và công tác giáo dục trẻ.

* Công tác chăm sóc nuôi dưỡng

- 100% trẻ ăn bán trú tại trường, trẻ được học 2 buổi/ngày nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ suy dinh dưỡng; nhằm duy trì và từng bước nâng cao tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần trong các cơ sở giáo dục mầm non.

- 100% trẻ 5 tuổi nhập học có đầy đủ hồ sơ và thông tin về trẻ rõ ràng, chính xác, được bố trí thành các lớp độc lập, không học ghép, đảm bảo định biên trẻ trên lớp theo điều lệ trường mầm non.

          - 100% các nhóm lớp 5 - 6 tuổi có đủ điều kiện và tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo TT09 - của BGD ban hành ngày 14 tháng 5 năm 2015. Đo diện tích phòng học, bố trí số lượng học sinh trên lớp đúng theo quy định, đảm bảo chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục, chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ, chất lượng đội ngũ đảm bảo theo quy định tại

          - Trường đã chỉ đạo tới 100% CBGVNV thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh, công tác y tế trường học;

- BGH xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học phân công cụ thể từng thành viên, từng chức danh người lao động.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi sự phát triển của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đợt 2 năm học 2017-2018. Qua kết quả cân đo  đợt 2 như sau: Tổng số trẻ được cân Mầm non Yên Thọ 369 trẻ trong đó trẻ phát triển bình thường  364/369 đạt 98,64% Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng  thể thấp còi 05/ 369 cháu chiếm 1,36%; Nhẹ cân  05/369 chiếm 1.36%. Tổng số trẻ các cơ sơ tư thục được cân đo 230 trẻ trong đó trẻ phát triển bình thường 230/230 đạt 100%

       Tuyên truyền và thực hiện tốt công tác giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc: "Giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng", vệ sinh răng miệng, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, góp phần hình thành nề nếp thói quen tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ.

- Sử dụng phần mềm Mầm non để xây dựng tính khẩu phần ăn cho trẻ hợp lý, cân đối đảm bảo tỉ lệ calo, tỷ lệ các chất P- G- L. Xây dựng thực đơn phù hợp với trẻ SDD (béo phì) để trẻ phát triển bình thường.

- Ký cam kết mua thực phẩm tươi, ngon, sạch đảm bảo an toàn. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm thực ba bước ATTP hàng ngày, có sổ theo dõi hàng ngày, sổ giao nhận thực phẩm, ký kết kiểm tra giám sát của cán bộ phụ trách nuôi, y tế, kế

 toán hàng ngày.

- Làm tốt công tác thông tin với phụ huynh về tình hình sức khỏe ở lớp, tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi con theo khoa học bằng nhiều hình thức khác nhau.

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện nội dung giáo dục dinh dưỡng và VSATTP cho trẻ vào các hoạt động theo chủ đề một cách phù  hợp với từng độ tuổi, nhóm, lớp.

- Phối hợp với  Trung tâm y tế Thị xã, trạm y tế xã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống các dịch bệnh cho trẻ em trong nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác y tế trường học và tự đánh giá theo Thông tư liên tịch quy định về y tế trường học  ngày 13/2016 TTLT-BYT-BGĐT ngày 12/5/2016 và KH số 749 KHLN/TTYT-PGD&ĐT ngày 19/8/2016 hường dẫn công tác y tế trường học năm 2016-2017

- Triển khai nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT, ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non. Triển khai các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong  trường. Chú trọng công tác xây dựng trường học an toàn toàn diện .

       - Tổ chức tập huấn cho giáo viên về GD dinh dưỡng, VSATTP,  PTTNTT

- Phối hợp với phụ huynh trẻ để mua sắm thêm đảm bảo đủ xà phòng rửa tay, đủ nguồn nước sạch, khăn mặt cho trẻ.

- Cấp dưỡng được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm.

- Đảm bảo thông tin hai chiều với phụ huynh về tình hình sức khỏe ở lớp, tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi con theo khoa học bằng nhiều hình thức khác nhau.

- Giáo viên thực hiện nghiêm túc nội dung giáo dục dinh dưỡng và VSATTP cho trẻ vào các hoạt động theo chủ đề một cách thích hợp.

- Nhân viên y tế xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác y tế trường học và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, kiểm tra đánh giá theo tháng, kỳ, năm học theo quy định.

         * Công tác giáo dục

+ 100% các nhóm lớp tạo được môi trường giáo dục cho trẻ hoạt động.

- 100% các nhóm lớp có đủ các góc hoạt động của trẻ được bố trí sắp xếp hợp lý và có sự đầu tư đồ dùng đồ chơi, trang trí tạo môi trường thân thiện gần gũi cho trẻ tự nguyện tham gia hoạt động một cách tích cực.

- 100% các nhóm thực hiện chương trình giáo dục Mầm non với 10 chủ đề lớn trong 35 tuần.

- 100% các lớp mẫu giáo từ 3- 5 tuổi thực hiện chương trình giáo dục Mầm non chủ đề lớn đối với lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi, 4 – 5 tuổi; 10 chủ đề lớn đối với lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi trong 35 tuần.

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đánh giá trẻ em năm tuổi theo Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi và đánh giá trẻ cuối độ tuổi, cuối giai đoạn đối với trẻ em dưới 5 tuổi trong trường mầm non.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình để theo dõi sự phát triển của trẻ, có biện pháp tác động kịp thời giúp trẻ phát triển tốt, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào lớp 1.

- Xây dựng mô hình lớp điểm thực hiện chuyên đề " Xây dựng trương MN lấy trẻ làm trung tâm  MG 5 tuổi A1 điểm trung tâm do cô Phạm Thị Thúy  phụ trách, MG 4 tuổi  B1  điểm trung tâm  do cô  Ngô Thị Lương  phụ trách, MG 3 tuổi C1 điểm trung tâm  do Phạm Thị Phượng  phụ trách để nhân rộng điển hình trong trường.

         3. Cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí

Trường Mầm non Yên Thọ  khu trung tâm được xây mới và đưa vào sử dụng từ tháng 10 năm 2017 về phòng học khang trang  sau khi rà soát nhà trường đã đã tiến hành đầu tư cải tạo sửa chữa một số hạng mục như:

 - Mua sắm máy tính, tủ tài liệu bàn ghế văn phòng từ nguồn kinh phí ngân sách và học phí.

 - Mua bổ sung đủ  bộ đồ dùng đồ chơi cho các nhóm, lớp mẫu giáo, kinh phí ngân sách, học phí. nhà trường, một phần ngành cấp hỗ trợ.

- Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài chinh, đất đai, CSVC phục phụ các hoạt động giáo dục

- Sửa công trình xây nhà kho, nâng cao nền sân điểm lẻ Yên Sơn. Sửa công trình nhà vệ sinh điểm lẻ Thọ Sơn (Từ nguồn kinh phí  không tự chủ thị xã) Làm vườn khu vui chơi điểm trung tâm, trồng cây xanh, cây ăn quả, cây bóng mát nguồn kinh phí từ ngân sách, XHH.

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo để hỗ trợ kinh phí mua sắm đồ dùng đồ chơi trang thiết bị dạy học phục cho chương trình giáo dục mầm non.

Bảo quản phát huy hiệu quả trang thiết bị được cấp và thiết bị đã  mua sắm. Tiếp tục triển khai thực hiện làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo dạy học sáng tạo cần thiết phục vụ các hoạt động của cô và bé.

4.  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên; việc bố trí sắp xếp CBQL, giáo viên, nhân viên theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015; thực hiện chính sách cho GVMN.

- Quản lý hồ sơ viên chức và người lao động: 100% CBQL, GV NV có đủ hồ sơ văn bản lưu tại nhà trường và phần mềm PMIS.

- Bố trí, phân công đúng vị trí việc làm, định đủ giáo viên/lớp theo quy định.

- 100% CBQLGVNV được đánh giá xếp loại viên chức, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng, phó hiêu trưởng  theo quy định và xếp loại từ khá và hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Cấp phát chi trả các chế độ chính sách cho giáo viên kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Tiết kiệm chi tiêu xây dựng quỹ phúc lợi dành nguồn kinh phí tổ chức cho CBGVNV tham quan du lịch trong dịp nghỉ hè và hỗ trợ ngày lễ tết.

- Thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền thưởng, tăng thu nhập, nâng bậc lương; chế độ phụ cấp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định. Thực hiện tốt chế độ công khai tài chính, minh bạch trong mua sắm tài sản của đơn vị và tổ chức kiểm tra thường xuyên các nguồn quỹ hàng tháng, đảm bảo chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm, tăng thu nhập cho CBGVNV theo quy định, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ được thông qua HNCBVCLĐ và thực hiện theo đúng quy chế.

- Quản lý viên chức, người lao động theo luật lao động, Thông tư 48/20111/TT-BGDĐT, Điều lệ trường mầm non và Quy chế làm việc của nhà trường.

- Bố trí đủ định biên giáo viên/lớp, nhân viên trong trường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Liên Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

- Chỉ đạo bộ phận kế toán thực hiện đúng lịch làm lương, nâng lương đúng thời hạn, nâng lương trức thời hạn và phát lương cho giáo viên.

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách và đào tạo, tuyển dụng giáo viên, nhân viên còn thiếu.

- Đánh giá, xếp loại viên chức vào cuối năm học theo văn bản hướng dẫn của các cấp.

         5.  Công tác quản lý (quản lý giáo dục mầm non ngoài công lập, triển khai công tác thu chi đầu năm học 2017 -2018

       - Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy xã Yên Thọ, Thị ủy Đông Triều, chấp hành sự quản lý hành chính của chín quyền địa phương, thực hiện sự chỉ đạo  về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đồn Tiều.

        - Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý các hoạt dộng giáo dục và quản lý trẻ  theo quy định điều lệ trường mầm non

        - Thực hiện tốt công tác lưu trữ  quản lý hồ sơ văn bản

       - Thực hiện tốt chế độ  báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định

         Trên địa bàn xã Yên Thọ có tổng số 4 cơ sở GDMNNCL trong đó có 4 cơ sở được cấp phép Số:

Thực hiện công văn số 938 PGD&ĐT ngày 11/9/2017 V/v hường dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2017 – 2018. Trường MN Yên Thọ xây dựng Kế hoạch số 26 – KH-TrMN ngày 18 /9/2017  kế hoạch nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017 -2018  nhà trường đã chuẩn bị tốt các điều kiện CSVC trang thiết bị; đội ngũ cho năm học 2017 -2018 đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ đảm bảo các quy định trong  Điều lệ trường Mầm non

- Xây dựng kế hoạch thu chi theo thỏa thuận bàn bạc với phụ huynh, công khai

niêm yết trước khi thu, công khai quyết toán sau khi chi với phương châm lấy thu bù chi.

        - Đảm bảo quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

- Tăng cường công tác giám sát của Ban thanh tra nhân về các khoản thu chi. trường Mầm non.

 III. Kiến nghị, đề xuất với  PGD&ĐT

1. Kiến nghị

         - Đối với vị trí bảo vệ: Theo Thông tư 06/2015 quy định, đối với vị trí bảo vệ một trường tối đa không quá 02 người. Trên thực tế Trường MN Yên Thọ có 03 điểm trường, rất khó khăn trong việc tìm thuê bảo vệ, vì kinh phí chi trả không đảm bảo

          - Đối với nhà trường việc giao ngân sách là tính theo biên chế được giao, trên thực tế nhà trường phải cho trả cho 03 giáo viên HĐ mùa vụ, vì thế kinh phí tiết kiệm cho thu nhập tăng thêm cho giáo viên còn hạn chế

2. Đề xuất:

- Việc bồi dưỡng chuyên môn hè cho CBGVNV chia ra học thành 02 đợt, để các nhà trường luân phiên CBGVNV trông giữ trẻ tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh yên tâm công tác.

- Bồi dưỡng chuyên môn âm nhạc(đánh đàn) cho giáo viên mầm non,vì các nhà trường được cấp phát đàn mà giáo viên không sử dụng được. Đề xuất với bộ phận mầm non phối kết hợp với chuyên môn Tiểu học có giáo viên nhạc họa để cùng bồi dưỡng đàn cho GV mầm non

Trên đây là báo cáo sơ kết tình hình giáo dục mầm non giữa  kỳ năm  học 2017 – 2018 của trường Mầm non Yên  Thọ. Nhà trường kính mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo  của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều để công tác giáo dục mầm non của nhà trường đạt được hiệu quả tốt hơn.

 

Nơi nhận:

-Phòng GD&ĐTTX  Đông Triều  (B/c);

-UBND xã Yên Thọ(b/c);

- CBGVNV trường(t/h);

  -Lưu  hồ sơ trường, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

Lê Thị Lành