Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona. trường mầm non Yên Thọ

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN YÊN THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VI RÚT CORONA

 

TT

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

03/02/2020

Lê Thị Hạnh

P. Hiệu trưởng

0352313611

2

04/02/2020

Nguyễn Thị Vân

P. Hiệu trưởng

0393696288

3

05/02/2020

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

0979450252

4

06/02/2020

Lê Thị Hạnh

P. Hiệu trưởng

0352313611

5

07/02/2020

Nguyễn Thị Vân

P. Hiệu trưởng

0393696288

6

08/02/2020

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

0979450252

                                           

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                          Nguyễn Thị Kim Nhung 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu