Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 8/2015

Lịch công tác tháng 8/2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ        

           Số: 15 /TB-TrMN

                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                        Đông Triều, ngày 01 tháng 8  năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8-2015

 

Trọng tâm

     - Chuẩn bị các điều kiện cho Lễ khai giảng năm học 2015-2016 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

     - Cán bộ quản lý và giáo viên tham gia bồi dưỡng hè 2015

     - Tuyên truyền phối hợp với các ban ngành  đoàn thể, nhân dân đưa trẻ đến trường.

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

1-08

Trực trường

Ban giám hiệu

10

- Tựu trường

- Các nhóm lớp đón trẻ và rèn nề nếp

Giáo viên các nhóm, lớp.

10-13

Cán bộ, giáo viên, nhân viên bồi dưỡng chuyên môn hè 2015 tại trường Mầm non Hoàng Quế

50% CBGVNV học đợt 1, đợt 2.

Đợt 1: đ/c Tâm, Nhạn-PHT quản lý

-Đợt 2: Đ/c Bùi Thị Hương-PHT quản lý

14

Họp tại Phòng Giáo dục nghe quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho năm học mới .Nghe hướng dẫn nghiệp vụ PCGDMN

Đ/c Lê Thị Lành-HT

Đ/c Dương Thị Tâm-PHT

15

Hướng dẫn chuyên môn, bàn thống nhất tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch NV năm học 2015-2016

 

4/8

Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sáchhà nước năn 2015 gửi phòng Tài chính kế hoạch 

Hiệu trưởng

NV kế toán

4-5/8

-Tham gia tập huấn chuyên môn hè

 

 

- Báo cáo về việc rà soát đội ngũ giáo viên, nhân viên

 

- Dự hội nghị giao ban UBND xã Yên Thọ

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

Hiệu trưởng

 

Nguyễn Thị Hương- PHT

6-15

- Kiểm tra các điểm lẻ: Xuân Quang, Thọ Sơn, Yên Sơn, 906

Ban giám hiệu

 

 

13-14

Chuẩn bi các điều kiện thiết yếu cho công tác kiểm tra của đoàn liên ngành tỉnh công nhận PDGDMNTENT

- Nguyễn Thị Hương- PHT

18-20

Phối kết hợp với đoàn thanh niên xã lao động rọn vệ sinh xung quanh trường, hai bên đường vào cổng trường điểm trung tâm, điểm Xuân Quang, Thọ Sơn

- Dự Đại hội khuyến học xã Yên Thọ nhiệm kỳ 2015-2020

Chi đoàn thanh niên trường

 

 

Hiệu trưởng

 

Kiểm tra hướng dẫn trang trí sắp xếp lớp điểm lẻ  Thọ Sơn

 Ban giám hiệu

22/8

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014

Hiệu Trưởng

23/8

Tham gia học tập chính trị hè 2014

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

18-25

Tiếp tục phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể xã, thôn tuyên truyền vận động trẻ đến trường

BGH, giáo viên

26-29

 

Kiểm tra tư thục Long Phương

 

Ban giám hiệu

Kiểm tra tư thục Việt Hà

Kiểm tra tư thục Thanh Huyên

30

Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Chiều: Họp thi đua tháng

Ban giám hiệu

Ban thi đua

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Lưu VT.

                    HIỆU TRƯỞNG

                               ( Đã ký)

 

                       Lê Thị Lành