Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 12/2016

Thực đơn tháng 12/2016


THỰC ĐƠN THÁNG 12 :   NĂM HỌC  2016 - 2017

Từ ngày 05/12 /2016 đến ngày 30/12 /2016

Tuần1:  Từ  ngày 05/ 12 đến ngày 10/ 12/ 2016

THỨ NGÀY

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 5/12

  -  Cơm thường

  +  Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tôm, tép

  - Cháo xương

 

 

 

Thứ 3

Ngày 6/12

  -  Cơm thường

  +  Thịt bò sào giá đỗ

  +  Canh rau xương khoai sọ

 - Chè  thập cẩm

 

 

Thứ 4

Ngày 7/12

   -  Cơm thường

   + Thịt ngan rim gừng

   + Canh xương  bí đỏ

  -  Mỳ gà

 

Thứ 5

Ngày 8/12

    -  Cơm thường

    + Trứng đúc thịt

    + Canh  xương củ cải, cà rốt

  

  -  Cháo ruốc

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 9/12

   - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

 

  - Cháo tim

 

        Thứ 7

Ngày 10/12

   - Cơm thường

   + Giò  thịt sốt cà chua

   +  Canh rau ngót nấu thịt

  - Chè đỗ đen

 

  Thực đơn: ăn 10.000đ/ngày

                         Bữa trưa: 7000đ

                         Bữa chiều: 3000đ

                                                                          Yên Thọ, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                  NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

      Bùi Thị Hương                                                           Lê Thị Lành                                                                  

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 2:  THÁNG 12

Từ ngày 12 /12 đến ngày 17/ 12 / 2016

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 12/12

  - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

   - Cháo tim

 

 

 

Thứ 3

Ngày 13/12

  - Cơm thường

  + Thịt gà rim gừng

  +  Canh xương bí đỏ

  - Mỳ gà

 

Thứ 4

Ngày 14/12

    - Cơm thường

   + Giò  sốt cà chua

   + Canh rau xương,  su hào cà rốt

  -  Chè  thập cẩm

 

Thứ 5

Ngày 15/12

   - Cơm thường

  + Thịt bò  sốt vang

  + Canh xương củ cải, cà rốt

  - Cháo lạc,  vừng

 

 

Thứ 6

Ngày 16/12

   - Cơm thường

  + Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương  bí

  -  Cháo đỗ xanh

 

Thứ 7

Ngày 17/12

 

  - Cơm thường

  +  Trứng đúc thịt

   + Canh rau ngót nấu thịt

 

 - Chè đỗ đen

 

 

                                                                             

                                                                            Yên Thọ, ngày 10  tháng 12 năm 2016

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                      NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                         

  Bùi Thị Hương                                                            Lê Thị Lành                                                                  

                                        

 THỰC ĐƠN TUẦN 3:  THÁNG 12

Từ ngày 19 /12 đến ngày 24/ 12 / 2016

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 19/12

  -  Cơm thường

  +  Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tôm, tép

  - Cháo xương

      

 

 

Thứ 3

Ngày 20/12

  -  Cơm thường

  +  Thịt bò sào giá đỗ

  +  Canh xương,  su hào

 - Cháo lươn

 

Thứ 4

Ngày 21/12

   -  Cơm thường

   + Thịt gà rim gừng

   + Canh xương  bí đỏ

  -  Mỳ gà

 

Thứ 5

Ngày 22/12

    -  Cơm thường

    + Trứng đúc thịt

    + Canh  xương củ cải, cà rốt

  

  -  Cháo ruốc

 

 

Thứ 6

Ngày 23/12

   - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

 

  - Cháo tim

 

Thứ 7

Ngày 24/12

 

  - Cơm thường

   + Giò  thịt sốt cà chua

   +  Canh rau ngót nấu thịt

  - Chè đỗ đen

 

                                                                             

                                                                         Yên Thọ, ngày 17  tháng 12 năm 2016

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                  NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                           HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                       

     Bùi Thị Hương                                                Lê Thị Lành                                                                  

 

                                         THỰC ĐƠN TUẦN 4:  THÁNG 12

Từ ngày 26/12 đến ngày 30/ 12 / 2016

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 26/12

   - Cơm thường

   + Thịt đậu sốt cà chua

   + Canh tép rau cải

   - Cháo tim

 

 

 

Thứ 3

Ngày 27/12

  - Cơm thường

  + Ruốc lạc vừng

  +  Canh xương khoai

  - Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 28/12

    - Cơm thường

   + Giò  sốt cà chua

   + Canh xương su hào

  -  Chè  thập cẩm

 

Thứ 5

Ngày 29/12

   - Cơm thường

  + Thịt bò  sốt vang

  + Canh xương củ cải, cà rốt

  - Cháo vừng

 

 

Thứ 6

Ngày 30/12

   - Cơm thường

  + Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương  bí

  -  Cháo đường đỗ xanh

 

                                                                             

                                                                          Yên Thọ, ngày 24  tháng 12 năm 2016

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                       NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                           HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                        

Bùi Thị Hương                                                          Lê Thị Lành