Công khai các biểu mẫu theo TT36

Công khai các biểu mẫu theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

 

                                                                                                                   Biểu mẫu 01

PHÒNG GD &ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

       TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

Đạt

Đạt

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

Đạt

Đạt

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

Đạt

Đạt

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

Đạt

Đạt

 

 

Đông Triều, ngày 28 tháng 05 năm 2020
                   Thủ trưởng đơn vị

 

 

               Nguyễn Thị Kim Nhung

 

                                                                                                                            Biểu mẫu 02

PHÒNG GD &ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

      TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

                                                                THÔNG BÁO

            Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

310

 

 

43

75

89

103

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

       

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

 

 

 

       

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

310

 

 

43

75

89

103

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

       

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

310

 

 

43

75

89

103

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

310

 

 

43

75

89

103

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

310

 

 

43

75

89

103

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

       

1

Số trẻ cân nặng bình thường

310

 

 

       

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

 

 

 

0

1

 

3

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

310

 

 

       

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

 

 

 

 

1

 

2

5

Số trẻ thừa cân béo phì

 

 

 

 

1

1

1

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

310

 

 

43

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

 

43

     

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

75

89

103

 

 

Đông Triều, ngày 28 tháng 05 năm 2020
                    Thủ trưởng đơn vị

 

 

              Nguyễn Thị Kim Nhung

                                                                                                                              Biểu mẫu 03

PHÒNG GD &ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                                                   

                                                                  THÔNG BÁO

                       Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,

                                                               năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

 

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

14

 

1

Phòng học kiên cố

12

1,86 m2/trẻ em

2

Phòng học bán kiên cố

2

1,52 m2/trẻ em

3

Phòng học tạm

0

 

4

Phòng học nhờ

0

 

III

Số điểm trường

3

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

8251

23,5 m2/trẻ em

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

3568

10,1 m2/trẻ em

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

1519

4,34 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

14

2,1 

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

14

2,1 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

14

0,7

4

Diện tích hiên chơi (m2)

14

0,65

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

1

1,7 m2/trẻ em 

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

1

1,7 m2/trẻ em

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

-Diện tích bếp ăn

-Kho

 

3

5

0,5 m2/trẻ em  

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

8

13 bộ/nhớm, lớp 

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

5

 

 

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

3

5bộ/sân chơi (trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

-Máy vi tính

-Ti vi

 

 

 

 

12

14

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

 

 

 

 

Số lượng(m2)

XI

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

 

14

 

210 m2

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XIII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIV

Kết nối internet

x

 

XV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XVI

Tường rào xây

x

 

..

....

 

 

 

 

Đông Triều, ngày 28 tháng 05 năm 2020
                    Thủ trưởng đơn vị

 

 

               Nguyễn Thị  Kim Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 04

PHÒNG GD &ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                                                                     

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở                                             giáo dục mầm non, năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

38

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

I

Giáo viên

28

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

1

Nhà trẻ

6

 

 

5

 1

 

 

4

   

 

 

 

 

2

Mẫu giáo

22

 

 

18

 3

 1

0

18

2

2

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

 

 

3

 

 

       

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

     

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

 

2

 

 

     

2

 

 

 

 

III

Nhân viên

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

5

 

 

 

 

 1

4

 

 

 

 

 

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Đông Triều, ngày 28 tháng 05 năm 2020
                            Thủ trưởng đơn vị  

 

 

 

                      Nguyễn Thị Kim Nhung

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: