Thực đơn tháng 09/2019

Thực đơn tháng 09 năm 2019

  PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN YÊN THỌ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Yên Thọ, ngày 31 tháng 08 năm 2019

 

THỰC ĐƠN THÁNG 09/2019

Tuần 1: Từ ngày 03/09 - 07/09/2019

THỨ NGÀY

 

BỮA  TRƯA MG

BỮA  TRƯA NT

BỮA PHỤ

NHÀ TRẺ

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

        Thứ 3

Ngày 03/09

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh cua rau đay

 

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh cua rau đay

 

- Sữa Metacare

 - Cháo xương củ quả

 Nghỉ

Thứ 4

Ngày 04/09

- Cơm thường

- Thịt giò rim cà chua

- Canh xương rau ngót

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Thịt giò rim cà chua

- Canh xương rau ngót

- Cháo xương bí xanh

- Bánh mì sữa Metacare

 Nghỉ

Thứ 5

Ngày 05/09

- Cơm thường

- Thịt kho tàu

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Thịt kho tàu

- Canh khoai sọ ninh xương

- Sữa Metacare

- Mì xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 06/09

- Cơm thường

- Tôm, thịt lợn sốt cà chua

- Canh xương bí xanh

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Tôm, thịt lợn sốt cà chua

- Canh xương bí xanh

- Mì xương

- Chè đỗ đen

 

 

Thứ 7

Ngày 07/09

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh xương cà rốt khoai tây

- Cơm nát (hoặc cháo)

- Trứng đúc thịt

- Canh xương cà rốt khoai tây

- Sữa Metacare

- Cháo xương     tim củ quả

 

    Thực đơn: 13.000đ/1trẻ

    Mẫu giáo: Bữa trưa:    9000đ

                      Bữa chiều:  4000đ

    Nhà trẻ:    Bữa trưa:    6000đ

                      Bữa phụ:    3000đ

                      Bữa chiều: 4000đ

THỰC ĐƠN THÁNG 09/2019

Tuần 2: Từ ngày 09 - 14/09/2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA MG

 

BỮA  TRƯA NT

BỮA PHỤ

NHÀ TRẺ

BỮA CHIỀU

NT-MG

 

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 9/09

  + Cơm thường

  + Tôm thịt sốt cà chua

  + Canh xương bí đỏ

 

+ Cơm nát  (hoặc cháo)

+ Tôm  thịt  sốt cà chua

+ Canh xương bí đỏ

 

- Sữa

Matacare

 

- Cháo xương củ quả

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 10/09

  + Cơm thường 

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương rau ngót

 

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Trứng đúc thịt

+ Canh  xương rau ngót

 

- Mì xương

- Bánh mì sữa Matacare

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 11/09

  + Cơm thường

  + Thịt lợn trưng mắm tép

  + Canh khoai sọ linh xương

+ Cơm nát  (hoặc cháo)

+ Thịt lợn trưng mắm tép

+ Canh khoai sọ linh xương

 

-Sữa

Matacare

- Mì xương thịt

 

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 12/09

  + Cơm thường

  +  Giò lụa thịt lợn rim cà chua

  + Canh cua rau đay mồng tơi

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+  Giò lụa thịt lợn rim cà chua

+ Canh cua rau đay mồng tơi

- Cháo xương rau

- Chè đỗ đen

 

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 13/09

  + Cơm thường

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh khoai tây cà rốt linh xương.

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh khoai tây cà rốt linh xương.

- Sữa Matacare

- Cháo xương tim củ quả

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 14/09

  + Cơm thường

  + Thịt lợn kho tàu

  + Canh bí xanh thịt nạc

 

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt lợn kho tàu

+ Canh bí xanh thịt nạc

- Mì xương

- Bánh mì sữa Matacare

 

 

 

 

 

                                                                             

THỰC ĐƠN THÁNG 09/2019

Tuần 3: Từ ngày 16- 21/09/2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA MG

 

BỮA  TRƯA NT

BỮA PHỤ

NHÀ TRẺ

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 16/09

+ Cơm thường

+ Giò lụa, thịt lợn sốt cà chua

+ Canh xương khoai sọ

 

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Giò lụa, thịt lợn sốt cà chua

+ Canh xương khoai sọ

 

- Sữa Matacare

 

- Mì xương thịt

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 17/09

+ Cơm thường 

+ Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh cua rau đay mồng tơi

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh cua rau đay mồng tơi

 

- Cháo xương bí xanh

- Sữa Matacare bánh mì

 

Thứ 4

Ngày 18/09

+ Cơm thường

+ Tôm, thịt sốt cà chua

+ Canh xương bí xanh

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Tôm, thịt sốt cà chua + Canh xương bí xanh

 

- Sữa Matacare

Cháo xương thịt củ quả

 

Thứ 5

Ngày 19/09

+ Cơm thường

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương cà rốt khoai tây

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương cà rốt khoai tây

- Mì xương

- Chè đỗ đen

 

Thứ 6

Ngày 20/09

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương rau ngót

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương rau ngót

 - Sữa Matacare

- Cháo xương tim rau ngót

 

Thứ 7

Ngày 21/09

+ Cơm thường

+ Thịt kho tầu

+ Canh xương bí đỏ

 

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt kho tầu

+ Canh xương bí đỏ

- Cháo xương củ quả

- Sữa Matacare bánh mì

 

                                                                             

 

THỰC ĐƠN THÁNG 09/2019

Tuần 4: Từ ngày 23/09 - 30/09/2019

THỨ NGÀY

 

BỮA  TRƯA MG

BỮA  TRƯA NT

BỮA PHỤ

NHÀ TRẺ

BỮA CHIỀU

NT-MG

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 23/09

 

+ Cơm thường

+ Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh cua rau đay mồng tơi

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh cua rau đay mồng tơi

- Sữa Matacare

- Cháo xương củ quả

 

 

 

Thứ 3

Ngày 24/09

 

+ Cơm thường

+ Cá sốt cà chua

+ Canh  xương bí xanh

 

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Cá sốt cà chua

+ Canh xương bí xanh

- Mì xương

- Sữa Matacare bánh mì

 

Thứ 4

Ngày 25/09

+ Cơm thường

+ Giò lụa, thịt lợn  sốt cà chua

+ Canh xương cà rốt khoai tây

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Giò lụa, thịt lợn  sốt cà chua

+ Canh xương cà rốt khoai tây

- Sữa Matacare

- Cháo xương

tim

 

Thứ 5

Ngày 26/09

+ Cơm thường

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương bí đỏ

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Trứng đúc thịt

+ Canh xương bí đỏ

 - Cháo xương bí xanh

- Chè đỗ đen

 

Thứ 6

Ngày 27/09

+ Cơm thường

+ Tôm thịt lợn sốt cà chua.

+ Canh  xương khoai sọ

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Tôm thịt lợn sốt cà chua.

+ Canh  xương khoai sọ

- Sữa Matacare

 - Mì xương thịt

 

Thứ 2

Ngày 30/09

+ Cơm thường

+ Thịt lợn kho tàu

+ Canh xương rau ngót

+ Cơm nát (hoặc cháo)

+ Thịt lợn kho tàu

+ Canh xương rau ngót

- Sữa Matacare

- Cháo xương tim bí đỏ

 

                                                                           

                                                                                                               Yên Thọ, ngày 31 tháng 08 năm 2019

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Kim Nhung

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

 

 

 

Lê Thị Hạnh

 

 

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu