Cơ sở vật chất năm học 2014- 2015


 

  5. Thông tin về cơ sở vật chất            
  A. Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ Số lượng Chia ra Trong đó
  Kiên cố Bán k.cố Tạm Làm mới Cải tạo
  Nhà trẻ
  Số phòng theo chức năng 2   1 1    
  Chia ra: - Phòng học 2   1 1    
   - Phòng khác            
  Số phòng làm mới, cải tạo   x x x    
  Chia ra: - Kiên cố   x x x    
   - Bán kiên cố   x x x    
   - Tạm    x x x    
  Mẫu giáo
  Số phòng theo chức năng 9 6 2 1    
  Chia ra: - Phòng học 9 6 2 1    
   - Phòng khác            
  Số phòng làm mới, cải tạo   x x x    
  Chia ra: - Kiên cố   x x x    
   - Bán kiên cố   x x x    
   - Tạm    x x x    
               
  B. Khối phục vụ học tập Số lượng Chia ra Trong đó
  Kiên cố Bán k.cố Tạm Làm mới Cải tạo
  Số phòng theo chức năng            
  Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất            
   - Phòng đa chức năng (nghệ thuật)            
   - Phòng khác            
               
  C. Khối phòng tổ chức ăn Số lượng Chia ra Trong đó
  Kiên cố Bán k.cố Tạm Làm mới Cải tạo
  Số phòng theo chức năng 6 1 3 2    
  Chia ra: - Nhà bếp 5 1 3 1    
   - Nhà kho 1     1    
   - Phòng khác            
               
  D. Khối phòng khác Số lượng Chia ra Trong đó
  Kiên cố Bán k.cố Tạm Làm mới Cải tạo
  Số phòng theo chức năng 1     1    
  Chia ra:  - Phòng y tế 1     1    
     - Khu vệ sinh dành cho giáo viên            
               
  E. Khối phòng hành chính quản trị Số lượng Chia ra Trong đó
  Kiên cố Bán k.cố Tạm Làm mới Cải tạo
  Số phòng theo chức năng 2 2        
  Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng 1 1        
   - Phòng Phó hiệu trưởng            
   - Văn phòng trường 1 1        
   - Phòng họp            
   - Phòng hành chính quản trị            
   - Phòng bảo vệ            
   - Nhà công vụ giáo viên            
   - Phòng nhân viên            
   - Phòng khác            
               
  F. Khối công trình công cộng Số lượng Chia ra Trong đó
  Kiên cố Bán k.cố Tạm Làm mới Cải tạo
  Số phòng theo chức năng 1   1      
  Chia ra: - Nhà xe giáo viên 1   1      
   - Phòng khác            
               
  Cơ sở vật chất khác  Số lượng    
  Số phòng học nhờ     2    
  Số phòng học 3 ca          
  Diện tích đất (m2)            
  Tổng diện tích đất     3000    
  Trong đó: Diện tích đất được cấp          
  Diện tích đất đi thuê          
  Diện tích đất sân chơi     3000    
  Tổng diện tích một số loại phòng (m2)    
  Tổng số 120    
   Chia ra:  Diện tích phòng học 60    
  Trong TS: Diện tích phòng ngủ      
  Diện tích bếp ăn 60    
  Diện tích phòng đa chức năng      
  Diện tích phòng giáo dục thể chất      
  Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) Bộ đầy đủ Bộ chưa đầy đủ    
  Tổng số        
  Chia ra:- Nhà trẻ        
        - Mẫu giáo        
  Thiết bị phục vụ giảng dạy    
  Tổng số máy vi tính đang được sử dụng 10    
  Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập 6    
   - Máy vi tính phục vụ quản lý 4    
  Trong đó:  Máy vi tính đang sử dụng được nối Internet 4    
  Số máy in      
  Số thiết bị nghe nhìn    
  Trong đó: - Ti vi 3    
   - Nhạc cụ 1    
   - Cát xét 3    
   - Đầu Video 3    
   - Đầu đĩa      
   - Máy chiếu OverHead      
   - Máy chiếu Projector      
   - Máy chiếu vật thể      
   - Thiết bị khác      
               
  Loại nhà vệ sinh Số lượng (nhà)    
  Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh    
  Chung Nam/Nữ    
  Đạt chuẩn vệ sinh (*)          
  Chưa đạt chuẩn vệ sinh          
  {C}{C}
                                           
    {C}{C} Tường gạch{C}{C}   {C}{C} Tường gạch{C}{C}   {C}{C} Tường gạch{C}{C}
 
    {C}{C}Tường rào{C}{C}{C}{C} Xây{C}{C}{C}{C} Kẽm lưới{C}{C}{C}{C} Cây xanh{C}{C}{C}{C} Không có{C}{C}
    {C}{C}Bếp ăn 1 chiều {C}{C}{C}{C}Có{C}{C}{C}{C}Không{C}{C}   {C}{C}Sân chơi{C}{C}{C}{C}Có{C}{C}{C}{C}Không{C}{C}   {C}{C}Sân chơi có 5 loại TB trở lên{C}{C}{C}{C}Có{C}{C}{C}{C}Không{C}{C}
    {C}{C}Nước dùng hợp vệ sinh {C}{C}{C}{C} Có{C}{C}{C}{C} Không{C}{C}
  {C}{C}Nguồn nước{C}{C}{C}{C} Nước máy{C}{C}{C}{C} Giếng khoan/đào{C}{C}{C}{C} Sông/suối{C}{C}{C}{C} Nước mưa{C}{C}{C}{C} Ao/hồ{C}{C}{C}{C} Không có{C}{C}
 
 
 
    {C}{C}Cổng trường{C}{C}{C}{C} Có{C}{C}{C}{C} Không{C}{C}   {C}{C}Sân chơi có đồ chơi{C}{C}{C}{C}Có{C}{C}{C}{C}Không{C}{C}
    {C}{C}Nguồn điện lưới{C}{C}{C}{C} Có{C}{C}{C}{C} Không{C}{C}
 
 
 
{C}
Không có
         
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  (*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại