THỰC ĐƠN THÁNG 01/2021

Thực đơn ăn của trẻ tháng 01/2021


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN YÊN THỌ

CỘNG HÒA XÃ HÒA CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2021

Tuần 1: Từ ngày 04/01 – 09/01/2021 

THỨ NGÀY

 

SỮA  SÁNG MG -NT

 

BỮA  TRƯA MG

BỮA  TRƯA NT

BỮA PHỤ

NT

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 04/01

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương cà rốt khoai tây

+ Cơm nát

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương cà rốt khoai tây

 - Sữa

Nutifood

Cháo xương, tôm cà rốt

 

 

 

Thứ 3

Ngày 05/01

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+Canh xương Bí xanh 

+ Cơm nát

+ Cá sốt cà chua

+ Canh  xương Bí xanh

Dưa hấu

- Mì xương thịt

 

 

Thứ 4

Ngày 06/01

- Sữa

Nutifood

 + Cơm thường

+ Tôm, thịt sốt cà chua.

+ Canh Bầu nấu tôm

 

+ Cơm nát

+ Tôm, thịt sốt cà chua.

+ Canh Bầu nấu tôm

 

 Sữa Nutifood

Bún riêu cua

 

 

Thứ 5

Ngày 07/01

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh xương củ thập cẩm  

+ Cơm nát

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh xương củ thập cẩm 

 

Nước ép hoa quả

Xôi gấc

 

Thứ 6

Ngày 08/01

- Sữa

Nutifood

 + Cơm thường

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương bí đỏ

+ Cơm thường

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương bí đỏ

Cháo xương, thịt bò bí đỏ

 

 - Sữa đậu nành - bánh mì

 

Thứ 7

Ngày 09/01

- Sữa

Nutifood

 

+ Cơm thường

+ Thịt bò hầm củ, quả

+Canh xương bắp cải

 

 + Cơm nát

+ Thịt bò hầm củ, quả

+ Canh xương bắp cải

 

Sinh tố bí đỏ

 

- Chè thập cẩm

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2021

Tuần 2: Từ ngày 11/01 - 16/01/2021

THỨ NGÀY

 

SỮA  SÁNG MG -NT

BỮA TRƯA MG

 

BỮA TRƯA NT

BỮA PHỤ

NT

BỮA CHIỀU

NT-MG

 

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 11/01

 

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+ Canh  xương khoai tây, cà rốt

+ Cơm nát

+ Cá sốt cà chua

+ Canh  xương khoai tây, cà rốt

 

Sinh tố bí đỏ

- Cháo xương, tôm cà rốt

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 12/01

- Sữa Nutifood

 

+ Cơm thường

+ Thịt bò hầm củ, quả

+ Canh bầu nấu tôm

 

+ Cơm nát

+ Thịt bò hầm củ, quả

+ Canh bầu nấu tôm

 Dưa hấu

Chè thập cẩm

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 13/01

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt, trứng cút kho tàu

+ Canh riêu cua

+ Cơm nát

+ Thịt, trứng cút kho tàu

+ Canh riêu cua

 Cháo thịt gà bí đỏ

- Bánh mì sữa Sữa đậu nành

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 14/01

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương bí xanh

+ Cơm nát

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương bí xanh

- Sữa

Nutifoot

 

- Mì xương

 

 

Thứ 6

Ngày 15/01

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh xương Bí đỏ

+ Cơm nát

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh  xương Bí đỏ

 Nước ép hoa quả

 

 

- Bún riêu  cua

 

 

 

Thứ 7

Ngày 16/01

 

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường 

+ Thịt gà rim gừng

+ Canh xương củ, quả

+ Cơm nát 

+ Thịt gà rim gừng

+ Canh xương củ, quả

 

Sữa Nutifood

- Xôi đỗ xanh

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2021

Tuần 3: Từ ngày 18 - 23/01/2021

THỨ NGÀY

 

SỮA  SÁNG MG -NT

 

BỮA  TRƯA MG

BỮA  TRƯA NT

BỮA PHỤ

NT

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 18/01

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Tôm, thịt  sốt cà chua.

+ Canh  Bầu nấu tôm

+ Cơm nát

+ Tôm, thịt sốt cà chua.

+ Canh  Bầu nấu tôm 

 

- Sữa

Nutifood

 - Cháo xương tôm cà rốt

 

 

 

Thứ 3

Ngày 19/01

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Trứng đúc thịt

+ Canh  xương bí đỏ

+ Cơm nát

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương bí đỏ 

 

Nước ép hoa quả

Xôi đỗ

xanh

 

Thứ 4

Ngày 20/01

- Sữa

Nutifood

- Cơm rang, Miến ngan, Ngô luộc, Rau củ xào thịt bò, Thịt hầm trưng cút, Tôm chiên, Dưa hấu

 

- Cơm rang, Miến ngan, Khoai hấp, Rau củ xào thịt bò, Thịt hầm trưng cút, Tôm chiên, Dưa hấu

 

 

Sữa Nutifood

 

Bánh mì sữa đậu

 

 

 

Thứ 5

Ngày 21/01

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương bí xanh

+ Cơm nát

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương bí xanh

- Sữa

Nutifood

- Mì xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 22/01

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương bắp cải  

+ Cơm nát

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương bắp cải

- Sữa

Nutifood

Bún cua

 

Thứ 7

Ngày 23/01

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt bò hầm củ, quả

+ Canh xương củ thập cẩm

+ Cơm nát

+ Thịt hầm củ, quả

+ Canh xương củ thập cẩm

Sinh tố bí đỏ

 

- Chè thập cẩm

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2021 

Tuần 4: Từ ngày 25- 30/01/2021

THỨ NGÀY

 

SỮA  SÁNG MG -NT

 

BỮA  TRƯA MG

BỮA  TRƯA NT

BỮA PHỤ

NT

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 25/01

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh riêu cua

+ Cơm nát

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh riêu cua

Sinh tố bí đỏ

Mì xương

 

 

Thứ 3

Ngày 26/01

- Sữa

Nutifood

 + Cơm thường

+ Thịt, trứng cút kho tàu

+ Canh xương khoai tây, cà rốt

+ Cơm nát

+ Thịt, trứng cút kho tàu

+ Canh xương khoai tây, cà rốt

Cháo thịt bò, xương cà rốt

Bánh mì - Sữa đậu

 

Thứ 4

Ngày 27/01

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Mắt tép trưng thịt

+ Canh bầu nấu tôm

 

+ Cơm nát

+ Mắt tép trưng thịt

+ Canh bầu nấu tôm

 

Dưa hấu

 

 

Xôi đỗ xanh

 

 

 

Thứ 5

Ngày 28/01

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt bò hầm củ, quả

+ Canh xương Bí đỏ  

+ Cơm nát

+ Thịt bò hầm củ, quả

+ Canh xương Bí đỏ  

- Sữa

Nutifood

Bún riêu cua

 

Thứ 6

Ngày 29/01

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương thập cẩm

+ Cơm nát

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương thập cẩm

 

- Sữa

Nutifood

- Cháo xương

Tim cà rốt

 

Thứ 7

Ngày 30/01

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt gà rim

+ Canh xương củ thập cẩm

+ Cơm nát

+ Thịt gà rim

+ Canh xương củ thập cẩm

 Sinh tố bí đỏ

- Chè thập cẩm

 

 

                                                                                      Yên Thọ, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Kim Nhung

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Vân

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu