Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO “V/v giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trong thời gian hè năm 2015”

THÔNG BÁO “V/v giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trong thời gian hè năm 2015”


           PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Số: 10 /TB-TrMN

 

 

                                          Yên Thọ, ngày 01  tháng 6  năm 2015

                                                       

      THÔNG BÁO

"V/v giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng, giáo viên,

nhân viên trong thời gian hè năm 2015"

 

         Để thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo an toàn về tính mạng, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong thời gian ở trường, lớp. Trường Mầm non phân công nhiệm vụ cho các đ/c Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trong thời gian hè năm 2015 cụ thể sau:

I. Đối với các đồng chí Phó Hiệu trưởng:

      -Trực trường tại các điểm phân công các đồng chí cụ thể sau:

1. Đồng chí Bùi Thị Hương

       - Trực trường, phụ trách quản lý điểm trung tâm Yên Lãng

       - Phụ trách mảng nuôi dưỡng, hồ sơ bán trú: ba bước thực hiện hướng dẫn của trung tâm YTDP huyện, sổ tính thực đơn, thiết lập dưỡng chất hàng ngày(tính theo chương trình phần mền nutrikidt.

       - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh cho trẻ, chỉ đạo theo dõi KSK, phương án đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường học, đảm bảo dinh dưỡng VSATTP

       - Phụ trách tư thục Long Phương:  hướng dẫn chuyên môn, giúp đỡ GV kiến thức về Phòng tránh tai nạn thương tích.

- Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian hè điểm phụ trách.

2. Đồng chí Dương Thị Tâm:

          - Trực trường, phụ trách quản lý điểm Yên Sơn, Xuân Quang. Có phương án chỉ đạo đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho giáo viên, nhân viên, học sinh tại điểm quản lý, phòng tránh TNTT cho trẻ.

 -Phụ trách tư thục Thanh Huyên:  hướng dẫn chuyên môn, giúp đỡ GV kiến thức về Phòng tránh tai nạn thương tích trong thời gian hè

- Phụ trách điều tra PCGD trong thời gian hè. Phân công các nhóm điều tra cụ thể, chính xác.

- Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian hè điểm phụ trách.

3. Đồng chí Hoàng Thị Nhạn:

   Trực trường, phụ trách quản lý điểm Thọ Sơn. Có phương án chỉ đạo đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho giáo viên, nhân viên, học sinh tại điểm quản lý, phòng tránh TNTT cho trẻ.

 -Phụ trách tư thục Việt Hà:  hướng dẫn chuyên môn, giúp đỡ GV kiến thức về Phòng tránh tai nạn thương tích trong thời gian hè

- Phụ trách kiểm định chất lượng.

- Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian hè điểm phụ trách.

II. Đối với giáo viên, nhân viên trông giữ trẻ trong thời gian hè

1/ Đối với giáo viên:

- Chấp hành đúng nội quy, quy định của nhà trường đề ra

- Bảo vệ an toàn về sức khoẻ tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở nhà trường, nhà trẻ.

- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em,  tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ trong thời gian trẻ ở lớp, trường, chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Trau rồi đạo đức,giữ gìn phẩm chất , danh dự uy tín nhà giáo , gương mẫu thương yêu trẻ, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ; Bảo vệ các quyền và  lợi  ích chính đáng của trẻ, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ, chủ động phối kết hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em

- Giáo viên tự rèn luyện sức khoẻ.

- Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, cac quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

- Không xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp

- Không xuyên tạc nội dung giáo dục

- Đi làm đúng giờ. Không bỏ giờ, bỏ buổi trông giữ trẻ, không nhờ người khác trông thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường

- Đối xử công bằng với trẻ

- Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, không làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ. Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho trẻ khi ở trường, lớp, không để trẻ sảy ra TNTT. Chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng của trẻ khi phụ huynh gửi con

- Tuyệt đối không được dạy trẻ trước chương trình. Giáo viên tổ chức các hoạt động vui chơi, các trò chơi trong chương trình GDMn phù hợp với từng độ tuổi của trẻ.,ra vào cổng trường phải khóa cổng.

- Thực hiện theo điều động của Hiệu trưởng

2/ Đối với nhân viên:

a. Đối với nhân viên cấp dưỡng

- Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoach và sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường

- Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nnghiệp và chấp hành nội quy của nhà

trường.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ trong ăn uống và sinh hoạt tại nhà trường, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, đảm bảo không để sảy ra ngộ độc thức ăn đối với trẻ.

- Trau rồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín của bản thân và nhà trường.

- Tự rèn luyện sức khoẻ

- Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, cac quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

- Không xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp

- Không xuyên tạc nội dung giáo dục

-  Đi làm đúng giờ.  Không bỏ giờ, bỏ buổi, không nhờ người khác làm  thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, ra vào cổng trường phải khóa cổng.

- Đối xử công bằng với trẻ. Kiểm tra bếp ga và hệ thống ga hàng ngày, thấy hiện tượng bất thường phải báo ngay về BGH

- Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, không làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

- Thực hiện theo điều động của Hiệu trưởng

b. Đối với nhân viên hành chính:

*/Đ/c Đỗ Thị Quyên: Kiểm tra tủ thuốc tại các điểm, có đủ thuốc hạ sốt, men tiêu hóa, bông băng và dụng cụ cần thiết cho trẻ tại các điểm trường.

- Thu tiền ăn, tiền chăm sóc trẻ hè tại điểm trung tâm Yên Lãng và Điểm Xuân Quang.

- Phụ bếp các ngày thứ 2,4 hàng tuần.

- Theo dõi công văn, cùng đ/c Hoàng Thị Nhạn phụ trách vào phần mềm kiểm định chất lượng

- Kiểm tra lưu mẫu thức ăn, ra vào cổng trường phải khóa cổng.

- Thực hiện theo điều động của Hiệu trưởng

*/Đ/c Nguyễn Thị Thảo:

- Thu tiền ăn, tiền chăm sóc trẻ hè tại điểm trung tâm Yên Lãng và Điểm Xuân Quang. Xây dựng kế hoạch thu chi hè, làm lương cho CBGVNV kịp thời, đúng, đủ. Phụ trách hồ sơ bán trú hè

- Phụ bếp các ngày thứ 3,5 hàng tuần, ra vào cổng trường phải khóa cổng.

- Thực hiện theo điều động của Hiệu trưởng

*/ Đối với các đ/c bảo vệ tại các điểm trường

- Trực trường, đảm bảo tài sản của nhà trường, của giáo viên, nhân viên, đảm bảo an toàn trật tự trường học. Phối kết hợp với nhà trường khi có công việc.

*/ Đối với các cơ sở tư thục:

- Phải có các kế hoạch đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ trong thời gian trẻ ở trường lớp.

- Chủ cơ sở phải tuân thủ các quy định về bố trí giáo viên/ nhóm, lớp sao cho đảm bảo theo Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 cụ thể sau:

Số trẻ tối đa trong một nhóm, lớp quy định:

+ 3 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi: 15 trẻ- Bố trí tối đa 2,5 cô

+ 13 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi: 20  trẻ- Bố trí tối đa 2,5 cô

+ 25 tháng tuổi đến 36  tháng tuổi: 25  trẻ- Bố trí tối đa 2,5 cô

+ Lớp MG 3-4 tuổi: 25 trẻ- Bố trí tối đa 2,2 cô

+ Lớp MG 4 -5 tuổi: 30  trẻ- Bố trí tối đa 2,2 cô

+ Lớp MG 5-6  tuổi: 35  trẻ- Bố trí tối đa 2,2 cô. Ngoài ra còn có các quy định khác trong Thông tư(gửi cơ sở thực hiện)

- Chủ cơ sở phải có phương án đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ, tuân thủ các quy tắc khi chế biến. Tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo theo quy định.

- Chủ cơ sở phải chú ý đến việc tuyển giáo viên phải là những cô có kiến thức sư phạm, có kiến thức về xử lý trẻ khi gặp phải những tình huống xấu như: Dị vật đường thở, cảm nắng, sốt….

- Các cơ sở tư thục Việt Hà, Long Phương, Thanh Huyên có gì băn khoăn, chưa rõ về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như cách xử lý trẻ các tình huống về an toàn tính mạng, sức khỏe cho trẻ, yêu cầu đề xuất với nhà trường, nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện giúp đỡ các cơ sở tu thục để thực hiện tốt việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

 Trên đây là thông báo về việc giao nhiệm vụ cụ thể cho các đ/c Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trong trường, các cơ sở tư thục Việt Hà, Long Phương, Thanh Huyên trên địa bàn xã Yên Thọ trong thời gian hè 2015. Yêu cầu các đồng chí nghiêm túc thực hiện. 

  

Nơi nhận:                   

- PHT, GV,NV nhà trường(t/h);

-  Lưu VT.

                            T.M TRƯỜNG MẦM YÊN THỌ

                                            HIỆU TRƯỞNG

                                               ( Đã ký)

                                              Lê Thị Lành