Lịch trực tết năm 2020

Lịch trực tết trường mầm non Yên Thọ năm 2020

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN YÊN THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020

 

TT

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

23/01/2020

( 29 tháng Chạp)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

0979450252

Nguyễn Thị Thảo

Kế toán

0977969886

2

24/01/2020

( 30 tháng Chạp)

Lê Thị Hạnh

P. Hiệu trưởng

0352313611

Nguyễn Trọng Tuệ

Bảo vệ

0349936377

3

25/01/2020

(Mồng 1 tết )

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

0979450252

Trần Văn Lăng

Bảo vệ

0345920176

4

26/01/2020

(Mồng 2 tết )

Nguyễn Thị Vân

P. Hiệu trưởng

0393696288

Nguyễn Thị Thảo

Kế toán

0977969886

5

27/01/2020

(Mồng 3 tết )

Lê Thị Hạnh

P. Hiệu trưởng

0352313611

Nguyễn Trọng Tuệ

Bảo vệ

0349936377

6

28/01/2020

(Mồng 4 tết )

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

0979450252

Trần Văn Lăng

Bảo vệ

0345920176

7

29/01/2020

(Mồng 4 tết )

Nguyễn Thị Vân

P. Hiệu trưởng

0393696288

Nguyễn Thị Thảo

Kế toán

0977969886

                                           

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                             Nguyễn Thị kim Nhung 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu