Lịch công tác tháng 10/2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

      Số:  13/TB-TrMN

                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

        Yên Thọ, ngày 01  tháng 10  năm 2017

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10-2017

*/Trọng tâm

- Trang trí sắp xếp lớp chào mừng ngày 20/10 phụ nữ Việt Nam

- Hoàn thiện các tiêu chuẩn để được côngn nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ II

- Tuyên truyền phối hợp với các ban ngành  đoàn thể, nhân dân đưa trẻ đến trường đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch xây dựng.

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

1-20

Trang chí sắp xếp lớp chào mừng 20/10

 

 

PHT phối kết hợp CĐ chỉ đạo

GV thực hiện

2

Trực trường

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều

 

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

1-3

Tiếp tục cho trẻ tập văn nghệ chuẩn bị vui đón tết trung thu

 

GV thực hiện

1-30

Tuyên truyền và thực hiện tốt công tác phòng bệnh chân, tay, miệng

BGH chỉ đạo

GV, Nv y tế thực hiện

7

Tập huấn phòng tránh TNTT cho giáo viên

Nhân viên y tế

15-30

Hoàn thiện hồ sơ học sinh đầu năm( đối với những cháu còn đi thêm trong tháng)

Phó Hiệu trưởng

09

 

 

 

17

 

27

 

17

 

1-30

dự giờ giáo viên các nhóm lớp theo kế hoạch kiểm tra nội bộ cụ thể

+Dự giờ đồng chí Hà Minh Nghĩa- GV lớp 3 tuổi C3

+Dự giờ đồng chí Bùi Thị Hợi- GV lớp 3 tuổi C3

 

+Dự giờ đồng chí Phạm Thị Liên- GV lớp 3 tuổi C2

+Dự giờ đồng chí Nguyễn T Sông Hương- GV lớp 3 tuổi C2

Giáo viên các nhóm lớp thực hiện tốt việc CSGD trẻ, đảm bảo an toàn  tuyệt đối về thân thể cho trẻ, rèn các kỹ năng cho học sinh.

 

 

Đồng chí Lê Thị Lành

Bùi Thị Hương

 

 

Đồng chí Lê Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hương

 

 

BGH chỉ đạo

Giáo viên thực hiện

 

Hàng tháng

Thu thập minh chứng kiểm định chất lượng giáo dục

Nguyễn Thị Hương chỉ đạo

18-25

Tổng hợp rà soát lại PCGD

Đ/c Lê Thị Hạnh chỉ đạo

Hàng tháng

Thực hiện nghiêm túc về ATGT

CBGVNV trường

Cả tháng

kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện nước của CBGVNV

Hiệu trưởng

Các đ/c PHT

30

Kiểm tra  các điểm lẻ

Hiệu trưởng

31

Họp thi đua tháng

BGH

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Các CSTT trên địa bàn xã(t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

    Lê Thị Lành

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu