Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020-2021  

Thông tin công khai CSVC Trường MN Yên Thọ năm 2020-2021

CÔNG KHAI THÔNG TƯ 36  

Lịch trực tuần 4 tháng 7/2020  

Lịch trực chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong hè và xử lý các công việc phòng, chống dịch bệnh Covid- 19

Công khai các biểu mẫu theo TT36  

Công khai các biểu mẫu theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Lịch trực ngày Lễ 30/4 và 01/5/2020  

Lịch trực ngày Lễ 30/4 và 01/5/2020

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 3 tháng 4/2020  

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 3 tháng 4/2020

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 2 tháng 04 năm 2020  

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 2 tháng 04 năm 2020

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 4 tháng 03 năm 2020  

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 4 tháng 03 năm 2020


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11