Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 04/2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 05/2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

Số: 69  /BC-TrMN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Yên Thọ, ngày 03 tháng 05 năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 04/2018 và phương hướng

nhiệm vụ tháng 05/2018

I. Đánh giá công tác tháng 04/2018

1. Kết quả thực hiện công tác phát triển: 

- Duy trì nề nếp học sinh đi học, thực hiện tốt công tác phối kết hợp phụ huynh đưa đón trẻ đúng giờ

2. Kết quả chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ:

*Giáo dục:         

- Các nhóm, lớp trang trí sắp xếp lớp theo chủ đề,

- Các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc thời gian biểu 01 ngày của bé, thực hiện nghiêm túc chuyên môn.

- Thực hiện tốt việc phòng tránh TNTT cho học sinh, không để sảy ra trường hợp hành hạ, sâm phạm trẻ trong trường. Đa số GVNV yêu thương và chăm sóc trẻ tận tâm, tận lực, đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ.

-Tổng kết thực tập sư phạm vào 29/4/2018

* Nuôi dưỡng:

- Các lớp thực hiện ăn ngủ đúng giờ rèn nề nếp trẻ, thực hiện tốt công tác kiểm tra các CSTT trên địa bàn, về cơ bản các cơ sở thực hiện nghiêm túc chuyên môn

          - Đảm bảo VSATTP.

- Các nhóm lớp thực hiện đúng giờ giấc các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

- Thực hiện nghiêm túc về an toàn phòng cháy.

-Nhân viên bếp ăn chế biến ăn đảm bảo an toàn cho trẻ

3. Chỉ đạo chế độ làm lương B/c- tài chính, CSVC

- Làm lương cho chị em CBGVNV đúng đủ kịp thời trong tháng 4/2018

-Làm thanh toán vườn cổ tích điểm trung tâm

- Làm chế độ thêm giờ đón sớm trả muộn, thứ 7 cho CBGVNV

4. Chỉ đạo công tác y tế:

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc riêng biệt đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.

- Thực hiện việc lưu mẫu thức ăn, kiểm thực chất lượng thực phẩm theo ba bước hàng ngày đảm bảo

- Thực hiện công tác kiêm nghiệm

    5. Chỉ đạo công tác CNTT

          - Đăng tải lên trang các QĐ, kế hoạch công văn lên trang

          - Theo dõi công văn đi đến kịp thời

         6/ Kết quả thực hiện các công tác khác:

-CBGVNV thực hiện tốt kế hoạch số 508 ngày 13/3/2018 của SGD tỉnh về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM 2018

- Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 01 của TU về đội mũ bảo hiểm, chấp hành tốt ATGT

- Thực hiện tốt chủ đề năm 2018; Thực hiện chuyên đề XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm

- Thực hiện công văn số 1174/PGD về tăng cương phòng đuối nước cho trẻ em, yêu cầu các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc.

- Các CSTT đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ tại cơ sở, thực hiện tốt công tác CS, nuôi dưỡng và GD trẻ

7. Hạn chế:

-Nhân viên nấu ăn điểm trung tâm khi thực hiện công việc còn chưa thực sự nghiêm túc, công việc chưa thực sự nhiệt tình, chưa thực sự trách nhiệm

- Một số giáo viên còn hạn chế trong công tác phối kết hợp với phụ huynh học sinh, chưa khéo léo, chưa mềm dẻo linh hoạt

II. Triển khai công tác tháng 05/2018

1. Chỉ đạo thực hiện công tác phát triển: 

- Tiếp tục duy trì nề nếp học sinh đi học, thực hiện tốt công tác phối kết hợp phụ huynh đưa đón trẻ đúng giờ

2. Chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ:

*Giáo dục:         

- Các nhóm, lớp trang trí sắp xếp lớp theo chủ đề chào mừng quốc tế lao động mùng 1/5,

- Các nhóm, lớp, các cơ sở tư thục trên địa bàn xã Yên Thọ tiếp tục thực hiện việc phòng tránh TNTT cho học sinh, yêu thương và chăm sóc trẻ tận tâm, tận lực, đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ.

-Kết thúc đợt thực hành sư phạm lần 2 vào 30/5/2018

-Kết thúc chương trình giảng dạy và kết thúc chương trình năm học 30/5/2018

* Nuôi dưỡng:

- Thực hiện đúng chế độ sinh hoạt 01 ngày của trẻ. Thực hiện công tác phối kết hợp với phụ huynh học sinh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ

          - Đảm bảo VSATTP.

- Chỉ đạo các bếp ăn thực hiện nghiêm túc về an toàn phòng cháy nổ. Giao cho phó Hiệu trưởng hàng ngày kiểm tra CSVC điểm mình phụ trách, báo cáo kịp thời về Hiệu trưởng những vẫn đề bất cập, những nguy cơ mất an toàn đối với cô và trẻ

3. Chỉ đạo chế độ làm lương B/c- tài chính, CSVC

- Làm lương cho chị em CBGVNV đúng đủ kịp thời trong tháng 5/2018

-Làm thanh toán vườn cổ tích điểm trung tâm

- Làm chế độ thêm giờ đón sớm trả muộn, thứ 7 cho CBGVNV

4. Chỉ đạo công tác y tế:

- Thực hiện việc lưu mẫu thức ăn, kiểm thực chất lượng thực phẩm theo ba bước hàng ngày đảm bảo

- Thực hiện công tác kiêm nghiệm

    5. Chỉ đạo công tác CNTT

          - Đăng tải lên trang các QĐ, kế hoạch công văn lên trang

          - Theo dõi công văn đi đến kịp thời

6/ Chỉ đạo các công tác khác:

-CBGVNV tiếp tục thực hiện kế hoạch số 508 ngày 13/3/2018 của SGD tỉnh về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM 2018

- Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 01 của TU về đội mũ bảo hiểm, chấp hành tốt ATGT

- Thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2018;

- Thực hiện công văn số 1174/PGD về tăng cương phòng đuối nước cho trẻ em, yêu cầu các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc.

- Các CSTT đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ tại cơ sở, thực hiện tốt công tác CS, nuôi dưỡng và GD trẻ

-Họp phụ huynh cuối năm. Triển khai nội dung trông giữ trẻ tự nguyện trong thời gian hè, nếu phụ huynh có nhu cầu, tự nguyện viết đơn gửi trẻ về trường

-Nhà trường và các CSTT trên địa bàn xã thực hiện tổng kết năm học và vui tết thiếu nhi mùng 1/6.

Hoàn thiện hồ sơ thi đua cuối năm, hoàn thiện hồ sơ đánh giá chuẩn nghề nghiệp  Hiệu trưởng, PHT, GV; Đánh giá hồ sơ viên chức cuối năm

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 4/2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 05 năm 2018, yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

- CBGVNV trường(t/h);

-Các CSTT trên đại bàn xã Yên Thọ(t/h);

- Lưu Vt.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Thị Lành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu