Kế hoạch về việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona

Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona

PHÒNG GD VÀ ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN YÊN THỌ                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 07 / KH- MNYT                                                                                                       Yên Thọ ngày 30 tháng 01 năm 2020

V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do

chủng mới của vi rút Corona

               Kính gửi:- Các cơ sở mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn phường Yên Thọ

                                                                                          - Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh, nhân dân;

 

Thực hiện  công văn số 1474/SGDĐT-CTTT  ngày 28 tháng 1 năm 2020 của Sở Giáo dục và Dào tạo tỉnh Quảng Ninh; Công điện số 02/CĐ- UBND ngày 23/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triên khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút nCoV, Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, Trường MN Yên Thọ xây dựng kế hoạch chủ động phối hợp với Phòng Y tế và cơ quan có liên quan của địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung sau:

1.  Triển khai đầy đủ các nội dung chỉ đạo trong các văn bản: Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút nCoV; Công điện số 02/CĐ- UBND ngày 23/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triên khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut nCoV; Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 21/01/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên người về đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut nCoV tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 348/UBND-VX4 ngày 26/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut nCoV; Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra và các Công văn, văn bản chỉ đạo của Sở Y tế Quảng Ninh liên quan đến phòng, chống vi rút Corona (nCoV).

2. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho trẻ học tại nhà trường và các cơ sở tư thục trên địa bàn phường. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong cơ quan, cơ sở giáo dục và trường học.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh,phụ huynh,   giáo viên,   cán bộ, nhân viên về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân. Cán bộ, giáo viên,   nhân viên tích cực trong công tác tuyên truyền và tham gia phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân vuieen và học sinh  làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng. Chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại   bếp ăn tại nhà trường, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho trẻ em đảm bảo ấm áp. Cán bộ, nhân viên; thường xuyên làm vệ sinh môi trường, nhất là khu vực nhà vệ sinh. Nhà trường tổ chức phụ thuốc vệ sinh môi trường vào ngày 30 tháng 1 năm 2020 để đảm bảo vệ sinh khử khuẩn lớp học.

4. Theo dõi thường xuyên trên các phương tiện truyền thông chính thống để kịp thời nắm bắt thông tin liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra. Không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác loan truyền trên các trang mạng xã hội gây lo lắng, hoang mang trong cộng đồng.

5. Hướng dẫn học sinh, phụ huynh, nhân dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

6. Tiến hành triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh trường học vào ngày 01,02 tháng 2 năm 2020 để đảm bảo vệ sinh cho trẻ trước khi đến lớp

7. Hạn chế thực hiện các hoạt động trải nghiệm, thăm quan học tập phải tiếp xúc với đông người, nhất là những người lạ. Trước mắt tạm dừng tổ chức hoạt động trải nghiệm xa cơ sở giáo dục, thay bằng các hoạt động trải nghiệm phù hợp khác tại trường học nếu cần thiết để đảm bảo Kế hoạch giáo dục.

8. Báo cáo cơ sở y tế nếu gia đình có người thân về từ nước ngoài, đặc biệt là về từ các vùng có dịch phải chủ động theo dõi sức khỏe và báo cáo kịp thời với cơ quan Y tế địa phương khi có biểu hiệu bất thường liên quan đến căn bệnh này.

9.  Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viê, Các cơ sở tư thục, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn phường chịu trách nhiệm trước Phòng Giáo dục việc triển khai công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV tại cơ sở giáo dục.  Báo cáo ngay các trường hợp bất thường về Sở GDĐT.

Trường MN Yên Thọ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai, có vấn đề cần báo cáo, xin ý kiến đề nghị các đơn vị liên hệ Trường Mn Yên Thọ - Phòng GD và ĐT Đông Triều theo số điện thoại: 0979450252;0987383668,   Email: mnyentho@dongtrieu,edu,vn.edu.vn; hoặc liên hệ đồng chí Trần Thị Thêm, nhân viên y tế, điện thoại: 0987383668./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- UBND phường(b/c);                                                                                                                                                                                   ( Đã ký) 

- Các CSTT,NTGĐ(t/h);

- Cán bộ GV,NV(t/h)                                                                                                                                                                          Nguyễn Thị Kim Nhung

- Trang Web;

- Lưu: VT, YT.

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất