Kế hoạch tháng 8 năm 2018


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

       
   

Số:  97 /KH- TrMN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 Yên Thọ, ngày 01  tháng 08 năm 2018

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

 THÁNG 8-2018

 

1.Thông qua QĐ 2869/QĐ-UBND ngày 30/7/2018  về KH thời gian năm học 2018-2019 của GDMN,GDPT&GDTX trên địa bàn tỉnh

+Tựu trường: 15/08/2018

+Khai giảng: 05/09/2018

+Ngày bắt đầu học kỳ I: 06/09/2018(Thứ 5)- 11/01/2019

+Ngày bắt đầu học kỳ II: 14/01/2019(Thứ 2)- 24/05/2019

+Kết thúc năm học  30/5/2019

+Nghỉ tết : 12 ngày từ mùng 30/01/2019 đến 10/02/2019(Thứ 4 ngày 25 tháng chạp đến 06 tháng giêng)

2. Thông qua các Quyết định phân công nhiệm vụ cho CBGVNV:

-Thông qua QĐ số 93/QĐ-TrMN ngày 1/8/2018 V/v Phân công nhiệm vụ cho CBGVNV NH 2018-2019

-Thông qua QĐ số 94/QĐ-TrMN ngày 1/8/2018 V/v Phân công Gv dạy 5 tuổi  NH 2018-2019

-Thông qua QĐ số 95/QĐ-TrMN ngày 1/8/2018 Thành lập tổ MG,NT,VP NH 2018-2019

-Thông qua QĐ số 96/QĐ-TrMN ngày 1/8/2018 Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó NH 2018-2019

3. Chỉ đạo công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ:

*/ Giao cho các đồng chí PHT cùng phối hợp với TTCM, TP chuyên môn xây dựng thời gian biểu, TKB, thống nhất đưa lên trang, HD giáo viên về chuyên môn, ghi chép sổ sách…, Xây dựng kế hoạch BDTX…(Kế hoạch 4,5 giao đ/c Hạnh; Xây dựng kế hoạch NT,3 T Nguyễn Hương, thời gian hoàn thành trước ngày 26/08/2017)

- Giao cho giáo viên các nhóm, lớp huy động trẻ ra lớp đạt tỷ lệ giao: yêu cầu giáo viên các nhóm lóp được phân công huy động học sinh đảm bảo chỉ tiêu giao. Các giáo viên huy động trẻ, có chữ ký của phụ huynh để rõ người rõ việc.

-Rèn trẻ và đưa trẻ vào nề nếp, trang trí lớp đúng chủ đề, các góc chơi đảm bảo

- Giao cho Phó HT chỉ đạo kiểm tra GV Lau chùi đồ chơi, đồ dùng sạch sẽ, gọn gàng sắp xếp trên lớp cho khoa học.

- Giao các đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách tư thục giúp đỡ các tư thục về mặt chuyên môn, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện CSTT hàng tháng. có BB báo cáo về Hiệu trưởng.

- Yêu cầu GV, NV lên lớp đúng giờ, mặc đúng trang phục đẹp đúng tác phong. Các điểm trưởng giao cho Phó HT phụ trách cùng phối kết hợp TTCM phân công gv trực đi làm sớm đón trẻ từ 6h kém 15 có mặt tại trường

b. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng:

- Thực hiện nuôi dưỡng từ ngày 1/08/2018(trông hộ,tạo đk cho phụ huynh đi làm không có người trông trẻ). Giao chođ/c Hạnh - PHT phụ trách xây dựng thực đơn ăn phù hợp, tính khẩu phần ăn cân đối các chất dinh dưỡng hợp lý.

- Giáo viên các nhóm, lớp giặt chăm màn (Buộc túi bóng để gọn tủ đựng), Nhân viên nuôi dưỡng vệ sinh đồ dùng nhà bếp cho gọn gàng, sạch sẽ, vệ sinh.

- Giao cho đ/c PHT phụ trách nuôi dưỡng tập huấn hướng dẫn chuyên môn cho nhân viên nuôi dưỡng về an toàn đối với bếp ăn, trang phục cô nuôi. Kiểm tra các bếp ăn hàng ngày về bình ga, dây ga, vệ sinh bếp ăn…..

-Rà soát đồ dùng bán trú đầu năm, ký hợp đồng thực phẩm nhà cung cấp.

- Giao cho GV tạm thu tiền ăn của trẻ 12.000đ/ ngày, tiền chất đốt 1.500đ

  - Giao đồng chí Trần Thị Thêm tập huấn cho GV,VN trường về cách xử lý dị vật đường thở (Vào cuối tháng nồng ghép SHCM). Kiểm tra tủ thuốc, xây dựng kế hoạch mua sắm tủ thuốc đảm bảo theo quy định.

- Giao đồng chí Hạnh –PHT tính khẩu phần ăn theo phần mềm mới

- CBGVNV tham gia tập huấn chuyên môn hè 2018.

3. Về cơ sở vật chất:

 */ Giao cho các đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách điểm trường  cùng GV kiểm tra cơ sở vật chất các phòng học , Kiểm tra các cơ sở tư thục về các điều kiện thiết yếu , chú ý đến an toàn cho trẻ khi đến trường lớp, rà soát đồ dùng đồ chơi có nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ, có báo cáo về Hiệu trưởng về kết quả kiểm tra.  

- Chuẩn bị cho năm học mới: giao tổ văn phòng làm biểu bảng, típ chữ sảnh sân khấu và típ chữ khai giảng.  

- Chuẩn bị cho năm học mới về trang trí khánh tiết: cờ, băng zôn, cắt típ chữ khai giảng …. Giao cho các đồng chí tổ trưởng văn phòng chỉ đạo, hoàn thành trước ngày 20/08/2018. 

4. Các công tác khác:

- Lao động vệ sinh trường lớp: Điểm Thọ Sơn, Yên Sơn-Giao đ/c Nguyễn Hương chỉ đạo; điểm Yên Lãng giao đồng chí Hạnh chỉ đạo. Điểm trung tâm vườn rau phía sau giao cho cong đoàn quản lý(đ/c Đỗ Hương); Vườn phía trước giao tổ CM quản lý; Vườn Thọ Sơn giao cho ĐTN quản lý.

-Làm thanh toán công tác phí cho Đ/c Hợi: 1.050.000đ

-Làm Lương tháng 8 cho CBGVNV mức lương mới và truy lĩnh lương tháng 7/2018

- Chỉ đạo rà soát các tiêu chuẩn giữ vững chuẩn Quốc gia mức độ II

- Thông báo trẻ ra trường lớp học: Giao cho đ/c  Nguyễn Hương–PHT

*/Tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng: Chỉ đạo chung giao đ/c Lê Thị Hạnh –PHT, đ/c Nguyễn Hương- Chủ tịch CĐ: Tập văn nghệ, duyệt, thuê trang phục..)

+Điểm Yên Lãng: 03 tiết mục( Vũ Thị Hằng )

+Điểm Thọ Sơn: 03 tiết mục( Giao cho đồng chí Lương)

+Điểm Yên Sơn: 01 tiết mục Giao đồng chí Hợi

+ Duyệt văn nghệ các tiết mục, thành phần TTCM, TPCM, BGH  ngày 25/08/2018.

- Các nhóm lớp, bếp ăn kiểm kê các đồ dùng còn thiếu báo cáo về Phó Hiệu trưởng tổng hợp, giao đ/c Nguyễn Thị Thảo xây dựng kế hoạch thu chi đồ dùng bán trú đầu năm trình Hiệu Trưởng, chậm nhất ngày mùng 10/8.

- Giao cho 02 đ/c Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các nhóm, lớp lau chùi đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ, lao động, rọn vệ sinh xung quanh trường lớp vào ngày chủ nhật 5/8/2018

điểm Thọ Sơn, Yên Lãng

*/ Tiếp tục làm kiểm định chất lượng giao cho đồng chí Hạnh , Hương- PHT hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/09/2018.  

-Lập danh sách những đồ dùng học tập cần cho trẻ để phụ huynh tự mua sắm.  Nhà trường chỉ mua hộ sách đăng ký tại PGD. Nghiêm túc không được tự tiện thu bất cứ khoản gì của phụ huynh mà chưa đc sự đồng ý của Hiệu trưởng.

      - Giao cho đồng chí Huyền làm lương và các chế độ khác(Nếu có ) cho CBGVNV kịp thời, đúng quy định.  

      - Thông qua nội quy nhà trường, các quy tắc ứng xử, quy chế làm việc….

     Trên đây là kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017. Yêu cầu các đồng chí CBGVNV nhà trường nghiêm túc thực hiện.

        

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Lưu VT.

         HIỆU TRƯỞNG

             (đã ký)

 

             Lê Thị Lành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu