Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 3/2014

Thực đơn tháng 3/2014


 

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

THỰC ĐƠN THÁNG 03 – 2014

 Thực hiện Tuần 1: từ 03 – 07/3/2014

                   Tuần 3 : từ 17 – 21/3/2014

                                                            ( Đối tượng : Nhà trẻ + Mẫu giáo )

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

2

Cơm thường – Thịt đậu sốt cà chua

Canh bí đỏ ninh xương

 

Bún xương

3

Cơm thường, Tôm rang thịt cà chua

 

Canh tôm nấu bí xanh

 

Mỳ xương

4

Cơm thường – Ruốc lạc vừng

Canh ngao nấu mồng tơi 

Cháo xương

5

Cơm thường, Trứng rán thịt

Canh xương nấu bí đỏ

 

Bánh mỳ - Sữa đậu    

6

Cơm thường – Cá sốt cà chua

Canh xương ninh củ thập cẩm

 

Bún xương

7

Cơm thường – Giò lụa rim cà chua  Canh rau cải nấu thịt

 

Cháo xương

 

Q. HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

( đã duyệt )

 

 

Dương Thị Tâm

Yên Thọ, ngày 01 tháng 03 năm 2014

Người lên thực đơn

P. HIỆU TRƯỞNG

 

( đã ký )

 

Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

THỰC ĐƠN THÁNG 03 – 2014

 Thực hiện Tuần 2: từ 10 – 14/3/2014

                   Tuần 4 : từ 24 – 28/3/2014

                                                            ( Đối tượng : Nhà trẻ + Mẫu giáo )

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

2

Cơm thường, Tôm rang thịt cà chua

 

Canh tôm nấu bí xanh

 

Bún xương

3

Cơm thường, Thịt đậu sốt cà chua 

 

Canh bí đỏ ninh xương

 

Mỳ xương

4

Cơm thường – Cá sốt cà chua

Canh xương ninh củ thập cẩm

Cháo xương

5

Cơm thường, Trứng rán thịt

Canh xương nấu bí đỏ

 

Bánh mỳ - Sữa đậu    

6

Cơm thường – Ruốc lạc vừng

Canh ngao nấu mồng tơi 

 

Bún xương

7

Cơm thường – Giò lụa rim cà chua  Canh rau cải nấu thịt

 

Cháo xương

 

Q. HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

( đã duyệt )

 

 

Dương Thị Tâm

Yên Thọ, ngày 01 tháng 03 năm 2014

Người lên thực đơn

P. HIỆU TRƯỞNG

 

( đã ký )

 

Hoàng Thị Nhạn