Công khai về đội ngũ CBGV,NV năm học 2014 - 2015


CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ CBGV, NV - NĂM HỌC 2014 - 2015

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Tuổi

Đảng viên

Trình độ

Trình độ Lý luận

BC

CM

Tiếng Anh

Tin học

1

Lê Thị Lành

HT

19/9/1978

36

 x

ĐH

B

B

TC

BC

 

2

Bùi Thị Hương

P.HT

20/10/1964

50

x

ĐH

B

B

Sơ cấp

BC

 

3

Dương Thị Tâm

P. HT

16/4/1972

42

x

ĐH

B

B

TC

BC

 

4

Hoàng Thị Nhạn

P. HT

2/12/1982

32

x

ĐH

B

B

TC

BC

 

5

Vũ Thị Hằng

TTCM 5T

17/02/1978

36

x

ĐH

B

B

 

BC

 

6

Ngô Thị Lương

TPTMG 5T

04/06/1980

34

 

ĐH

A

B

 

 

x

7

Đỗ Thị Hương

GV5T

29/5/1976

38

x

ĐH

B

B

 

BC

 

8

Trần Thị Loan

GV 5T

08/01/1974

40

x

ĐH

B

B

 

BC

 

9

Nguyễn T.Sông Hương

GV 5T

12/09/1972

42

 

ĐH

C

B

 

BC

 

10

Phạm Thị Thúy

GV 5T

14/11/1985

29

 

B

B

 

 

x

11

Hoàng Thị Thu Nga

GV 5T

10/8/1990

24

 

ĐH

B

B

 

 

x

12

Nguyễn Thị Sinh

GV 5T

15/11/1988

26

 

TC

B

B

 

 

x

13

Nguyễn Thị Dung

GV 4T

26/6/1983

31

 

TC

 

 

 

 

x

14

Bùi Ngọc Anh

GV 4T

24/07/1971

43

 

ĐH

B

B

 

BC

 

15

Đỗ Thị Trang

GV 4T

02/07/1990

24

 

ĐH

B

B

 

 

x

16

Trịnh Thị Biên

GV 4T

05/02/1990

24

 

TC

B

B

 

 

x

17

Ngô Thanh Thủy

GV4T

30/11/1987

27

 

ĐH

 

A

 

 

x

18

Nguyễn Thị Luyện

GV 4T

20/11/1988

26

 

B

B

 

 

x

19

Ngô Thị Trang

GV4T

06/01/1990

24

 

ĐH

B

A

 

 

x

20

Vũ Thị Hường

GV 3T

12/03/1981

33

x

 

B

 

BC

 

21

 Nguyễn Thùy Linh

GV 3T

05/01/1990

24

 

ĐH

B

B

 

 

x

22

Đỗ Thị Thuyến

GV 3T

18/05/1984

30

 

TC

 

 

 

 

x

23

Trần Thị Biên

GV 3T

26/07/1981

33

 

ĐH

C

A

 

 

x

24

Bùi Thị Lan

TTTNT

20/12/1959

55

x

TC

B

 

Sơ cấp

BC

 

25

Bùi Thị Hợi

TPTNT

23/08/1983

31

x

C

B

 

BC

 

26

Nguyễn Thị An

GVNT

24/10/1964

50

x

TC

C

B

 

BC

 

27

Hà Minh Nghĩa

GVNT

27/01/1991

23

 

TC

 

 

 

 

x

28

Đào Thị Hồng

GV NT

20/01/1991

23

 

TC

B

B

 

 

x

29

Trần Thị Hoa

TTTVP+ KT

1981

33

x

ĐH

B

B

 

BC

 

30

Đỗ Thị Quyên

TPTVP+ HC

01/06/1987

27

 

ĐH

B

B

 

BC

 

31

Lê Thị Thu Ngà

YTHĐ

06/02/1983

31

 

TC

B

B

 

BC

 

32

Nguyễn Ánh Nguyệt

NVCD

10/2/1980

34

 

TC

 

 

 

 

x

33

Nguyễn Thị Dung

GV

04/07/1981

33

 

ĐH

B

B

 

BC

 

34

Phạm Thị Phượng

GV

26/9/1980

34

 

TC

B

B

 

 

x

35

Nguyễn Thị Phương Lan

GV

28/02/1980

34

 

TC

C

B

 

 

 

36

Nguyễn Thu Hà

GV

29/8/1986

28

 

TC

B

B

 

 

 

37

Phạm Thị Liên

GV

06/07/1988

26

 

TC

 

 

 

 

 

38

Đoàn Thị Hương Ly

GV

23/10/1993

21

 

TC

 

 

 

 

 

39

Đào Thị Hồng

VNCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: