Xuất bản thông tin

Trường MN Yên Thọ tăng cường công tácphòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân

Trường MN Yên Thọ tăng cường công tácphòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân

Thực hiện công văn số 5844/BGDĐT-GDTC BGD&ĐT –GDTC ngày 11/12/2017 về yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 6507/BYT-DP ngày 26 tháng 10 năm 2017 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân, nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh mùa đông xuân, không để lây lan trong trường học, các cơ sở tư thục(CSTT), nhóm trẻ gia đình(NTGĐ) trên địa bàn xã Yên Thọ


Trường MN Yên Thọ chỉ đạo CBGDNV trường, các CSTT, NTGĐ trên triển khai một số biện pháp sau:

1. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tại địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh; Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân tại các trường học, đặc biệt tại trường, CSTT, NTGĐ

2. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại trường học, lớp học, CSTT, NTGD làm sạch bề mặt và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp trường, CSTT, NTGĐ, cung cấp đủ nước uống, nước sạch phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng và GD trẻ.

3. Phối hợp quản lý tốt sức khỏe trẻ em, học sinh, cán bộ và giáo viên. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho trạm y tế xã Yên Thọ để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong trường học, CSTT, NTGĐ.  

          Nhận được công văn này, đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trường, các CSTT, NTGĐ trên địa bàn xã Yên Thọ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi(t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Lê Thị Lành