Thực đơn tháng 01/2018


THỰC ĐƠN THÁNG 01:   NĂM HỌC  2017 - 2018

Từ ngày 02/01 /2018 đến ngày 31/01/2018

Tuần1:  Từ  ngày 02/ 01  đến ngày 06/01/2018

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 3

Ngày 2/1

  + Cơm  thịt đậu sốt cà chua

  +  Canh  xương  củ cải cà rốt

  - Mỳ xương

 

 

 

Thứ 4

Ngày 3/1

  +  Cơm giò  sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

 - Cháo tim

 

Thứ 5

Ngày 4/1

  +  Cơm cá sốt cà chua

  +  Canh  bầu nấu tép

- Cháo xương

 

Thứ  6

Ngày 5/1

  

  +  Cơm tôm thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương  bí

 - Chè thập cẩm

 

Thứ 7

Ngày 6/1

  +  Cơm trứng đúc thịt

  +  Canh xương su hào

 - Mỳ xương thịt

 

                                                                           

 Thực đơn: 12.000đ/1trẻ

      Bữa trưa: 9000đ

     Bữa chiều:3000đ

                                                                           Yên Thọ, ngày 29  tháng 12  năm 2017

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                      NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

                    (Đã ký)                                                                     (Đã ký)

 

 

             Bùi Thị Hương                                                        Lê Thị Lành                                                                  

                                        

 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                      THỰC ĐƠN TUẦN 2:  THÁNG 1

Từ ngày 08/01 đến ngày 13/01/ 2018

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 08/1

   +  Cơm tôm, rim thịt

   +  Canh xương củ cải cà rốt

 - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 09/1

   + Cơm thịt bò sốt vang

   +  Canh xương bí đỏ

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 10/1

 

  + Cơm giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  +  Canh xương khoai sọ

- Cháo xương

 

Thứ 5

Ngày 11/1

  +  Cơm, trứng đúc thịt

  +  Canh thịt rau cải

 - Cháo tim

 

Thứ 6

Ngày 12/1

   + Cơm, thịt  ngan rim gừng

   +  Canh xương bí đỏ

 - Mỳ xương

 

Thứ 7

Ngày 13/1

  

   + Cơm  cá  sốt cà chua

   +  Canh xương khoai tây

- Cháo thịt

 

                                                                             

                                                                          Yên Thọ, ngày 6  tháng 01  năm 2018

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                    (Đã ký)                                                                    (Đã ký)

 

                                                                              

 

             Bùi Thị Hương                                                              Lê Thị Lành                                                                  

 

                                        THỰC ĐƠN TUẦN 3:  THÁNG 1

Từ ngày 15/01 đến ngày 20/1/2018

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 15/1

  + Cơm, thịt bò sốt vang

  +  Canh xương bí

 -  Chè thập cẩm

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 16/1

  + Cơm ruốc lạc vừng

 + Canh xương khoai sọ

 - Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 17/1

  + Cơm thịt đậu sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

 

- Cháo tim

 

Thứ 5

Ngày 18/1

 

  + Cơm, giò thịt lợn  sốt cà chua

  +  Canh xương củ cải cà rốt

- Chè đỗ đen

 

Thứ 6

Ngày 19/1

  + Cơm cá sốt cà chua

  +  Canh thịt rau cải

- Mỳ xương

 

Thứ 7/20/1

  + Cơm Thịt ngan rim gừng

  +  Canh xương bí đỏ

- Cháo xương

 

                                                                             

                                                                            Yên Thọ, ngày 13  tháng 01  năm 2018

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                      

                 (Đã ký)                                                                      (Đã ký)

 

                                                                                         

                                                                                                            

            Bùi Thị Hương                                                          Lê Thị Lành                                                                                                                                                                                     

                                     THỰC ĐƠN TUẦN 4:  THÁNG 1

Từ ngày 22/1  đến ngày 31/1 /2018

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

       Thứ 2

Ngày 22/1

   +  Cơm  tôm thịt  sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 23/1

   + Cơm thịt bò sốt vang

   +  Canh xương bí

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 24/1

 

  + Cơm giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh xương khoai sọ

- Cháo xương củ quả

 

Thứ 5

Ngày 25/1

  +  Cơm, ruốc lạc vừng

 + Canh xương bí

 - Chè đỗ đen

 

Thứ 6

Ngày 26/1

   + Cơm thịt lợn trưng mắm tép

   +  Canh thịt rau cải

 - Cháo tim

 

       Thứ 2

Ngày 29/1

   +  Cơm  tôm thịt  sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Chè thập cẩm

 

 

Thứ 3

Ngày 30/1

   + Cơm thịt bò sốt vang

   +  Canh xương bí

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 31/1

 

  + Cơm giò ,thịt lợn  sốt cà chua

 +  Canh xương khoai sọ

- Cháo xương

 

                                                                             

                                                                                                                                                        

                                                                            Yên Thọ, ngày 20 tháng 1  năm 2018

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

              (Đã ký)                                                                              (Đã ký)

                                                                                                        

         Bùi Thị Hương                                                                  Lê Thị Lành


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu