Phân công giảng dạy học kỳ II- Năm học: 2016-2017


 

PhÂN CÔNG GIẢNG DẠY KỲ II – NĂM HỌC 2016-2017

 PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Yên Thọ, ngày 02  tháng 01  năm 2017

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2016 – 2017

I. PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

STT

Nhóm/lớp

Tổng số H/S

Sỗ GV/lớp

Trình độ

Ghi chú

1

Nhóm trẻ D1

20

Phạm Thị Liên

TC mầm non

 Điểm lẻ xuân Quang

Hoàng Thị Nhàn

ĐH mầm non

2

Nhóm trẻ D2

21

Đỗ Thị Thuyến

TC mầm non

 

Điểm lẻ Thọ Sơn

Nguyễn Thu Hà

TC mầm non

3

Nhóm trẻ D3

30

Nguyễn Thị An

TC mầm non

 Điểm lẻ Yên Sơn

Trần Thị Biên

ĐH mầm non

Nguyễn Thị Sinh

TC mầm non

4

 

3 tuổi C1

28

Phạm Thị Phượng

ĐH mầm non

TTCM

Trung tâm

Bùi Ngọc Anh

ĐH mầm non

5

 

3 tuổi C2

36

Nguyễn Thùy Linh

ĐH mầm non

Điểm lẻ Thọ Sơn

 

Ngô Thị Trang

ĐH mầm non

 Cao Thị Diễm Mai

ĐH mầm non

6

 

4tuổi B1

28

Đỗ Thị Hương

ĐH mầm non

Trung tâm

Nguyễn Thị Luyện

ĐH mầm non

7

 

4 tuổi B2

28

Nguyễn Thị Sông Hương

ĐH mầm non

Điểm lẻ xuân Quang

Ngô Thanh Thủy

ĐH mầm non

8

4 tuổi B3

28

Bùi Thị Hợi

CĐ mầm non

Điểm lẻ Thọ Sơn

Hoàng Thị Thu Nga

ĐH mầm non

9

4 tuổi B4

28

Vũ Thị Hường

CĐ mầm non

Điểm lẻ Yên Sơn

Hà Minh Nghĩa

ĐH mầm non

10

5 tuổi A1

32

Vũ Thị Hằng

ĐH mầm non

TTCM

Trung tâm

Phạm Thị Thúy

ĐH mầm non

11

5 tuổi A 2

34

Ngô Thị Lương

ĐH mầm non

Trung tâm

Trần ThỊ Loan

ĐH mầm non

12

 

5 tuổi A3

35

Nguyễn Thị Dung

ĐH mầm non

Điểm lẻ Thọ Sơn

Đỗ Thị Trang

ĐH mầm non


                                                                                          T.M BGH NHÀ TRƯỜNG

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                 Lê Thị Lành

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 


                                                                             

                                             

 

 

 

 

 

         


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu