Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 2 tháng 2/2020

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona. Trường mầm non Yên Thọ


 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

                       TRƯỜNG MN YÊN THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VI RÚT CORONA

TT

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

10/02/2020

(Thứ hai)

Lê Thị Hạnh

P. Hiệu trưởng

0352313611

2

11/02/2020

(Thứ ba)

Nguyễn Thị Vân

P. Hiệu trưởng

0393696288

3

12/02/2020

(Thứ tư)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

0979450252

4

13/02/2020

(Thứ năm)

Lê Thị Hạnh

P. Hiệu trưởng

0352313611

5

14/02/2020

(Thứ sáu)

Nguyễn Thị Vân

P. Hiệu trưởng

0393696288

6

15/02/2020

(Thứ bảy)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

0979450252

7

16/02/2020

(Chủ nhật)

Lê Thị Hạnh

P. Hiệu trưởng

0352313611

                                           

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                          Nguyễn Thị Kim Nhung 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu