THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM 2019

THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM 2019

            PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN YÊN THỌ

 

 
 
 

 

 

 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Yên Thọ, ngày 31 tháng 10 năm 2019

THỰC ĐƠN THÁNG 11/2019

Tuần 1: Từ ngày 04/11 - 09/11/2019

THỨ NGÀY

 

SỮA  SÁNG MG -NT

 

BỮA  TRƯA MG

BỮA  TRƯA NT

BỮA PHỤ          NT

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

  Thứ 2

ngày 04/11

  - Sữa

Metacare

- Cơm thường

- Thịt giò rim cà chua

- Canh xương su hào cà rốt

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Thịt giò rim cà chua

- Canh xương su hào cà rốt

- Cháo xương

Rau ngót

 

Xôi gấc

 

  Thứ 3

ngày 05/11

 

  - Sữa

Metacare

- Cơm thường

- Tôm thịt lợn sốt cà chua

- Canh bầu nấu tôm

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Tôm thịt lợn sốt cà chua

- Canh bầu nấu tôm

- Sữa Metacare

 - Cháo xương củ quả

 

Thứ 4

ngày 06/11

 

- Sữa

Metacare

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí xanh.

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí xanh

- Mì xương

- Chè đỗ đen

 

Thứ 5

ngày 07/11

 

- Sữa

Metacare

- Cơm thường

- Thịt gà rim gừng

- Canh khoai sọ linh xương

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Thịt gà rim gừng

- Canh khoai sọ linh xương

- Sữa Metacare

- Mì xương

 

Thứ 6

ngày 08/11

 

- Sữa

Metacare

- Cơm thường

- Cá sốt cà chua

- Canh xương cà rốt khoai tây

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Cá sốt cà chua

- Canh xương cà rốt khoai tây

- Cháo xương củ quả

- Bún xương

 

 

Thứ 7

ngày 09/11

 

- Sữa

Metacare

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh xương bí đỏ

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Trứng đúc thịt

- Canh xương bí đỏ

- Mì xương

- Bánh mì sữa Mataca re

 

    Thực đơn: 15.000đ/1trẻ

    Mẫu giáo: Sữa sáng:   3.000đ                                        Nhà trẻ:    Sữa sáng:   3.000đ

                      Bữa trưa:    8.500đ                                                          Bữa trưa:   6.000đ

                      Bữa chiều:  3.500đ                                                          Bữa phụ:   3.000đ    

                                                                                                              Bữa chiều: 3.000đ

                                                                                      Yên Thọ, ngày 31 tháng 10 năm 2019

                  NGƯỜI DUYỆT                                              NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                                    

                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

                                                                                                          

           

 

          Nguyễn Thị Kim Nhung                                                     Lê Thị Hạnh

                                                                            

 

            PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN YÊN THỌ

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỰC ĐƠN THÁNG 11/2019

Tuần 2: Từ ngày 11-16/11/2019

 

THỨ NGÀY

 

SỮA SÁNG

 NT-MG

    

BỮA  TRƯA

MG

 

BỮA  TRƯA

NT

 

BỮA PHỤ

NHÀ TRẺ

 

BỮA CHIỀU

NT-MG

 

 

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 11/11

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Thịt gà rim gừng

+ Canh khoai sọ linh xương

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt gà rim gừng

+ Canh khoai sọ linh xương

 

- Sữa

Matacare

 

- Cháo xương củ quả

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 12/11

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường 

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương bí đỏ

 

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Trứng đúc thịt

+ Canh  xương bí đỏ

 

- Cháo xương  củ quả

- Mì xương

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 13/11

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Tôm thịt lợn sốt cà chua

+ Canh bầu nấu tôm

+ Cơm nát  (hoặc cháo)

+ Tôm  thịt  lợn sốt cà chua

+ Canh bầu nấu tôm

 

-Sữa

Matacare

- Xôi đỗ xanh

 

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 14/11

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+  Giò lụa thịt lợn rim cà chua

+ Canh xương củ cải cà rốt.

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+  Giò lụa thịt lợn rim cà chua

+ Canh xương củ cải cà rốt

- Cháo xương củ quả

- Chè đỗ đen

 

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 15/11

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+ Canh khoai tây cà rốt linh xương.

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Cá sốt cà chua

+ Canh khoai tây cà rốt linh xương.

- Sữa Matacare

- Bún cua

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 16/11

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh xương bí xanh

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh  xương bí xanh

 Mì xương

- Bánh mì sữa Matacare

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                         

                 NGƯỜI DUYỆT                                                  NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                          

                  HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                      

                                                                                       

                   

            

         Nguyễn Thị Kim nhung                                                    Lê Thị Hạnh

 

            PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN YÊN THỌ

 

 
 
 

 

 

 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   

THỰC ĐƠN THÁNG 11/2019

Tuần 3: Từ ngày 18- 23/11/2019

THỨ NGÀY

 

SỮA SÁNG

BỮA  TRƯA

MG

 

BỮA  TRƯA

 NT

BỮA PHỤ

NT

 

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

Thứ 2

ngày

18/11

 

- Sữa

Matacare

+Cơm thường

+ Giò lụa, thịt lợn sốt cà chua

+ Canh xương su hào

Cà rốt

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Giò lụa, thịt lợn sốt cà chua

+ Canh xương su hào cà rốt

 

- Sữa

Matacare

 

- Mì xương thịt

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày

 19/11

 

 Sữa

Matacare

+ Cơm thường 

+Thịt gà rim gừng

+ Canh xương khoai sọ

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+Thịt gà rim gừng

+ Canh xương khoai sọ

 

- Cháo xương bí xanh

- Xôi lạc

 

Thứ 4

ngày

20/11

 

- Sữa

Matacare

 

+ Cơm thường

+ Tôm, thịt sốt cà chua

+ Canh bầu nấu tôm

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Tôm, thịt sốt cà chua

+ Canh bầu nấu tôm

 

- Sữa Matacare

Bún xương

 

Thứ 5

ngày

21/11

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương cà rốt khoai tây

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương cà rốt khoai tây

- Mì xương

- Chè đỗ đen

 

Thứ 6

ngày

22/11

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương củ cải cà rốt

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương rau ngót

 - Sữa Matacare

- Cháo xương tim rau ngót

 

Thứ 7

ngày

23/11

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh xương bí đỏ

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh xương bí đỏ

- Cháo xương củ quả

- Sữa Matacare bánh mì

 

 

 

 

 

                                                                             

                  NGƯỜI DUYỆT                                           NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

                     HIỆU TRƯỞNG                                        

                                                                                                           

                   

                                                                                       

                     

           Nguyễn Thị Kim Nhung                                                   Lê Thị Hạnh

 

 

 

           PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN YÊN THỌ

 

 
 
 

 

 

 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 11/2019

Tuần 4: Từ ngày 25 - 29/11/2019

THỨ NGÀY

 

SỮA SÁNG

 

BỮA  TRƯA MG

BỮA  TRƯA

 NT

 

BỮA PHỤ NT

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 25/11

 

 

- Sữa

 Matacare

+ Cơm thường

+ Thịt ngan rim cà chua

+ Canh xương khoai sọ

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt ngan rim cà chua

+ Canh xương khoai sọ

Sữa Matacare

- Cháo xương củ quả

 

 

 

Thứ 3

Ngày 26/11

 

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh  xương bí xanh

+Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh xương bí xanh

- Mì xương

- Sữa Matacare bánh mì

 

Thứ 4

Ngày 27/11

 

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương cà rốt khoai tây

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương cà rốt khoai tây

- Sữa Matacare

- Mì xương

thịt

 

Thứ 5

Ngày 28/11

 

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương bí đỏ

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương bí đỏ

 - Cháo xương bí xanh

- Chè đỗ đen

 

Thứ 6

Ngày 29/11

 

 

- Sữa

Matacare

+ Cơm thường

+ Tôm thịt lợn rim cà chua.

+ Canh  bầu nấu tôm

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Tôm thịt lợn rim cà chua.

+ Canh  bầu nấu tôm

- Sữa Matacare

 - Bún cua

 

Thứ 7

Ngày 30/11

- Sữa Matacare

+ Cơm thường

+ Thịt lợn, giò lụa sốt cà chua

+ Canh xương su hào

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt lợn, giò lụa sốt cà chua

+ Canh xương su hào

- Mì xương

- Bánh mì sữa

Mataca re

 Nghỉ

                                                                           

                      NGƯỜI DUYỆT                                            

                     HIỆU TRƯỞNG                                     NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                                                                                    

                                                                                                         

 

 

                  Nguyễn Thị Kim Nhung                                        Lê Thị Hạnh    

 

                                                                            


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu