Công khai hóa chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng ( Lần 3) - Năm học: 2016-2017


Kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng, cân đo sức khỏe lần 3- tháng 3 năm học 2016 – 2017

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG

                                                                                  ( Cân, đo, khám sức khỏe lần 3)

 

STT

Độ tuổi

SDD thể nhẹ cân

Tỷ lệ %

SDD thể thấp còi

Tỷ lệ %

Cân nặng cao hơn so với tuổi

Tỷ lệ %

1

25 – 36  tháng tuổi 

01/71 Trẻ

1,4

0

0

0

0

2

3 tuổi

01/ 64 trẻ

1,5

0

0

0

0

3

4  tuổi

03/112 trẻ

2,6

02/112

1,7

01/112

0,8

4

5  tuổi

04/101 trẻ

3,9

01/101

0.2

03/101

2,9

                                                                                                                                            Hiệu trưởng

                                                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                                                            Lê Thị Lành


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu