Phân công giảng dạy năm học 2013 - 2014


 


 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

1

Vũ Thị Phúc Yên

1959

1976

Hiệu trưởng

Trung cấp

Phụ trách chung

2

Nguyễn Thị Hương

1972

1994

Hiệu phó

Đại học

Chỉ đạo CM 3,4,5 tuổi, PCGD, phong trào

3

Hoàng Thị Nhạn

1982

2001

Hiệu phó

Đại học

Chỉ đạo CM nhà trẻ, CSND, CNTT, văn nghệ

4

Bùi Thị Lan

1959

1979

CTCĐ - GV

Trung cấp

Chủ tịch công đoàn, nuôi dưỡng khu YL3

5

Trần  Thị Loan

1974

1992

Giáo viên

Đại học

GV phụ  lớp 4T B1

6

Nguyễn Thị Yến

1981

2000

Giáo viên

Đại học

GVCN lớp 5T A2

7

Vũ Thị Hằng

1978

2000

Giáo viên

Đại học

GV phụ lớp 4T B3

8

Bùi Thị Hợi

1983

2004

Giáo viên

Cao đẳng

GVCN lớp 5T A1

9

Nguyễn Thị Sông Hương

1972

2000

Giáo viên

Trung cấp

GVCN lớp 4T B1

10

Nguyễn Thuỳ Linh

1990

2010

Giáo viên

Trung cấp

GVCN lớp 3T C1

11

Đỗ Thị Trang

1990

2010

Giáo viên

Trung cấp

GVCN lớp 4T B4

12

Bùi Ngọc Anh

1971

1993

Giáo viên

Trung cấp

GVCN lớp 5 tuổi Xuân Quang

13

Trần Thị Biên

1981

2009

Giáo viên

Trung cấp

GV nuôi điểm Yên Lãng 3

14

Nguyễn Thị An

1964

1994

Giáo viên

Trung cấp

GV nuôi điểm Thọ Sơn

15

Vũ Thị Hường

1981

2002

Giáo viên

Cao đẳng

GV phụ lớp 3T C2

16

Ngô Thị Lương

1980

2009

Giáo viên

Cao đẳng

GVCN lớp 5T A3

17

Ngô Thanh Thuỷ

1987

2008

Giáo viên

Cao đẳng

GV phụ lớp 5T A1

18

Ngô Thị Trang

1990

2009

Giáo viên

Trung cấp

GVCN lớp 4T B3

19

Nguyễn Thị Sinh

1988

2010

Giáo viên

Trung cấp

GV nuôi dưỡng điểm Thọ Sơn

20

Đỗ Thị Huệ

1986

2011

Giáo viên

Trung cấp

GVCN lớp NT Thọ Sơn

21

Vũ Thị Trang

1981

2011

Giáo viên

Trung cấp

GV phụ lớp 4T B4

22

Trịnh Thị Biên

1990

2011

Giáo viên

Trung cấp

GV Phụ lớp 3T  C1

23

Đào Thị Hồng

1991

2011

Giáo viên

Trung cấp

GVCN lớp 3T C2

24

Phạm Thị Mai

1987

2011

Giáo viên

Trung cấp

GV phụ lớp NT Thọ Sơn

25

Hoàng Thị Thu Nga

1990

2010

Giáo viên

Trung cấp

GV phụ lớp 5T A3

26

Phạm Thị Thuý

1985

2011

Giáo viên

Cao đẳng

GVCN lớp 3T C3

27

Trần Thị Hoa

1981

2009

Kế toán

Đại học

Kế toán

28

Lê Thị Thu Ngà

1983

2011

Y tế học đường

Trung cấp

Y tế học đường

29

 Đỗ Thị Quyên

1986

2011

HC - VT

SC

Hành chính – văn thư

30

 Nguyễn Thị Luyện

1987

2011

 Giáo viên

Cao đẳng

GVCN lớp NT Xuân Quang

31

Hà Minh Nghĩa

1990

2011

 Giáo viên

Trung cấp

GV phụ lớp 4T B2

32

Đỗ Thị Thuyến

1984

2013

 Giáo viên

Trung cấp

GV phụ lớp NT Xuân Quang

33

 Phạm Thị Thùy Liên

1989

2012

 Giáo viên

Cao đẳng

GV phụ lớp 5T A2