Công khai về Cơ sở vật chất - Năm học: 2015-2016


Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015-2016

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng trong toàn trường

14

 

II

Loại phòng học

12

 

1

Phòng học kiên cố

8

 

2

Phòng học bán kiên cố

4

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

 

III

Số điểm trường

5

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

 

5164m2

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

5

2045m2

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

     12

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

12

700,65 m2

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

0

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

8

97,5m2

4

Diện tích hiên chơi (m2)

12

30 m2

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

1

51,1 m2

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

Đủ số lượng theo quy định.

 

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số  v.v… )

 

 

1

Máy tính xách tay

02

 

2

Máy tính để bàn

12

 

3

Bục giảng điện tử

01

 

4

Máy chiếu vật thể

01

 

5

Máy tính bảng

06

 

6

Tủ nạp bin

01

 

7

Máy chụp ảnh

01

 

8

Máy in

04

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

 

1

Ti vi

17

 

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

11

 

3

Máy phô tô

0

 

5

Catsset

 

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

10

 

7

Thiết bị khác loa máy

01

 

8

Đồ chơi ngoài trời

37

 

9

Bàn ghế đúng quy cách

346

 

 

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

0

 

1

 

 

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

1

2

6

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

..

...

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu