Xuất bản thông tin

Kế hoạch phối hợp công tác giữa BGH và BCH Công Đoàn trường trong việc thực hiện quy chế dân chủ năm học 2016-2017

Kế hoạch phối hợp công tác giữa BGH và BCH Công Đoàn trường trong việc thực hiện quy chế dân chủ năm học 2016-2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON  YÊN THỌ

 

             Sô:  18 / KHPH-BGH&CĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           Yên Thọ, ngày 03 tháng 10  năm 2016

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

 NĂM HỌC 2016-2017

 

 

       Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 -2017 của trường mầm non Yên Thọ. Ban chấp hành Công đoàn và ban giám hiệu nhà trường thống nhất kế hoạch phối hợp công tác năm học 2016 – 2017 như sau:

I/. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Tạo sự phối hợp ngày càng hiệu quả giữa ban giám hiệu và ban chấp hành công đoàn nhà trường trong việc phát huy vai trò và nâng cao chất lượng phong trào của cán bộ giáo viên, nhân viên. (CBGV – NV) và hoạt động Công đoàn nhà trường nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học

II/. NỘI DUNG PHỐI HỢP:

1/ Phối hợp chỉ đạo chính quyền và công đoàn nhà trường về việc xâydựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viêntrong toàn nhà trường.

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức pháp luật,nâng cao phẩm chất đạo đưc nghề nghiệp của CBGV NV. Quán triệt việc phổ biến và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và  nhiệm vụ công tác công đoàn trong CBGV – NV

 - Phối hợp triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Công đoàn phối hợp cùng chính quyền xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn, thực hiện các giải pháp cụ thể xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tạo điều kiện cán bộgiáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức bồi dưỡngchuyên môn cho giáo viên về đổi mới nội dung, phương pháp dạy học.- Công đoàn phối hợp với chíng quyền tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứngdụng công nghệ thông tin, xây dựng và phổ biến rộng rãi phần mềm giáo dục phục vụ ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáodục. Vận động CBGV – NV xây dựng bài giảng điện tử và phần mềm hỗ trợ giáo dục, tăng cường sử dụng và sáng tạo đồ dùng dạy học phục vụ cho giảngdạy.

Tạo điều kiện cho CBGV – NV tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trìnhđộ tin học.- Phối hợp phổ biến, đẩy mạnh viết SKKN chỉ đạo các tổ tăng cường cáchoạt động chuyên đề, trao đổi học tập kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảngdạy, phổ biến rộng rãi các SKKN tiên tiến

.- Nhà trường và công đoàn phối hợp chỉ đạo xây dựng đơn vị văn hóa năm 2016- 2017

.2. Phối hợp chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội:

- Đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh" gắn với cuộc vận động "Dân chủ kỷ cương, tình thương, trách nhiệm",phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" nhằm "Xâydựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan"

- Phối hợp phát động cuộc thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam với các hoạt động chuyên môn và văn hóa, văn nghệ, TDTT phong phú thiết thực, hiệu quả.

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng để đảm bảo khách quan,thực chất xây dựng hợp lý phương thức đánh giá thi đua, cơ chế khen thưởngnhằm động viên khuyến khích những nhân tố mới, coi trọng tính thiết thực, hiệuquả của phong trào biểu dương khen thưởng những cá nhân tiêu biểu.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục và các cuộc vận độngxã hội, nhân đạo trong ngành, vận động CBGV – NV ủng hộ giúp đỡ giáo dục các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…. . Nâng cao hiệu quả của các cuộc vận động.

3. Phối hợp chỉ đạo và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường côngtác quản lý, xây dựng nề nếp, kỷ cương các đơn vị trường học. - BCH Công đoàn phối hợp với BGH xây dựng, bổ xung quy chế chi tiêunội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế làm việc, phát huy dân chủ trong nhà trường, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, đảm bảo công bằng, dânchủ, kỷ cương trong các hoạt đông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền đồng cấp.Kết hợp cùng nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học, phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm của mọi thành viên trong nhà trường.

- Tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực hoạt động của banthanh tra nhân dân trong trường học theo đúng luật. Tổ chức lớp bồi dưỡng về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

- Duy trì việc xây dựng kế hoạch phối hợp giữa thanh tra nhân dân và BCH Công đoàn nhà trường trong năm học.

4. Phối hợp việc thực hiện tốt việc chăm lo đời sống của CBGV - NV trong trường

- Phối hợp cùng nhà trường chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc chế độ,chính sách đối với CBGV – NV. Chủ động giải quyết những tồn tại, vướng mắc tại cơ sở. Đảm bảo thực hiện chế độ nâng lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hộicho CBGV – NV có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Đảm bảo thực hiện tốt Bộ luật lao động về chế độ khám sức khỏe định kỳ cho CBGV – NV.

- Phối hợp với nhà trường tha gia hội thi " Nữ GV với văn hóa công sở, Tiếng hát GV ngành GD…."do phòng Giáo dục tổ chức

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp kịp thời cho CBGV –NV có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Tặng quà cho học sinh toàn trường(Bộ quần áo) nhân dịp Tết trung Thu bằng tiền kinh phí do chị em ủng hộ. Đảm bảo thực hiện tốt Bộ luật lao động về chế độ khám sức khỏe định kỳ cho CBGV – NV.

- Phối hợp chỉ đạo, tăng cường hoạt động các CLB cán bộ quản lý, CLBchủ tịch công đoàn và các cụm công đoàn trường học, trao đổi kinh nghiệm công tác chuyên môn, công tác quản lý, hoạt động công đoàn giữa các đơn vị trường học và phòng giáo dục thị xã.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp lệnh sửa đổi Điều 10 thực hiện Pháp lệnh dân số. Vận động CBGV – NV thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ.

5. Phối hợp chỉ đạo xây dựng chính quyền và tổ chức công đoàn vững mạnh:

- Phố hợp cùng nhà trường chỉ đạo thực hiện nề nếp kỷ cương trong cáchoạt động, chất lượng dạy và học, thực hiện tốt phương châm: "Kỷ cương nghiêm, chất lượng thật, hiệu quả cao". 

- Tiếp tục vận động cán bộ, giáo viên,nhân viên có một giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lý giáo dục

- Công đoàn nhà trường có một hoạt động sáng tạo nổi bật

- Phối hợp chỉ đạo các tổ chuyên môn và nhà trường đánh giá xếp loại CBGV theo chuẩn GVMN, Chuẩn Hiệu trưởng, Phó HT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ban chấp hành công đoàn chủ động đề xuất các nội dung.

Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn của trường cùng phối hợp thực hiện

Ban giám hiệu đại diện nhà trường tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí CSVC tổ chức các hoạt động của ngành do công đoàn đề xuất, nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017

Kết thúc năm học nhà trường và công đoàn trường tổ chức đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả các chương trình và nội dung phối hợp trong năm học tiếp theo.

 

TM. CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

TM. NHÀ TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đỗ Thị Hương

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thị Lành