Thực đơn tháng 12/2017


THỰC ĐƠN THÁNG 12:   NĂM HỌC  2017 - 2018

Từ ngày 01/12 /2017 đến ngày 29/12/2017

Tuần1:  Từ  ngày 01/ 12 đến ngày 09/12/2017

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 6

Ngày 1/12

  + Cơm  thịt đậu sốt cà chua

  +  Canh  xương  củ cải cà rốt

  - Mỳ xương

 

 

 

Thứ 7

Ngày 2/12

  +  Cơm giò  sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

 - Cháo tim

 

Thứ 2

Ngày 4/12

  +  Cơm cá sốt cà chua

  +  Canh  bầu nấu tép

- Cháo xương

 

Thứ  3

Ngày 5/12

  

  +  Cơm tôm thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương  bí

 - Chè thập cẩm

 

Thứ 4

Ngày 6/12

  +  Cơm trứng đúc thịt

  +  Canh xương củ cải cà rốt

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 5

Ngày 7/12

   +  Cơm thịt  ngan rim gừng

   +  Canh  xương bí đỏ

 - Cháo tim

 

Thứ 6

Ngày 8/12

   +  Cơm ruốc lạc vừng

   +  Canh xương rau củ

 - Cháo xương

 

Thứ 7

Ngày 9/12

    +  Cơm giò rim cà chua

    +  Canh thịt rau cải

 - Chè đỗ đen

 

                                                                           

 Thực đơn: 12.000đ/1trẻ

      Bữa trưa: 9000đ

     Bữa chiều:3000đ

                                                                           Yên Thọ, ngày 30  tháng 11  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

                                                                                                          

                                                                                                             (Đã ký)

             Bùi Thị Hương                                                                Lê Thị Lành                                                                   

  THỰC ĐƠN TUẦN 2:  THÁNG 12

Từ ngày 11/12 đến ngày 16/12/ 2017

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 11/12

   +  Cơm tôm, rim thịt

   +  Canh xương củ cải cà rốt

 - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 12/12

   + Cơm thịt bò sốt vang

   +  Canh xương bí đỏ

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 13/12

 

  + Cơm giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  +  Canh xương khoai sọ

- Cháo xương

 

Thứ 5

Ngày 14/12

  +  Cơm, trứng đúc thịt

  +  Canh thịt rau cải

 - Cháo tim

 

Thứ 6

Ngày 15/12

   + Cơm, thịt  ngan rim gừng

   +  Canh xương bí đỏ

 - Mỳ xương

 

Thứ 7

Ngày 16/12

  

   + Cơm  cá  sốt cà chua

   +  Canh xương khoai tây

- Cháo thịt

 

                                                                             

                                                                          Yên Thọ, ngày 9  tháng 12  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                             

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                                    Bùi Thị Hương                                                                 Lê Thị Lành                                                                  

 

                                        THỰC ĐƠN TUẦN 3:  THÁNG 12

                                                                                 Từ ngày 18/12 đến ngày 22/12/2017

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 18/12

  + Cơm, thịt bò sốt vang

  +  Canh xương bí

 -  Chè thập cẩm

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 19/12

  + Cơm ruốc lạc vừng

 + Canh xương khoai sọ

 - Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 20/12

  + Cơm thịt đậu sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

 

- Cháo tim

 

Thứ 5

Ngày 21/12

 

  + Cơm, giò thịt lợn  sốt cà chua

  +  Canh xương củ cải cà rốt

- Chè đỗ đen

 

Thứ 6

Ngày 22/12

  + Cơm cá sốt cà chua

  +  Canh thịt rau cải

- Mỳ xương

 

                                                                             

                                                                            Yên Thọ, ngày 16  tháng 12  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                      

                                                                                                           (Đã ký)                                      

                                                                                           

         Bùi Thị Hương                                                                  Lê Thị Lành                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                         THỰC ĐƠN TUẦN 4:  THÁNG 12

                                                    Từ ngày 25/12 đến ngày 29/12/2017

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

       Thứ 2

Ngày 25/12

   +  Cơm  tôm thịt  sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 26/12

   + Cơm thịt bò sốt vang

   +  Canh xương bí

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 27/12

 

  + Cơm giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh xương khoai sọ

- Cháo xương củ quả

 

Thứ 5

Ngày 28/12

  +  Cơm, ruốc lạc vừng

 + Canh xương bí

 - Chè đỗ đen

 

Thứ 6

Ngày 29/12

   + Cơm thịt lợn trưng mắm tép

   +  Canh thịt rau cải

 - Cháo tim

 

                                                                             

                                                                                                                                                        

                                                                            Yên Thọ, ngày 22 tháng 12  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                             

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

                                                                                                             (Đã ký)                                      

 

            Bùi Thị Hương                                                                  Lê Thị Lành                                                                    

                                      

 

     


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu