THỰC ĐƠN THÁNG 03/2021

Thực đơn tháng 03-2021

 

 

      PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

                TRƯỜNG MN YÊN THỌ

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 03/2021

Tuần 1: Từ ngày 15/03 – 20/03/2021 

 

THỨ NGÀY

 

SỮA  SÁNG MG -NT

 

BỮA  TRƯA MG

BỮA  TRƯA NT

BỮA PHỤ

NT

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 15/03

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương Bí đỏ

+ Cơm nát

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương Bí đỏ

 Súp tôm

Cháo xương, tôm cà rốt

 

 

 

Thứ 3

Ngày 16/03

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương Khoai tât, cà rốt 

+ Cơm nát

+ Cá sốt cà chua

+ Canh  xương khoai tây, cà rốt

Sinh tố bí đỏ

 

- Mì xương, thịt

 

 

Thứ 4

Ngày 17/03

- Sữa

Nutifood

 + Cơm thường

+ Tôm, thịt sốt cà chua.

+ Canh Bầu nấu tôm

 

+ Cơm nát

+ Tôm, thịt sốt cà chua.

+ Canh Bầu nấu tôm

 

 Súp gà  

Bún riêu cua

 

 

Thứ 5

Ngày 18/03

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh cua mồng tơi

+ Cơm nát

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh cua mồng tơi

 

Nước ép hoa quả

Xôi đỗ xanh

 

Thứ 6

Ngày 19/01

- Sữa

Nutifood

 + Cơm thường

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương bí xanh

+ Cơm thường

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương bí xanh

Cháo xương, thịt bò bí đỏ

 

 - Sữa đậu nành - bánh mì

 

Thứ 7

Ngày 20/03

- Sữa

Nutifood

 

+ Cơm thường

+ Thịt bò hầm củ, quả

+ Canh xương củ thập cẩm

 

 + Cơm nát

+ Thịt bò hầm củ, quả

+ Canh xương củ thập cẩm

 

Mì xương

- Chè thập cẩm

 

                                           

 

  

THỰC ĐƠN THÁNG 03/2021

Tuần 2: Từ ngày 22/03 - 27/03/2021

 

THỨ NGÀY

 

SỮA  SÁNG MG -NT

BỮA TRƯA MG

 

BỮA TRƯA NT

BỮA PHỤ

NT

BỮA CHIỀU

NT-MG

 

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 22/03

 

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+ Canh  xương khoai tây, cà rốt

+ Cơm nát

+ Cá sốt cà chua

+ Canh  xương khoai tây, cà rốt

 

Sinh tố bí đỏ

- Cháo xương, tôm cà rốt

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 23/03

- Sữa Nutifood

 

+ Cơm thường

+ Thịt bò hầm củ, quả

+ Canh bầu nấu tôm

 

+ Cơm nát

+ Thịt bò hầm củ, quả

+ Canh bầu nấu tôm

 Súp tôm

- Xôi đỗ xanh

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 24/03

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt, trứng cút kho tàu

+ Canh cua mồng tơi

+ Cơm nát

+ Thịt, trứng cút kho tàu

+ Canh cua mồng tơi

 

- Mì xương

 

Chè thập cẩm

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 25/03

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh xương Bí đỏ

+ Cơm nát

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh  xương Bí đỏ

 Nước ép hoa quả

 

 

- Bún riêu  cua

 

Thứ 6

Ngày 26/03

- Sữa Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương thập củ thập cẩm

+ Cơm nát

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương thập củ thập cẩm

 

Súp gà

 

 

 

- Mì xương

 

 

Thứ 7

Ngày 27/03

 

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường 

+ Thịt gà rim gừng

+ Canh xương bí xanh

+ Cơm nát 

+ Thịt gà rim gừng

+ Canh xương bí xanh

 Cháo thịt gà bí đỏ

- Bánh mì sữa Sữa đậu nành

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 03/2021

Tuần 3: Từ ngày 29/03 - 03/04/2021

 

THỨ NGÀY

 

SỮA  SÁNG MG -NT

 

BỮA  TRƯA MG

BỮA  TRƯA NT

BỮA PHỤ

NT

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 29/03

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Tôm, thịt  sốt cà chua.

+ Canh  Bầu nấu tôm

+ Cơm nát

+ Tôm, thịt sốt cà chua.

+ Canh  Bầu nấu tôm 

 

Sinh tố bí đỏ

 

 - Cháo xương tôm cà rốt

 

 

 

Thứ 3

Ngày 30/03

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Trứng đúc thịt

+ Canh  cua mồng tơi

+ Cơm nát

+ Trứng đúc thịt

+ Canh cua mồng tơi 

 

Súp gà

Xôi đỗ

xanh

 

Thứ 4

Ngày 31/03

- Sữa

Nutifood

 

+ Cơm thường

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh xương Bí đỏ

 

+ Cơm nát

+ Thịt, đậu sốt cà chua

+ Canh  xương Bí đỏ

 

Cháo xương bí đỏ

 

Bánh mì sữa đậu

 

 

 

Thứ 5

Ngày 01/04

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương bí xanh

+ Cơm nát

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương bí xanh

Nước ép hoa quả

- Mì xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 02/04

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương Khoai tây, cà rốt  

+ Cơm nát

+ Thịt trưng mắm tép

+ Canh xương khoai tây, cà rốt.

Súp tôm

Bún cua

 

Thứ 7

Ngày 03/04

- Sữa

Nutifood

+ Cơm thường

+ Thịt bò hầm củ, quả

+ Canh xương củ thập cẩm

+ Cơm nát

+ Thịt hầm củ, quả

+ Canh xương củ thập cẩm

Mì xương

- Chè thập cẩm

 

 

                                                                                       Yên Thọ, ngày 13 tháng 03 năm 2021

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Nhung

 

 

 

 

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu