Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 2 tháng 03 năm 2020

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 2 tháng 03 năm 2020


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN YÊN THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VI RÚT CORONA

( Tuần 2 tháng 03 năm 2020)

 

TT

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

 

09/03/2020

( Thứ 2)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

0979450252

2

 

10/03/2020

( Thứ 3)

Lê Thị Hạnh

P. Hiệu trưởng

0352313611

3

 

11/03/2020

( Thứ 4)

Nguyễn Thị Vân

P. Hiệu trưởng

0393696288

4

 

12/03/2020

( Thứ 5)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

0979450252

5

 

13/03/2020

( Thứ 6)

Lê Thị Hạnh

P. Hiệu trưởng

0352313611

6

 

14/03/2020

( Thứ 7)

Nguyễn Thị Vân

P. Hiệu trưởng

0393696288

7

 

15/03/2020

( Chủ nhật )

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

0979450252

                                           

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                       Nguyễn Thị Kim Nhung 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu