Xuất bản thông tin

Kế hoạch thực tập sư phạm đợt 2 lớp trung cấp mầm non K30 Đông Triều

Kế hoạch thực tập sư phạm đợt 2 lớp trung cấp mầm non K30 Đông Triều

Căn cứ vào Kế hoạch số 02 /KH-SPMN ngày 16 tháng 04 năm 2018 của Trường ĐHHL Kế hoạch về thực tập nghiệp vụ sư phạm thường xuyên đợt 2 Lớp Mầm non K30 Đông Triều
Căn cứ vào Quyết định số 73 /QĐ-TrMN ngày 07/05/2018 về việc phân công Ban chỉ đạo thực hành nghiệp vụ sư phạm thường xuyên lớp TCSP K30 Đông Triều năm học: 2017 -2018 của Trường Mầm non Yên Thọ;
Trường Mầm non Yên Thọ xây dựng kế hoạch thực hành sư phạm tại trường cụ thể sau:


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số: 64 /KH-TrMN                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Yên Thọ, ngày 07 tháng 05 năm 2018

KẾ HOẠCH

THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN

 ĐỢT II  LỚP TRUNG CẤP MẦM NON K30 ĐÔNG TRIỀU

TẠI TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

NĂM HỌC: 2017 – 2018

 

             Căn cứ vào Kế hoạch số 02 /KH-SPMN  ngày 16 tháng 04 năm 2018 của Trường ĐHHL Kế hoạch về thực tập nghiệp vụ sư phạm thường xuyên đợt 2 Lớp Mầm non K30 Đông Triều

             Căn cứ vào Quyết định số 73 /QĐ-TrMN  ngày 07/05/2018 về việc phân công  Ban chỉ đạo thực hành nghiệp vụ sư phạm thường xuyên lớp TCSP K30 Đông Triều năm học: 2017 -2018  của Trường Mầm non Yên Thọ;

             Trường Mầm non Yên Thọ xây dựng kế hoạch thực hành sư phạm tại trường cụ thể sau:

        I/ MỤC ĐÍCH:

1. Về kiến thức :

- Giúp giáo sinh có những biểu tượng banđầu về nghề nghiệp làm quen với trường lớp Mầm non

- Biết hiểu được các công việc của giáo viên Mầm non trong công tác chăm sóc trẻ. Làm  được một số công việc chăm soc trẻ.

- Biết quy trình phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ.

- Biết cách viết nhật ký từng ngày kiến tập thực hành và bài thu hoạch sau đợt kiến tập  ,thực hành.

  2. Về kỹ năng:

        - Có kỹ năng quan sát, ghi chép giao tiếp viết báo cáo, soạn giáo án và tổ chức một số hoạt động cho trẻ

        - Có kỹ nang sử dụng các phượng tiện hoạt động cho hoạt động chăm sóc  giáo dục trẻ kỹ năng nhận xét, đánh giá công tác tổ chức hoạt động cho trẻ

 3. Về thái độ

       - Yên nghề yêu trẻ có ý thức trách nhiệm chăm sóc giáo dục trẻ

       - Có thái độ đúng đắn trong giao tiếp (Đối với trẻ, đối với phụ huynh)

       II/ PHƯƠNG CHÂM CHỈ ĐẠO.

1. Công tác thực tập phải đảm bảo nội dung toàn diện, đáp ứng yêu cầu đào tạo có trọng tâm đảm bảo tính vừa sức.

2. Phát huy từng bước tinh thần sáng tạo, năng lực độc lập của giáo sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Tăng cường sự chỉ đọa chặt chẽ của Sở Giáo Dục – Đào Tạo, trường ĐHHL, các PGD-ĐT và các cơ sở thực tập làm công tác TTSP đạt kết quả cao nhất.

       III/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TTSP

      -Tổng số giáo sinh TTSP 12 em

 1.Công tác chủ nhiệm.( chăm sóc giáo dục trẻ).

         Mỗi nhóm chủ nhiệm có số lượng  4 Giaó sinh ( mỗi nhóm có  một nhóm trưởng). Các nhóm trưởng chịu trách nhiệm quản lý nhóm, nhận sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn để phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. Cách phân công làm công tác chủ nhiệm. Mỗi thành viên làm chủ nhiệm một ngày, tuần tiếp sau vào các ngày khác sao cho trong 2tuần được làm chủ nhiệm 2 ngày của tuần. Trong toàn đợt TTSP mỗi giáo sinh được chấm điểm 02 buổi

         Lập kế hoạch công việc của tháng, của tuần.

         Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của một giáo viên chủ nhiuệm như. Đón trẻ, chăm sóc giấc ngủ, chăm sóc bữa ăn và uống, chăm sóc vệ sinh, theo dõi tiêm chủng, theo dõi cân nặng và chăm sóc trẻ khi trẻ ốm trẻ mệt.

Trang trí phòng lớp, làm đò dùng đồ chơi pghục vụ cho công việc giảng dạy và giáo dục trẻ.

Trong toàn đợt thực tập của mỗi giáo sinh được chấm điểm chủ nhiệm 2 buổi, (số ngày chủ nhiệm ở các nhóm tuổi khác nhau, mỗi giáo sinh được chủ nhiệm ở ít nhất ở 2 độ tuổi khác nhau).

2. Công tác giảng dạy:

         -Giáo viên soạn 01 giáo án giảng dạy và chấm điểm 01 giáo á

3/ Làm báo cáo thu hoạch

- Cuối đợt thực tập, GSTT phải viết thu hoạch  cá nhân, nhật ký thực hành

4. Tìm hiểu thực tế địa phương.

Nghe báo cáo của địa phương về tình hình kinh tế,xã hội về sự quan tâm của địa phương với việc phát triển sự nghiệp Giáo dục Mầm non ( Phân công cho đ/c –Lê Thị Hạnh- Phó ban chỉ đạo THSP).

Nghe báo cáo của Hiệu trưởng nhà trường về công tác tổ chức, về giảng dạy và giáo dục trẻ, nhiệm vụ năm học của nhà trường.

Nghe cô giáo Vũ Thị Hằng– GV dạy giỏi của trường báo cáo kinh nghiệm nuôi dạy trẻ.

Ngoài nghe báo cáo trong suốt đợt thực tập giáo sinh cần giành thời gian để tìm hiểu việc quan tâm chăm sóc sự nghiệp giáo dục của Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức xã hôi, nhân dân đối với trường Mầm  non đang thực hành.

5/ Phân công trưởng, phó đoàn, nhóm thực hành nghiệp vụ sư phạm thường xuyên lớp trung cấp MN K30 Đông triều , GV hướng dẫn, dạy cho giáo sinh dự giờ

*/ Phân công trưởng, phó đoàn, nhóm thực hành ,GV hướng dẫn

Đoàn trưởng THSP: Phạm Thị Nhung

Đoàn phó THSP: Đỗ Thị Quyên

STT/Nhóm

Giáo sinh THSP

  Địa điểm thực tập

Nhóm 1

 

Hồ Hải Linh

Phạm Thị Nhung

Phạm Thị Linh

Nguyễn Thị Diệp

Lớp 5 tuổi A1-Điểm Trung tâm

 

Nhóm 2

 

Đỗ Thị Quyên

Trần Thị Biên thùy

Lưu Phương Thảo

Mai Thị Hiền Thảo

Lớp 3 tuổi C2 -Điểm Trung tâm

 

*/ Phân công Giáo viên hướng dẫn:

- Lớp 5 tuổi A1:

+GV hướng dẫn: Đ/c Phạm Thị Thúy

- Lớp 3 tuổi C2:

+GV hướng dẫn: Đ/c Nguyễn Thị sông Hương

       IV/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP:

Ban chỉ đạo đánh giá chính xác kết quả học tập không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối vơí việc rèn luyện, học tập trau dồi chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo sinh mà còn giúp trường  sư phạm rút kinh nghiệm về công tác đào tạo của mình, giúp cơ quan quản lí tuyển chọn, sử dụng và bồi dưỡng giáo viên sau này.

Để việc đánh giá kết quả thực tập được chính xác. BCĐ thực hành sư phạm của trường Mầm non Yên Thọ chỉ đạo GV hướng dẫn chấm sát biểu điểm, đánh giá thực chất kết quả chủ nhiệm của giáo sinh.

Các xếp loại:   Loại không đạt: Điểm dưới 5

          Loại Trung bình: điểm từ 5 đến cận 6

Loại Trung bình khá: Điểm từ 6 đến cận 7

Loại khá:  Điểm từ 7 đến cận 8

Loại Giỏi: Điểm từ 8 đến cận 9

Loại Xuất sắc: Điểm từ 9 đến 10

Những nội dung được tính điểm.

- Điểm ý thức tổ chức kỳ luật (TCKL) : Hệ số 1

 - Điểm tâp làm công tác chủ nhiệm (CTCN) : Hệ số 2. (Điểm CN = Điểm TB của 2 điểm):

- Điểm học phần (ĐHP) tính theo công thức

                         ĐHP = Điểm TCKL + Điểm  CTCN x2+Điểm HĐH *2 /5                             

                                                                

(Lấy đến 2 chữ số thập phân).

- Chú ý: Giáo sinh vắng mặt quá 20% thời gian qui định của đợt thực tập , sẽ không được xét đánh giá kết quả thực tập. Những giáo sinh này phải thực hành lại theo kế hoạch khóa sau

       V/ HỒ SƠ THỰC TẬP:

*/ Hồ sơ cá nhân.

- Mỗi giáo sinh sau khi kết thúc đợt thực hành  phải nộp về trường các giấy tờ sau.

-.02 giáo án chủ nhiệm (Có chữ ký phê duyệt của giáo viên hướng dẫn trước khi thực hiện tối thiểu 3 ngày).

- 02 phiếu đánh giá kết quả đánh giá kết quả  công tác chủ nhiệm (Theo mẫu phiếu số 1)

-01 phiếu đánh giá hoạt động học

- Phiếu đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật (Theo mẫu phiếu số 3).

- Bản thu hoạch cá nhân

- Nhật ký thực hành

- Phiếu tổng hợp điểm đánh giá của tất cả cá nhân trong nhóm

*/Hồ sơ của đoàn gồm:

 - Phiếu tổng hợp điểm đánh giá của tất cả cá nhân các nhóm trong đoàn (kèm theo tập hồ sơ  cá  trong đoàn

       Chú ý: Hồ sơ cá nhân và hồ sơ của đoàn được đựng trong một túi lớn, đoàn trường thu nộp (không nhận của từng cá nhân).

        VI/ PHÂN PHỐI THỜI GIAN THỰC TẬP:

Phân phối thời gian làm việc trong quá trình thực tập như sau:từ 07/05/2018 đến 25/05/2018

-Tuần 1.  từ ngày 07 /05 đến ngày 11 tháng 05 Gặp mặt GS  tại trường, nghe báo cáo, nhận nhóm chủ nhiệm, dự tất cả các hoạt động của các nhóm lớp

-Tuần 2 và tuần 3, tìm hiểu nhà trường, địa phương, nhận bài, tập làm công tác chủ nhiệm, dự các hoạt động học , hoàn tất hồ sơ hoàn tất việc thực hành.

       VII. Tổ chức thực hiện:

- Trưởng Ban chỉ đạo thực tập sư phạm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, báo cáo đoàn thực tập về PGD, UBND xã Yên Thọ. Báo cáo kết quả đợt thực tập, chỉ đạo chung.

- Phân công các đồng chí phó ban chỉ đạo:

+ Đồng chí Nguyễn Thị Hương- Phó Hiệu trưởng: Chỉ đạo GV khối lớp  5. Hướng dẫn cho giáo sinh nội quy, quy tắc ứng xử của trường. cung cấp tài liệu và giúp giáo sinh tìm hiểu về nhà trường, các quy định của địa phương. Chỉ đạo GV nhóm lớp được phân công hoàn thiện hồ sơ thực tập.

+ Đồng chí Lê Thị Hạnh: Chỉ đạo GV khối lớp  3 tuổi  thực hiện tốt đợt thực tập cho GSTH tại trường, tổng hợp hồ sơ báo cáo gửi trường ĐHHL 

- Đối với Giáo viên hướng dẫn:   

+ Giúp giáo sinh nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, nắm vững những qui định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giáo viên trên cơ sở đó phấn đấu trở thành giáo viên giỏi trong tương lai.

+Tạo điều kiện cho giáo sinh vận dụng kiến thức sư phạm vào thực tiện dạy học một cách chủ động sáng tạo, đồng thời taọ cơ hội để giáo sinh rèn luyện các kĩ năng giáo dục, dạy học trong thực tế nhà trường, từ đó củng cố và phát triển các năng lực sư phạm.

+Đánh giá kết quả TH  một cách khách quan, chính xác

+ Quản lí giáo sinh trong giờ lên lớp, chủ nhiệm

- Đối với giáo sinh thực hành: Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế thực tập sư phạm tập trung của trường ĐHHL, chấp hành nội quy nhà trường, Tự đảm bảo tuyệt đối về an toàn tính mạng bản thân, tuân thủ các quy định về ATGT, không tự ý bỏ buổi, khi nghỉ phải làm đơn trình lên BCĐ thực tập trường và được sự đồng ý của trưởng ban. Thực hiện theo đúng kế hoạch thực hành của nhà trường và một số quy định khác.

Ghi chú: Mọi thông tin về công tác thực tập sư phạm tại trường liên hệ với:

- Cô Lê Thị Lành- Hiệu trưởng nhà trưởng-Trưởng ban chỉ đạo THSP(DĐ 0978027437)

- Văn phòng trường: 0333.586374.

Trên đây là kế hoạch thực hành sư phạm tại trường MN Yên Thọ năm học 2017-2018, yêu cấu các đồng chí trong BCĐ thực hành sư phạm trường, các em giáo sinh  nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận

TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

-Phòng GD&ĐT TX Đông Triều(b/c);

- BCĐ THSP(t/h);

- Giáo sinh thực hành SP(t/h);

- Lưu hồ sơ trường, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Thị Lành