THỰC ĐƠN THÁNG 10: NĂM HỌC 2017 - 2018


  THỰC ĐƠN THÁNG 10:   NĂM HỌC  2017 - 2018

Từ ngày 02/10 /2017 đến ngày 31/10/2017

   Tuần1:  Từ  ngày 02/ 10 đến ngày 07/10/2017

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

Ngày 2/10

  + Cơm tôm thịt sốt cà chua

  +  Canh  bầu nấu tép

 

  - Cháo xương 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 3/10

  + Giò  sốt cà chua

  + Canh xương bí

 

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 4

Ngày 4/10

  +  Cá sốt cà chua

  +  Canh  thịt rau ngót

- Chè thập cẩm

 

Thứ 5

Ngày 5/10

  

 + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh xương củ cải cà rốt

 

 - Cháo xương

Nghỉ HNCBVC

Thứ 6

Ngày 6/10

  +  Trứng đúc thịt

 + Canh xương bí đỏ

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 7

Ngày 7/10

   + Thịt  sốt cà chua

   +  Canh  thịt rau ngót

 - Cháo tim

 

                                                                           

 Thực đơn: 12.000đ/1trẻ

      Bữa trưa: 9000đ

     Bữa chiều:3000đ

                                                                           Yên Thọ, ngày 28  tháng 09  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                             

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

                                                                                                          

              Bùi Thị Hương                                                                Lê Thị Lành                                                                  

                                                                   

                                                                          THỰC ĐƠN TUẦN 2:  THÁNG 10

Từ ngày 9/10 đến ngày 14/10/ 2017

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 9/10

   +  Thịt  sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 10/10

   +  Thịt bò sốt vang

   +  Canh xương bí đỏ

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 11/10

 

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh xương khoai sọ

- Cháo xương

 

Thứ 5

Ngày 12/10

  +  Trứng đúc thịt

 + Canh xương bí

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 13/10

   + Thịt  sốt cà chua

   +  Canh  thịt rau ngót

 - Cháo tim

 

Thứ 7

Ngày 14/10

  

   + Chả cá  sốt cà chua

   +  Canh xương bí

- Chè đỗ đen

 

                                                                             

                                                                          Yên Thọ, ngày 7  tháng 10  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

         Bùi Thị Hương                                                                 Lê Thị Lành                                                                  

 

                                                         THỰC ĐƠN TUẦN 3:  THÁNG 10

                                                     Từ ngày 16/10 đến ngày 21/10/2017

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 16/10

  + Thịt bò sốt vang

  +  Canh xương bí

 -  Chè thập cẩm

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 17/10

  +  Trứng đúc thịt

 + Canh xương khoai sọ

 - Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 18/10

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

 

- Cháo tim

 

Thứ 5

Ngày 19/10

 

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh xương bí

- Chè đỗ đen

 

Thứ 6

Ngày 20/10

+  Cá sốt cà chua

  +  Canh thịt rau ngót

- Mỳ xương

 

Thứ 7

Ngày 21/10

  

  +  Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương khoai tây

- Cháo xương thịt

 

                                                                             

                                                                            Yên Thọ, ngày 14  tháng 10  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                             

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                      

                                                                                        

    Bùi Thị Hương                                                                            Lê Thị Lành                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                          THỰC ĐƠN TUẦN 4:  THÁNG 10

                                                       Từ ngày 23/10 đến ngày 31/10/2017

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

       Thứ 2

Ngày 23/10

   +  Thịt  sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 24/10

   +  Thịt bò sốt vang

   +  Canh xương bí

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 25/10

 

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh xương khoai sọ

- Chè đỗ đen

 

Thứ 5

Ngày 26/10

  +  Trứng đúc thịt

 + Canh xương bí xanh

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 27/10

   + Thịt trưng mắm tép

   +  Canh thịt rau ngót

 - Cháo tim

 

       Thứ 2

Ngày 30/10

   +  Thịt đậu sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Cháo đường 

 

 

Thứ 3

Ngày 31/10

   +  Chả cá sốt cà chua

   +  Canh xương bí

- Mỳ xương

 

                                                                             

                                                                                                                                                        

                                                                            Yên Thọ, ngày 21 tháng 10  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

 

            Bùi Thị Hương                                                                  Lê Thị Lành                                                                    

                                      

 

     


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: