Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 04/2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

Số: 59/BC-TrMN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Yên Thọ, ngày 30 tháng 03 năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2018 và phương hướng

nhiệm vụ tháng 04/2018

 

I. Đánh giá công tác tháng 03/2018

1. Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác phát triển: 

- Duy trì nề nếp học sinh đi học, số học sinh ra lớp đạt chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng

2. Kết quả chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ:

*Giáo dục:         

- Chỉ đạo các nhóm, lớp trang trí sắp xếp lớp theo chủ đề,

- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu 01 ngày của bé, thực hiện nghiêm túc chuyên môn.

- Các nhóm lớp thực hiện việc phòng tránh TNTT cho học sinh.Không để sảy ra trường hợp hành hạ, sâm phạm trẻ. GVNV phải yêu thương và chăm sóc trẻ tận tâm, tận lực.  Gv đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ. Giao cho Phó hiệu trưởng trực tại điểm phụ trách, sinh hoạt chuyên môn để HD giáo viên đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ tại lớp, không chơi đồ chơi mất an toàn

-Chỉ đạo thực tập sư phạm như kế hoạch đã xây dựng

-Thực hiện chuyên đề: lấy trẻ làm trung tâm

* Nuôi dưỡng:

- Chỉ đạo các lớp thực hiện ăn ngủ đúng giờ rèn nề nếp trẻ. Giao cho các đ/c Phó Hiệu trưởng kiểm tra các CSTT trên địa bàn

          - Đảm bảo VSATTP.

- Các nhóm lớp thực hiện đúng giờ giấc các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

- Kiểm tra bếp ăn hàng ngày sao cho đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm công văn 05/TRMN ngày 8/1/2018 về phòng cháy.

-Chế biến ăn đảm bảo an toàn cho trẻ

*/Hạn chế:

-Việc kiểm tra các điểm trường lẻ của BGH được phân công phụ trách còn hạn chế, sinh hoạt chuyên môn chất lượng còn chưa cao

-Một số nhóm lớp chưa quản lý tốt giờ ngủ trưa của trẻ, điểm Yên Sơn còn trả trẻ sớm với giờ quy định

-Góc thiên nhiên các nhóm lớp còn hạn chế, đơn điệu

-Hoạt động góc một số lớp đồ dùng còn sơ sài

-Việc kiểm tra các điểm trường lẻ của BGH được phân công phụ trách còn hạn chế, sinh hoạt chuyên môn chất lượng còn chưa cao

3. Kết quả chỉ đạo chế độ làm lương B/c- tài chính, CSVC

- Làm lương cho chị em CBGVNV đúng đủ kịp thời trong tháng 3/2018

- Làm chế độ thêm giờ đón sớm trả muộn, thứ 7 cho CBGVNV

4. Về công tác y tế:

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc riêng biệt đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.

- Thực hiện việc lưu mẫu thức ăn, kiểm thực chất lượng thực phẩm theo ba bước hàng ngày đảm bảo

- Thực hiện công tác kiêm nghiệm CNTT còn hạn chế: công tác đưa tin bài

    5. Về công tác CNTT

          - Đăng tải lên trang các QĐ, kế hoạch công văn lên trang

          - Theo dõi công văn đi đến kịp thời

          -Thực hiện công tác đưa tin bài còn hạn chế

6/ Kết quả thực hiện các công tác khác:

-Triển khai kế hoạch số 508 ngày 13/3/2018 của SGD tỉnh về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM 2018

- Triển khai Hd số 512 SGD ngày 14/03/2018 về  tham gia cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác 2018

- Triển khai Kh 07 –KH/LT-ĐT ngày 6/03/2018 vận động kinh phí xây dựng quỹ tài năng trẻ TX Đông Triều 2018. Mỗi Gv vận động 01 ngày lương.

-Thực hiện CV 202 PGD ngày 15/03/2018  tăng cường công tác dinh dưỡng

- Thực nghiên nghiêm túc CV Số: 244/PGD&ĐT 26 tháng 03 năm 2018 Về việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

- Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 01 của TU về đội mũ bảo hiểm, chấp hành tốt ATGT

- Thực hiện tốt chủ đề năm 2018; Thực hiện chuyên đề XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm

- Thực hiện công văn số 1174/PGD về tăng cương phòng đuối nước cho trẻ em, yêu cầu các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc.

- Các CSTT đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ tại cơ sở.

II. Triển khai công tác tháng 04/2018

1. Chỉ đạo thực hiện công tác phát triển: 

- Duy trì nề nếp học sinh đi học, thực hiện tốt công tác phối kết hợp phụ huynh đưa đón trẻ đúng giờ

2. Chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ:

*Giáo dục:         

- Chỉ đạo các nhóm, lớp trang trí sắp xếp lớp theo chủ đề,

- Chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc thời gian biểu 01 ngày của bé, thực hiện nghiêm túc chuyên môn.

- Chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện việc phòng tránh TNTT cho học sinh.Không để sảy ra trường hợp hành hạ, sâm phạm trẻ. GVNV phải yêu thương và chăm sóc trẻ tận tâm, tận lực.  Gv đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ. Giao cho Phó hiệu trưởng trực tại điểm phụ trách, sinh hoạt chuyên môn để HD giáo viên đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ tại lớp, không chơi đồ chơi mất an toàn

-Chỉ đạo tổng kết thực tập sư phạm vào 29/4

* Nuôi dưỡng:

- Chỉ đạo các lớp thực hiện ăn ngủ đúng giờ rèn nề nếp trẻ. Giao cho các đ/c Phó Hiệu trưởng trực tại các điểm đã phân công, kiểm tra các CSTT trên địa bàn

          - Đảm bảo VSATTP.

- Các nhóm lớp thực hiện đúng giờ giấc các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

- Kiểm tra bếp ăn hàng ngày sao cho đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm công văn 05/TRMN ngày 8/1/2018 về phòng cháy.

-Chế biến ăn đảm bảo an toàn cho trẻ

3. Chỉ đạo chế độ làm lương B/c- tài chính, CSVC

- Làm lương cho chị em CBGVNV đúng đủ kịp thời trong tháng 4/2018

-Thực hiện làm sân đá bóng của trẻ, làm thanh toán vườn cổ tích điểm trung tâm

- Làm chế độ thêm giờ đón sớm trả muộn, thứ 7 cho CBGVNV

4. Chỉ đạo công tác y tế:

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc riêng biệt đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.

- Thực hiện việc lưu mẫu thức ăn, kiểm thực chất lượng thực phẩm theo ba bước hàng ngày đảm bảo

- Thực hiện công tác kiêm nghiệm

    5. Chỉ đạo công tác CNTT

          - Đăng tải lên trang các QĐ, kế hoạch công văn lên trang

          - Theo dõi công văn đi đến kịp thời

          -Thực hiện công tác đưa tin bài còn hạn chế

6/ Chỉ đạo các công tác khác:

-Chỉ đạo CBGVNV thực hiện tốt kế hoạch số 508 ngày 13/3/2018 của SGD tỉnh về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM 2018

- Thực hiện Hd số 512 SGD ngày 14/03/2018 về  tham gia cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác 2018

-Tiếp tục thực hiện CV 202 PGD ngày 15/03/2018  tăng cường công tác dinh dưỡng

- Thực hiện nghiêm túc CV Số: 244/PGD&ĐT 26 tháng 03 năm 2018 Về việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

- Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 01 của TU về đội mũ bảo hiểm, chấp hành tốt ATGT

- Thực hiện tốt chủ đề năm 2018; Thực hiện chuyên đề XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm

- GV trên lớp thực hiện công văn số 1174/PGD về tăng cương phòng đuối nước cho trẻ em, yêu cầu các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc.

- Các CSTT đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ tại cơ sở, thực hiện tốt công tác CS, nuôi dưỡng và GD trẻ

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 3/2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 04 năm 2018, yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

- CBGVNV trường(t/h);

-Các CSTT trên đại bàn xã Yên Thọ(t/h);

- Lưu Vt.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Thị Lành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu