Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:
Ai đáng khen nhiều hơn Ai đáng khen nhiều hơn
Ba bà đi bán lợn con Ba bà đi bán lợn con
Cậu bé thông minh Cậu bé thông minh
Cu tý lười Cu tý lười
Hội thi làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo Hội thi làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo
Múa Mùa sen nhớ Bác Múa Mùa sen nhớ Bác
Mùa tri ân 20 11 Mùa tri ân 20 11
Thầy bói xem voi Thầy bói xem voi
Trống cơm Trống cơm
Video hội thi: Vui mừng hội thi Video hội thi: Vui mừng hội thi