Thực đơn tháng 01/2019


            PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN YÊN THỌ

 
 

 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Yên Thọ, ngày 29 tháng 12 năm 2018

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2019

Tuần 1: Từ ngày 02/01 - 05/01/2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA PHỤ

NHÀ TRẺ

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

Thứ 4

Ngày 02/01

  + Cơm thường

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh khoai sọ ninh xương

- Chuối tây

- Mì Xương thịt

 

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 03/01

  + Cơm thường

  + Thịt lợn, giò lụa rim cà chua

  + Canh rau ngót thịt nạc

- Sữa đậu nành

- Cháo xương củ quả

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 04/01

  + Cơm thường

  + Thịt lợn trưng mắm tép

  + Canh xương bí đỏ

- Cháo xương

- Mì xương     thịt

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 05/01

  + Cơm thường

  + Trứng đúc thịt

  + Canh bí xanh thịt nạc

- Mì  thịt

- Chè đỗ đen

 

 

 

 

 

  

  Thực đơn: 13.000đ/1trẻ

    Mẫu giáo: Bữa trưa:    9000đ

                      Bữa chiều:  4000đ

    Nhà trẻ:    Bữa trưa:    6000đ

                      Bữa phụ:    3000đ

                      Bữa chiều: 4000đ

                                                                                  Yên Thọ, ngày 29 tháng 12 năm 2018   

                                        NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                            NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                       

                                              (Đã Ký)                                                                                                   (Đã Ký)

                     

                                            Lê Thị Hạnh                                                                                      Lê Thị Lành

 

 

 

 

 

           PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN YÊN THỌ

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2019

Tuần 2: Từ ngày 07/01 - 12/01/2019

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA PHỤ

NHÀ TRẺ

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

      Thứ 2

Ngày 07/01

  + Cơm thường

  + Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh xương su hào cà rốt

- Sữa đậu nành

- Mì xương thịt

 

 

 

Thứ 3

Ngày 08/01

  + Cơm thường

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh bí xanh thịt nạc

- Chuối tây

- Cháo xương

 

Thứ 4

Ngày 09/01

  + Cơm thường

  + Giò lụa, thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương cà rốt khoai tây

- Mì xương

- Chè thập cẩm

 

Thứ 5

Ngày 10/01

  + Cơm thường

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương bí đỏ

 - Sữa đậu nành

- Mì xương

 

Thứ 6

Ngày 11/01

   + Cơm thường

   + Thịt kho tầu

   + Canh xương khoai sọ

- Chuối tây

- Cháo xương tim

 

Thứ 7

Ngày 12/01

  

 + Cơm thường

 + Thịt lợn trưng mắm tép

 + Canh bầu nấu tép

- Cháo xương củ quả

- Chè đỗ đen

 

 

                                                                             

   

                      NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                            NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                       

                             (Đã Ký)                                                                                                   (Đã Ký)

                     

                           Lê Thị Hạnh                                                                                      Lê Thị Lành

 

            PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN YÊN THỌ

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2019

Tuần 3: Từ ngày 14/01 - 19/01/2019

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA PHỤ

NHÀ TRẺ

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 14/01

  + Cơm thường

  + Thịt lợn kho tàu

  + Canh xương khoai sọ

 

- Mì xương

 

- Cháo xương tim

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 15/01

  + Cơm thường 

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương cà rốt khoai tây

 

- Chuối tây

 - Mì  xương

 

Thứ 4

Ngày 16/01

  + Cơm thường

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tép

 

- Cháo xương tim

- Chè đỗ đen

 

Thứ 5

Ngày 17/01

  + Cơm thường

  + Giò, thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh bí xanh thịt nạc

- Sữa đậu nành

- Cháo xương củ quả

 

Thứ 6

Ngày 18/01

  + Cơm thường

  + Tôm thịt lợn sốt cà chua

  + Canh xương bí đỏ

- Cháo xương

- Mì xương

 

Thứ 7

Ngày 19/01

  + Cơm tẻ

  + Thịt lợn trưng mắm tép

  + Canh xương su hào cà rốt

- Mì xương

- Chè thập cẩm

 

                                                                             

         NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                            NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                       

                (Đã Ký)                                                                                                   (Đã Ký)

                     

                Lê Thị Hạnh                                                                                      Lê Thị Lành

 

 

            PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN YÊN THỌ

 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     THỰC ĐƠN THÁNG 01/2019

     Tuần 4: Từ ngày 21 - 25/01/2019

 

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA PHỤ

NHÀ TRẺ

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 21/01

  + Cơm thường

  + Thịt tôm rim cà chua

  + Canh bí xanh thịt nạc

 

-  Sữa đậu nành

 

- Mì xương

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 22/101

  + Cơm thường 

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh xương bí đỏ

 

- Chuối tây

- Cháo xương tim

 

Thứ 4

Ngày 23/01

  + Cơm thường

  + Thịt lợn trưng mắm tép

  + Canh xương khoai sọ

 

- Cháo xương

Chè đỗ đen

 

Thứ 5

Ngày 24/101

  + Cơm thường

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương cà rốt khoai tây

- Sữa đậu nành

- Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 25/01

  + Cơm thường

  + Giò lụa, thịt lợn sốt cà chua

  + Canh bầu nấu tép

- Chuối tây

- Cháo xương củ quả

 

Thứ 2

ngày 28/01

+ Cơm thường

  + Giò, thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh bí xanh thịt nạc

Mì xương

Mỳ xương thịt

 

Thứ 3

Ngày 29/01

  + Cơm thường

  + Thịt tôm rim cà chua

  + Canh xương su hào cà rốt

Chuối tây

Cháo xương tim

 

        NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                            NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                       

                (Đã Ký)                                                                                                   (Đã Ký)

                     

                Lê Thị Hạnh                                                                                      Lê Thị Lành


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu