Thực đơn tháng 02/2018


THỰC ĐƠN THÁNG 02:   NĂM HỌC  2017 - 2018

Từ ngày 01/02 /2018 đến ngày 28/02/2018

Tuần1:  Từ  ngày 01/ 02  đến ngày 03/02/2018

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 5

Ngày 1/2

  + Cơm  thịt đậu sốt cà chua

  +  Canh  xương  củ cải cà rốt

  - Mỳ xương

 

 

 

Thứ 6

Ngày 2/2

  +  Cơm Trứng đúc thịt

  + Canh tép nấu bầu

 - Cháo tim

 

Thứ 7

Ngày 3/2

  +  Cơm cá sốt cà chua

  +  Canh xương su hào cà rốt

- Cháo xương

 

                                                                           

 Thực đơn: 12.000đ/1trẻ

      Bữa trưa: 9000đ

     Bữa chiều:3000đ

                                                                           Yên Thọ, ngày 27  tháng 01  năm 2018

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                               NGƯỜI DUYỆT                                             

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

                                                                                                         

 

             Bùi Thị Hương                                                                Lê Thị Lành                                                                   

                                        

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   THỰC ĐƠN TUẦN 2:  THÁNG 2

Từ ngày 5/2 đến ngày 10/02/ 2018

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 5/2

   +  Cơm tôm, rim thịt

   +  Canh xương củ cải cà rốt

 - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 6/2

   + Cơm thịt bò sốt vang

   +  Canh xương bí đỏ

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 7/2

 

  + Cơm giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  +  Canh xương khoai sọ

- Cháo xương

 

Thứ 5

Ngày 8/2

  +  Cơm, trứng đúc thịt

  +  Canh xương củ cải cà rốt

 - Cháo tim

 

Thứ 6

Ngày 9/2

   + Cơm, thịt  ngan rim gừng

   +  Canh xương bí đỏ

 - Mỳ xương

 

Thứ 7

Ngày 10/2

  

   + Cơm  cá  sốt cà chua

   +  Canh xương khoai tây

- Cháo thịt

Nghỉ tết âm lịch từ

 ngày 10/02 đến

 ngày 21 tháng

 02/2018

                                                                             

                                                                          Yên Thọ, ngày 03  tháng 02  năm 2018

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                     

 

 

           Bùi Thị Hương                                                                 Lê Thị Lành                                                                  

 

                                        THỰC ĐƠN TUẦN 4:  THÁNG 2

Từ ngày 21/02 đến ngày 28/2/2018

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 4

Ngày 21/2

  + Cơm, thịt bò sốt vang

  +  Canh xương bí

 -  Chè thập cẩm

 

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 22/2

  + Cơm thịt lợn sốt cà chua

 + Canh xương khoai sọ

 - Mỳ xương

 

Thứ 6

Ngày 23/2

  + Cơm thịt đậu sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

 

- Cháo tim

 

Thứ 7

Ngày 24/2

 

  + Cơm, giò thịt lợn  sốt cà chua

  +  Canh xương củ cải cà rốt

- Cháo xương,  củ quả

 

Thứ 2

Ngày 26/2

  + Cơm cá sốt cà chua

  +  Canh tép rai cải

- Mỳ xương

 

Thứ 3

Ngày 27/2

   + Cơm Thịt ngan rim gừng

  +  Canh xương bí đỏ

- Cháo xương

 

Thứ 4

Ngày 28/2

  +  Cơm, trứng đúc thịt

  +  Canh xương củ cải cà rốt

 - Cháo tim

 

                                                                             

                                                                            Yên Thọ, ngày 10  tháng 02  năm 2018

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                      

 

                                                                                           

                                                                                                            

            Bùi Thị Hương                                                                  Lê Thị Lành                                                                                                                                                                                     

    


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu