Lịch công tác tháng 02 năm 2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số: 29b /TB-TrMN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 02  tháng 2  năm 2018

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2018

 

*/Trọng tâm

        - Tham gia các hoạt động cùng địa phương Mừng Đảng, Mừng xuân  2018

       -Chỉ đạo thực tập sư phạm năm thứ 3 Trường ĐH Hạ Long

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

01-02

Duyệt hồ sơ bán trú tháng 01/2018

 

Hiệu trưởng

Phó HT phụ trách nuôi dưỡng

03

Trực trường

Ban giám hiệu

5-6

Bồi dưỡng nhận thức Đảng cho 02 quần chúng ưu tú

Đ/c Lê Thị Lành

Nguyễn Thị Hương

7-9

Kiểm tra hồ sơ thu chi đảng phí của chi bộ, hồ sơ Đảng viên

Ban chi ủy

10

Họp trường

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường

12-20

Trực tết theo kế hoạch phân công trực tết

Ban chỉ đạo tết

21

Khai xuân 2018

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường

22-24

Kiểm tra CSVC các điểm lẻ, công tác đầu năm mới

Ban giám hiệu

26

Họp bna giám hiệu về xây dựng kế hoạch  phát triển năm học

Ban giám hiệu

27

Duyệt kế hoạch

Hiệu trưởng

kế toán

28

Sáng: họp BCĐ thực tập

Chiều: Họp thi đua tháng

Ban chỉ đạo TTSP

Ban giám hiệu

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Cổng TTĐT, lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

  Lê Thị Lành

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu