Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 06/2017

Thực đơn tháng 06/2017


THỰC ĐƠN THÁNG 6:   NĂM HỌC  2016 - 2017

Từ ngày 05/06 /2017 đến ngày 30/06/2017

   Tuần1:  Từ  ngày 05/ 06 đến ngày 10/06/2017

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

Ngày 5/6

  + Thịt đậu sốt cà chua, canh

  +  Canh cáy rau cải

 -  Chè đỗ đen

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 6/6

  +  Thịt sốt cà chua

 + Canh tép nấu bầu

 - Cháo xương

 

Thứ 4

Ngày 7/6

  + Giò  sốt cà chua

  + Canh xương bí

 

- Chè thập cẩm

 

Thứ 5

Ngày 8/6

 

  + Trúng đúc thịt

 +  Canh xương bí

- Mỳ xương

 

Thứ 6

Ngày 9/6

+  Cá sốt cà chua

  +  Canh tép nấu bầu

-  Chè đỗ đen

 

Thứ 7

Ngày 10/6

  

 + Thịt trưng  mắm tôm

  + Canh cáy rau đay

 

- Cháo xương

 

                                                                           

 Thực đơn: 10.000đ/1trẻ

      Bữa trưa: 7000đ

     Bữa chiều:3000đ

                                                                           Yên Thọ, ngày 02  tháng 06  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                       NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                        HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                        (Đã ky)

 

        Bùi Thị Hương                      Lê Thị Lành                                                                  

                                            THỰC ĐƠN TUẦN 2:  THÁNG 6

Từ ngày 12/06 đến ngày 17/ 06 / 2017

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 12/6

   +  Thịt  sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 13/6

   +  Thịt bò sốt vang

   +  Canh tép rau đay

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 14/6

 

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh xương khoai sọ

- Chè đỗ đen

 

Thứ 5

Ngày 15/6

  +  Trứng đúc thịt

 + Canh xương bí

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 16/6

   + Thịt  sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Cháo tim

 

Thứ 7

Ngày 17/6

  

   + Thịt đậu sốt cà chua

   +  Canh cáy rau đay

- Chè đỗ đen

 

                                                                             

                                                                          Yên Thọ, ngày 10  tháng 06 năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN            NGƯỜI DUYỆT                                             

                                                             HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

                                                                    (Đã ky)

       Bùi Thị Hương                                 Lê Thị Lành                                                                   

 

                                            THỰC ĐƠN TUẦN 3:  THÁNG 6

Từ ngày 19/6 đến ngày 24/6/2017

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 19/6

  + Thịt bò sốt vang

  +  Canh xương bí

 -  Chè thập cẩm

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 20/6

  +  Trứng đúc thịt

 + Canh xương khoai sọ

 - Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 21/6

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh cáy rau đay

 

- Cháo tim

 

Thứ 5

Ngày 22/6

 

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh xương bí

- Chè đỗ đen

 

Thứ 6

Ngày 23/6

+  Cá sốt cà chua

  +  Canh tép nấu bầu

- Mỳ xương

 

Thứ 7

Ngày 24/6

  

  +  Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương khoai tây

- Cháo đường

 

                                                                             

                                                                            Yên Thọ, ngày 17  tháng 6  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                     NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                      HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                       (Đã ky)

                                                                                                            

            Bùi Thị Hương                 Lê Thị Lành                                                                                                                                                                                     

 

 

                                             THỰC ĐƠN TUẦN 4:  THÁNG 6

Từ ngày 26 đến ngày 30/6/2017

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 26/6

   +  Thịt  sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 27/6

   +  Thịt bò sốt vang

   +  Canh xương bí

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 28/6

 

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh xương khoai sọ

- Chè đỗ đen

 

Thứ 5

Ngày 29/6

  +  Trứng đúc thịt

 + Canh xương bí xanh

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 30/6

   + Thịt trưng mắm tép

   +  Canh bầu nấu tép

 - Cháo tim

 

                                                                             

                                                                                                                                                        

                                                                               Yên Thọ, ngày 24 tháng 6 năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                      NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                           (Đã ky)

                                                                                                         

 

      Bùi Thị Hương                                           Lê Thị Lành