Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 10/2014

Lịch công tác tháng 10/2014


            PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                                   Số:     /TB-TrMN

                                              Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

                                          Đông Triều, ngày 28  tháng 9  năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10-2014

 

*/Trọng tâm

             - Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2014-2015

- Tuyên truyền phối hợp với các ban ngành đoàn thể, nhân dân đưa trẻ đến trường đảm bảo chỉ tiêu.

- Họp Ban liên lạc Hội cha mẹ phụ huynh học sinh trường.

-Tập huấn hướng dẫn phân quyền quản trị người dùng, sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu.

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

1/10/1014

- Họp Ban liên lạc Hội cha mẹ phụ huynh học sinh trường

 

Ban giám hiệu

 

2-3/10

Kiểm tra hồ sơ thu chi đảng phí

Ban chi ủy chi bộ

4/10/2014

Dự công tác kiểm tra, thanh tra do PGD tổ chức

Sáng:Hiệu trưởng, kế toán

Chiều: BGH, CTCĐ, TTCM

6/10/2014

Kiểm tra điểm lẻ 1 Xuân Quang về csvc

Cán bộ xã, BGH

7/10/2014

Dự Hội nghị học tập nghị quyết Đảng

Cán bộ, đảng viên

9/10/2014

Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2014-2015.

Cán bộ, GV,NV

 

1/10/2014

Đến 7/10/2014

Tiếp tục phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể huy động trẻ đến trường lớp đảm bảo chỉ tiêu

- Đến thực tế từng hộ gia đình vận động trẻ đến trường cụ thể:

+ Huy động trẻ thôn Yên Lãng 1,2,3;

 

+ Huy động trẻ thôn Yên Trung,Yên Hợp,Yên Hòa

 

 

 

+ Huy động trẻ thôn Thọ Sơn, Yên Sơn, Trại Hà

 

 

+Huy động trẻ thôn Xuân Quang, Thọ Tràng

Ban giám hiệu, giáo viên

 

 

-Nhóm GV1+Hiệu trưởng

- Nhóm Gv2+Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Nhạn

 

- Nhóm Gv3+Phó Hiệu trưởng Dương Thị Tâm

- Nhóm Gv3+Phó Hiệu trưởng Bùi Thị Hương

 

 

10/10/2014

Dự ngày hội vệ sinh trường học

Bùi Thị Hương-PHT

Kiểm tra hồ sơ PCGD

Hiệu trưởng

11/10/2014

Dự Hội nghị tiêm vắc xin tại Trường Mầm non Huy Hoàng.

Phó Hiệu trưởng

NV YTế

13-17/10

Dự giờ giáo viên các nhóm lớp:

+Lớp 3 tuổi C1,5 tuổi A2

+Lớp 3 tuổi C2

+lớp 4 tuổi B2, NT D1

+Lớp 4 tuổi B1, Nt D3

+Bếp ăn điểm Thọ Sơn

Ban giám hiệu, tổ trưởng CM

22-24/10

Dự giờ lớp 5 tuổi A3, A4, A2

Hiệu trưởng

27/10/2014

Kiểm tra hồ sơ nuôi dưỡng

Hiệu trưởng 

28-29/10/2014

Kiểm tra hồ sơ sổ sách bán trú kế toán

   Ban giám hiệu, TTCM mẫu giáo

30-31/10

Kiểm tra tư thục

 

01/10/2014

- Họp trường, sinh hoạt chuyên môn

-Tập huấn hướng dẫn phân quyền quản trị người dùng, sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu.

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h)       

                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                   

                                                         Lê Thị Lành